Home Tags Gemeenteraad

Tag: gemeenteraad

Politiek ‘shopt’ in scenario’s voor afvalinzameling

0
LOCHEM/GORSSEL - De Lochemse gemeenteraad vroeg eind vorig jaar aan het college van B&W om een aantal scenario's voor de toekomst van de afvalinzameling...

Motie van treurnis van PvdA en CDA tegen wethouder Van Zeijts

0
LOCHEM - Een motie van treurnis aan het adres van wethouder Henk van Zeijts (GL), afkomstig van PvdA en CDA, had maandagavond al bij...

Gemeenteraad vergadert weer ‘live’, maar nog zonder publiek

0
LOCHEM - De gemeenteraad van Lochem gaat vanaf aanstaande maandag (7/9) weer fysiek vergaderen in het gemeentehuis. Daar zijn de nodige aanpassingen gedaan zodat...

Scheidend GB-raadslid Annie Visschers: ‘Denk vooral aan de inwoners’

0
LOCHEM - Annie Visschers-Markerink (61) neemt afscheid als raadslid voor Gemeentebelangen. Vanwege haar gezondheid. "Ik voel me op dit moment kerngezond, maar ik moet...

GB-raadslid Annie Visschers stopt om gezondheidsredenen

0
LOCHEM - Raadslid Annie Visschers-Markerink van Gemeentebelangen geeft haar zetel om gezondheidsredenen op. Ze gaat de medische molen in en is bang dat dit...

Zonnepark Barchem getroffen door bedenkingen provincie

0
BARCHEM/LOCHEM - De besluitvorming over het geplande zonnepark Bekenschot bij Barchem wordt over de zomer heen getild. Naast grote bezwaren van omwonenden ligt er...

Gemeente steunt Huurdersvereniging Lochem niet

0
LOCHEM - Het interim-bestuur van Huurdersvereniging Lochem (HVL) klopte aan bij de gemeente Lochem, in de hoop steun te krijgen in de verbeten strijd...

Lochem verzet zich tegen jaarrekening VNOG

1
LOCHEM/GORSSEL - Lochem verzet zich tegen de jaarrekening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Dat hield vorig jaar dik 8 miljoen euro over, terwijl...

Communicatie rond zonnepark Bekenschot Barchem betwist

0
LOCHEM/BARCHEM - De gemeenteraad van Lochem spreekt maandag over het plan om even buiten Barchem een zonnepark aan te leggen. Opvallend daarbij is dat...

Motie voor inkoop duurzamer energie verworpen

0
LOCHEM/GORSSEL - Een motie van GroenLinks en D66 waarin werd gepleit dat de gemeente Lochem op zoek moet naar meer duurzame energieleveranciers heeft het...

Politiek reageert op financiële toekomst van Lochem

0
LOCHEM/GORSSEL - Naar aanleiding van de ferme waarschuwingen voor de toekomst die het Lochemse college gaf bij de presentatie van de Kadernota vroegen we...

Wethouder financiën: ‘We zijn niet zielig maar heel bezorgd’

0
LOCHEM/GORSSEL - Wethouder financiën Bert Groot Wesseldijk zei het vrijdag twee keer tijdens zijn toelichting op de Kadernota 2021: "Lochem is echt niet zielig,...

Meer nadruk op mogelijkheden PGB bij Ondersteuning Thuis

0
LOCHEM/GORSSEL - Mensen die huishoudelijke hulp via de gemeente aanvragen kunnen ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Via een unaniem aangenomen motie dringt...

Gemeenteraad wil soepele omgang met regels voor (horeca)ondernemer

0
LOCHEM/GORSSEL - De gemeenteraad heeft dinsdagavond met grote meerderheid een motie aangenomen waarin wordt gepleit voor soepele omgang met ondernemers en zo nodig af...

Controverse over financiering extra slagkracht ‘t Baken

0
LOCHEM/GORSSEL - In de Lochemse politiek is een controverse ontstaan over hoe de noodzakelijke extra slagkracht voor 't Baken gefinancierd moet worden. Twee coalitiepartijen...

Dinsdag opnieuw (digitale) raadsvergadering

0
LOCHEM - Dinsdagavond (12/5) is er opnieuw een digitale raadsvergadering in de gemeente Lochem. Het betreft het restant van de vergadering van maandag, toen...

Zware zomer voor Doornberg Almen én college Lochem

0
LOCHEM - Het wordt een zware zomer voor Doornberg Recycling in Almen. Maar mogelijk ook voor het Lochemse college van B&W. Een motie van...

Gemeente Lochem mogelijk tijdelijk zonder lokale radio

0
LOCHEM - De kans bestaat dat de gemeente Lochem het enige tijd zonder lokale radiozender moet stellen. Het college van B&W heeft een negatief...

PvdA wil maandag interpellatiedebat over Doornberg Almen

0
LOCHEM/ALMEN - De rubberverwerker Doornberg Recycling aan de Scheggertdijk in Almen is eind 2018 een bedrag van 2,77 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld...

Grote bedrijven beducht op woonwijk Kop van Oost

1
LOCHEM - ForFarmers, FrieslandCampina, TKF en Reudink zijn beducht op de ontwikkeling van de woonwijk Kop van Oost tussen Twentekanaal en Berkel. Ze schreven...

Noodpotje voor bestrijding corona-kosten komt er niet

0
LOCHEM - Met 13 tegen 10 stemmen is maandagavond een motie om een financiële voorziening van 500.000 euro te treffen om de kosten van...

Fractievoorzitters en burgemeester: ‘Hou vol!’

1
LOCHEM/GORSSEL - De fractievoorzitters van de alle partijen in de Lochemse gemeenteraad doen, samen met burgemeester Sebastiaan van 't Erve, een klemmend beroep op...

Besluiten afgehamerd tijdens unieke raadsvergadering

0
LOCHEM - Tijdens een speciale raadsvergadering zijn dinsdagavond een aantal besluiten afgehamerd. Door de corona-crisis waren alleen de burgemeester, de griffie en één raadslid...

Spoedwet maakt digitaal stemmen gemeenteraden snel mogelijk

0
LOCHEM/DEN HAAG - Met stoom en kokend water. Met die uitdrukking moet je in Den Haag normaal gesproken niet aankomen. Maar momenteel is niets...

Rekenkamer: ‘Raad moet regie pakken inzake Omgevingswet’

0
LOCHEM - De gemeentelijke Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de rol van de gemeenteraad bij ruimtelijke plannen. In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in...

Gemeenteraad: kunst- en vliegwerk tot 1 juni

0
LOCHEM - Om vaart in de besluitvorming te houden grijpt de Lochemse gemeenteraad naar een bijzonder middel. Op maandag 6 april zullen de burgemeester...

Overleg over besluitvormingsproces gemeente tijdens de crisis

0
LOCHEM - Maandag vindt in de gemeente Lochem overleg plaats over hoe het moet met het besluitvormingsproces tijdens de corona-crisis. Het presidium van de...

Ossenbeltsdijk wordt toch verhard

2
LOCHEM - De Ossenbeltsdijk in Klein Dochteren wordt toch verhard. Met de kleinst mogelijke meerderheid van 12 tegen 11 stemmen viel het kwartje naar...

MmL krijgt steun voor fruitbomen in publieke ruimte

0
LOCHEM/GORSSEL - Meedenken met Lochem(MmL) kreeg maandag steun voor een motie waarin wordt gepleit voor fruitbomen in de openbare ruimte. Met de kleinst mogelijke...

Maandag komt de politiek aan het woord over ‘t Baken

0
LOCHEM - 't Baken is gestart op 1 januari 2019. Piepjong nog en toch al onderwerp van een stevige evaluatie. De onderzoekers van Berenschot...

Verharding Ossenbeltsdijk lijkt van de baan

0
LOCHEM - De verharding van de Ossenbeltsdijk in Lochem lijkt van de baan. Eerder bleek al dat nagenoeg alle betrokkenen daar tegen zijn. Het...

Gemeenteraad dwingt nieuwe inspraakronde windmolens af

0
LOCHEM - Tijdens de inspraakprocedure op weg naar een beleidsplan waarin staat hoe de gemeente Lochem moet omgaan met eventuele aanvragen voor grote windmolens,...

Gemeenteraad Lochem staat minuut stil bij bevrijding Auschwitz

0
LOCHEM - De gemeenteraad van Lochem heeft maandagavond een minuut stilte in acht genomen om de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz door de Russische strijdkrachten,...

Veel belangstelling voor ‘inspraak op inspraak’ op windenergie

0
LOCHEM/GORSSEL - Het was een mooie illustratie van de spagaat waarin het land ligt als het gaat over een toekomst met duurzame energie en...

CDA-rel is zand in raderwerk van de gemeenteraad [achtergrond]

0
(door Henri Bruntink) LOCHEM - Het was zonder twijfel het meest in het oog springende lokale nieuws van de afgelopen week: de rel binnen het...

Inwoners gevraagd naar mening over (grote) windmolens

0
LOCHEM - De gemeente Lochem start met het opstellen van beleidskaders aan de hand waarvan aanvragen voor grootschalige windmolens worden behandeld. De verwachting is...

Raadslidmaatschap Ter Maat splijt leden CDA Lochem

0
LOCHEM - Het CDA Lochem maakt een moeilijke periode door. Maandag werd oud-fractievoorzitter en -lijsttrekker Pieter Bas ter Maat benoemd tot raadslid. De...

CDA Lochem zorgt voor unicum: eigen raadslid verworpen

0
LOCHEM - Het CDA in de gemeente Lochem baart opzien met een zelden of nooit vertoont huzarenstukje. De maandagavond tot raadslid benoemde Pieter Bas...

Exploitatievergunning openbare inrichtingen ‘soepel’ ingevoerd

0
LOCHEM/GORSSEL - Openbare inrichtingen, zoals horecabedrijven, buurthuizen en pensions, in de gemeente Lochem hebben vanaf nu een exploitatievergunning nodig. Een nieuwe bepaling in de...

CDA-raadslid Hermien Wiselius geeft zetel op

0
LOCHEM - CDA-raadslid Hermien Wiselius heeft maandagavond afscheid genomen. Ze verlaat de raad na ruim anderhalf jaar. De reden is dat ze het raadswerk...

Begrotingsraad Lochem draaide om afval en kosten externen

0
LOCHEM - De gemeenteraad van Lochem boog zich maandagavond over de begroting voor 2020. Veel vuurwerk leverde dat niet op. De stijging van de...

Gemeenteraad: ‘Maximaal 60km op N348 Eefde-Gorssel’

0
LOCHEM - De Lochemse gemeenteraad vindt unaniem dat de N348 tussen Eefde en Gorssel een 60-kilometerweg moet worden. Daar gaat de gemeente niet over,...

Raad accepteert uitleg college over schending ‘geheimen’

0
LOCHEM - De gemeenteraad accepteerde maandagavond de excuses en de uitleg van het college van B&W inzake de vergissing waardoor informatie naar buiten kwam...

Politieke worsteling over steun arme kinderen blijft

1
LOCHEM - De Lochemse politiek blijft worstelen over de vraag hoe je kinderen uit arme gezinnen het beste helpt. Via een motie en een...

Burgemeester doet aangifte van schending geheimhoudingsplicht

0
LOCHEM - Burgemeester Sebastiaan van 't Erve heeft donderdag aangifte gedaan van schending van de geheimhoudingsplicht rond het dosier brandweerkazerne Almen. Formeel is dit...

Nieuwe regels voor toetsing woon-zorginitiatieven

0
LOCHEM - De gemeenteraad van Lochem heeft maandagavond (23/9) een pakket beleidsregels vastgesteld met betrekking tot zogeheten (woon)zorginitiatieven die steeds vaker opduiken in het...

Raad tegen college: ‘Schep tijd en rust rond FAB Laren’

0
LOCHEM/LAREN - De gemeenteraad van Lochem heeft maandagavond unaniem een motie ingediend én aangenomen waarin het college van B&W wordt opgedragen om een voorbereidingsbesluit...

Strijd om FAB-cluster Laren nieuwe fase in

0
LAREN/LOCHEM - Het dosier heet 'FAB-clustering Laren'.  Het lijkt een gebed zonder einde en een Gordiaanse knoop., terwijl iedereen snakt naar duidelijkheid. Dan kan...

VVD overweegt afwijzing begroting veiligheidsregio (VNOG)

0
LOCHEM - De VVD-fractie in de Lochemse gemeenteraad overweegt de begroting van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) niet te accepteren. Er moet veel...

Derde van gemeenteraadsleden wel eens bedreigd [update]

0
LOCHEM/ARNHEM - Gemeenteraadsleden in Gelderland krijgen vaak te maken met bedreiging of agressie. In een enquête van Omroep Gelderland gaf 32 procent van de...

Politiek verzet tegen afstoten hertenkamp

0
LOCHEM - Het college van B&W van Lochem wil het beheer van de Hertenkamp, aan de Marinus Naefflaan afstoten en zo 20.000 euro per...

Loopgraven worden dieper rond FAB-cluster Laren

0
LAREN/LOCHEM - Het is geen swingend onderwerp en het is aan een buitenstaander ook bijna niet meer uit te leggen. Maar de betrokkenen bij...

Raad verdeeld over hulp aan kind uit arm gezin

0
LOCHEM - Hoe help je kinderen die in armoede opgroeien het beste vooruit? Dat was maandagavond (13/5) een thema tijdens de raadsvergadering over de...

IKL tegen politiek Lochem: ‘Zorg voor meer betaalbare woningen’

0
LOCHEM - De Industriële Kring Lochem (IKL) heeft een brief gestuurd naar alle fracties in de gemeenteraad. Daarin wordt het gebrek aan betaalbare huur-...

Regionale Energie Strategie (RES) zorgt voor politieke stress

0
LOCHEM - De Regionale Energie Strategie, of kortweg RES, is een verplicht nummer voor gemeenten. Een Lochems raadslid koppelde de afkorting maandagavond (23/4), al...

Politieke zorgen over gebruik glyfosaat in gemeente

0
LOCHEM - Het gebruik van glyfosaat (merknaam: Roundup) in de landbouw leidde maandag (23/4) tot vragen van GroenLinks aan het Lochemse college van B&W....

Raad Lochem laat nieuwe ‘gereedschapskistje ‘ burgemeester intact

0
LOCHEM - Om adequaat te kunnen optreden tegen moderne kwaden, die vaak worden samengevat onder de noemer 'ondermijning', wil het Lochemse college de burgemeester...

Stijging bouwkosten maakt realisatie ‘Kop van Oost’ lastiger

0
LOCHEM - De uitvoering van het plan 'Kop van Oost', waardoor een deel van bedrijventerrein Hanzeweg moet worden omgetoverd tot woonwijk, is financieel lastiger...

Bevrijdingsmuseum vraagt bijdrage van gemeente Lochem

0
LOCHEM - De Stichting Liberation Museum Lochem hebben in een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad om steun gevraagd voor hun...

Meerderheid raad: ‘Herstel scheve stoeptegel mag niets extra’s kosten’

0
LOCHEM - Vraag een willekeurige Lochemer want hem of haar het meest stoort in de gemeente en de kans is groot dat het antwoord...

‘Kankeronderzoek Eefde-West niet politiseren’

0
LOCHEM - ,,We moeten het kankeronderzoek in Eefde-West niet willen politiseren.'' Dat was de eerste reactie van wethouder Henk van Zeijts op een motie...

Nipte meerderheid bestemmingsplan Klein Dochterense Schooldijk [video’s]

9
In de video's boven en onder dit artikel legt Mariëtte Sinninghe Damsté uit hoe de Love Bubbles zijn ontstaan en hoe ze werken. Het betreft...

‘Meer giftreinen door gemeente nog geen feit’

0
LOCHEM - Het is nog geen voldongen feit dat er meer giftreinen door de gemeente Lochem gaan rijden. Zaterdag verscheen in de media een...

‘Raad kan aantal recreatie-eenheden Klein Dochteren niet zomaar aanpassen’

5
LOCHEM - Het amendement dat GroenLinks, Meedenken met Lochem (MmL) en D66 op 14 januari indienden op het bestemmingsplan Klein Dochterense Schooldijk 4 leidt...

Recreatieplan Klein Dochteren (even) van tafel

2
LOCHEM - Het bestemmingsplan Klein Dochterense Schooldijk 4 is tijdelijk van tafel. Na een raadsdebat met het nodige tumult en gegoochel met amendementen kreeg...

Politiek verzet tegen recreatieplan Klein Dochteren [update 15.00u]

0
LOCHEM -  Vanavond (maandag 14/1) neemt de Lochemse gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan Klein Dochterense Schooldijk 4. Dat zorgt voor legalisatie en uitbreiding...

Ingezonden brief over plan Klein Dochterense Schooldijk 4

7
LOCHEM - LochemsNieuws ontving een ingezonden brief van omwonenden van de Klein Dochterense Schooldijk 4. De gemeenteraad neemt maandagavond (14/1) een besluit over het...

College Lochem wil sneller beslissen

0
LOCHEM - Het Lochemse college van B&W wil de slagkracht vergroten door snel te reageren op vragen of ontwikkelingen. Hiervoor is het zogeheten Fast...

Gemeente koopt bedrijf Doornberg Almen uit

2
ALMEN/LOCHEM - De gemeente Lochem heeft rigoureuze maatregelen getroffen om het omstreden Almense bedrijf Doornberg Recycling, aan de Scheggertdijk, weg te krijgen. Het bedrijf...

Adviesraad Sociaal Domein voorlopig niet op oorlogsstrekte

0
LOCHEM - Het wordt nog een hele klus om een Adviesraad Sociaal Domein voor de gemeente Lochem op te tuigen. Op 1 januari start...

VVD kondigt voor miljoenen ‘nieuw zuur’ aan voor Lochem

0
LOCHEM - Lochem wacht volgend jaar niet het zoet maar het zuur. Volgens VVD-voorman Erik Haverkort moet er 5 tot 7 miljoen worden bezuinigd...

Zonnepark Rengersweg mag ondanks bezwaren buren

0
LOCHEM/LAREN - Een zonnepark aan de Rengersweg kan er volgens een meerderheid van de Lochemse gemeenteraad komen. Dit ondanks het feit dat er een...

Gemeenteraad over PlusOV: regel leerlingenvervoer dichterbij huis

0
LOCHEM - De gemeenteraad heeft het college van B&W maandag (15/10) geadviseerd om het leerlingenvervoer dichtbij huis te regelen met bij voorkeur lokale taxibedrijven....

Raad stemt voor nieuwe Lidl aan de Julianaweg

2
LOCHEM - De gemeenteraad van Lochem is maandagavond (15/10) in meerderheid akkoord gegaan met de vestiging van een nieuwe Lidl aan de Julianaweg. De...

Maandagavond besluit over nieuwe Lidl

0
LOCHEM - De gemeenteraad neemt maandagavond een besluit over de vestiging van een nieuw, groter filiaal van Lidl aan de Julianaweg. De Werkgroep Omwonenden...

Lochem: 3 scenario’s voor toekomst PlusOV

0
LOCHEM - De Lochemse gemeenteraad praat maandagavond (15/10) over de toekomst van PlusOV. De bevoegdheid om een besluit te nemen ligt bij het college,...

College Lochem: ‘Door met PlusOV, maar kleinschaliger’

0
LOCHEM - Het Lochemse college van B&W wil de overeenkomst met PlusOV met 4 jaar verlengen. Maar wat Lochem betreft moet de kwaliteit van...

Ander bekostigingsmodel Rijk kost Staring College geld

0
LOCHEM/DEN HAAG - In Den Haag ligt een wetswijziging in de week die aanstuurt op een ander bekostigingsmodel voor het voortgezet onderwijs. Dit zou...

Lochem evalueert PlusOV; Apeldoorn stapt er uit

0
LOCHEM - Het Lochemse college van B&W moet voor 1 november een besluit nemen over verdere deelname aan PlusOV. Vandaag (27/9) vragen B&W via...

Omwonenden Julianaweg lopen leeg over grote-, mega- danwel XXL-Lidl

0
LOCHEM - Vraag: 9 insprekers in 45 minuten... lukt dat? Antwoord: Nee dat lukt niet. Omwonenden van de Noorderwal, Noorderbleek en Tuindorp liepen maandagavond...

College Lochem: ‘Leerlingenvervoer nog steeds niet vlekkeloos’

0
LOCHEM - Het leerlingenvervoer door PlusOV verloopt nu, drie weken na het einde van de schoolvakanties, 'beter maar nog niet vlekkeloos'. Dit schrijft het...

Gemeenteloket Gorssel blijft ook na dit jaar open

0
GORSSEL/LOCHEM - Het gemeenteloket in Gorssel, in Den Oldenhof aan de Hoofdstraat, blijft ook na dit jaar open. Dat wil althans het Lochemse college van...

Het plenaire raadsdebat wordt schaars in Lochem [opinie]

4
LOCHEM - Door de vaststelling van het nieuwe Reglement van Orde voor de tweewekelijkse Politieke Avonden in de gemeente Lochem dreigt het plenaire debat...

Woonvisie: ‘Ruimte voor specifieke vragen’

0
LOCHEM - De Lochemse gemeenteraad heeft maandag (3/9) de Woonvisie 2018-2025 vastgesteld. Daarin worden de doelen van de gemeente op het gebied van wonen...

Leerlingenvervoer PlusOV: drama of opstartproblemen?

0
LOCHEM - Net als een jaar geleden is het leerlingenvervoer van PlusOV in de eerste week na de schoolvakantie in opspraak geraakt. Kinderen die...

Zoektocht brandweerkazerne Almen gaat verder

0
ALMEN/LOCHEM - Het lukt nog niet om een alternatieve locatie te vinden voor de brandweerkazerne in Almen. Althans niet eentje die binnen het budget...

Advies aan gemeenteraad: ‘Laat jurist naar Lochem 3.0 kijken’

1
LOCHEM - De accountant die de jaarrekening van de gemeente Lochem beoordeelt adviseert de gemeenteraad om een jurist te laten kijken naar subsidiëring van...

Gemeenteraad gevoed met ideeën

0
LOCHEM/GORSSEL - De raadsfracties in de gemeente Lochem zijn maandagavond gevoed met ideeën van inwoners en instanties. In Lochem en Gorssel werden gelijktijdig inloopbijeenkomsten...

Nieuwe gemeenteraad ontvangt brief van omwonenden gasfabriekterrein

0
LOCHEM - De leden van de gemeenteraad van Lochem hebben een brief ontvangen van de Werkgroep Omwonenden Gasfabriekterrein (WOG). Aanleiding is het aantreden van...

Raad Lochem wil steviger vinger aan de pols bij Wmo

0
LOCHEM - De Lochemse gemeenteraad heeft maandagavond (28/5) bedongen dat Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voortaan elke 2 jaar wordt geëvalueerd. De raad wil, naar...

College: ‘Adviesraad Sociaal Domein ligt op koers’

0
LOCHEM - De vorming van een Adviesraad Sociaal Domein ligt op koers, zo meldt het Lochemse college van B&W in een memo aan de...

‘Besluit om geen besluit over gokhal te nemen’

1
LOCHEM - Het lijkt erop dat de gemeenteraad binnenkort een officieel besluit gaat nemen waarin staat dat het geen besluit wil nemen over het...

Whisky en sigaren voor ‘herensociëteit-college’

0
LOCHEM - De oppositie in de Lochemse gemeenteraad maakte dinsdagavond een flink nummer van het feit dat het nieuwe college van B&W uit louter...

Nieuwe college Lochem krijgt zegen van oppositie

0
LOCHEM - Het nieuwe college van de gemeente Lochem is dinsdagavond (15/5) geïnstalleerd. Zowel het coalitieakkoord van GB, GroenLinks en VVD als de voordragen...

Reclamebelasting voor ondernemers binnenstad definitief

2
LOCHEM - De gemeenteraad heeft maandagavond zoals verwacht ingestemd met de invoering van reclamebelasting voor ondernemers. Met de netto-opbrengst moet de Lochemse Ondernemers Vereniging...

Nieuwe coalitie: ‘Dichtbij, duurzaam, doen’

0
LOCHEM - Het coalitieakkoord dat GB, GroenLinks en VVD woensdag (9/5) presenteerden heet 'Dichtbij, duurzaam, doen'. Vier jaar geleden was de titel 'Koersvast en...

CDA Lochem niet vrijwillig weg van onderhandelingstafel

0
LOCHEM - Het CDA is niet vrijwillig vertrokken als deelnemer aan de coalitiebesprekingen die na de verkiezingen van 21 maart in gang werden gezet....

Coalitiebesprekingen Lochem met 4 partijen

0
LOCHEM - Lochem gaat voor een afspiegelingscollege. Dat is althans de insteek van coalitiebesprekingen tussen Gemeentebelangen, GroenLinks, VVD en CDA die op het punt...

Nieuwe gemeenteraad van Lochem geïnstalleerd

0
LOCHEM - Na het afleggen van de eed of belofte door alle leden heeft Lochem sinds donderdagavond (29/3) weer een gemeenteraad. Burgemeester Sebastiaan van 't...

Scheidend PvdA-raadslid Marian Beuke krijgt lintje

0
LOCHEM - Marian Beuke, de scheidende fractievoorzitter van de PvdA in de Lochemse gemeenteraad, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester...

Opkomst rond 19.00 uur: 52,84 procent

0
LOCHEM -Rond 19.00 uur was in de gemeente 52,84 procent van de stemmers naar de stembus gegaan. De stembureaus zijn nog open tot 21...

Bijsluiter bij de gemeenteraadsverkiezingen

1
LOCHEM/GORSSEL - Op 21 maart gaan we naar de stembus. En we mogen zelfs 2 keer stemmen. We kiezen een nieuwe gemeenteraad en geven...

Raad Lochem unaniem in zorg over wachtgebied Lelystad Airport

0
LOCHEM - De Lochemse gemeenteraad heeft zich gisteren unaniem achter een motie geschaard die het college opdraagt om de zorgen van inwoners over het...

Raad maakt wijzigingen afvalinzameling definitief

0
LOCHEM - De wijzigingen in de afvalinzameling per 3 april zijn definitief nu de gemeenteraad er maandagavond (5/3) er in meerderheid mee instemde. Een...

Bus #GLDSTEMT op 1 maart in Lochem

0
LOCHEM – De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Dat is voor Omroep GLD aanleiding om de #GLDSTEMT-bus door de provincie te laten toeren. Op donderdag 1...

Meerderheid raad: ‘Lidl niet naar Hanzeweg’

0
LOCHEM - De PvdA kreeg maandagavond (12/2) geen meerderheid achter het voorstel om de aan de Julianaweg geplande Lidl-vestiging naar de Hanzeweg te verplaatsen....

Annie Visschers (GB) is ‘Raadslid van de Week’

0
LOCHEM - Het Lochemse GB-raadslid Annie Visschers-Markerink is Raadslid van de Week bij het platform van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden, Raadslid.nu. Ze meldde...

OR Het Plein: ‘Oog voor medewerkers en cliënten’

0
LOCHEM - De medewerkers van Het Plein - dat op 1 januari 2019 wordt opgeheven - vroegen maandagavond (4/12) bij monde van hun OR-voorzitter...

PvdA ziet poging afvalstoffenheffing te verlagen stranden

1
LOCHEM/GORSSEL - De PvdA slaagde er maandagavond (20/11) niet in om de afvalstoffenheffing in de gemeente naar beneden 'te praten'. Een amendement van de...

Linda Sanders tijdelijk vervanger Tonnie Tekelenberg bij GroenLinks

0
LOCHEM/GORSSEL - Linda Sanders uit Gorssel is maandag (20/11) geïnstalleerd als raadslid voor GroenLinks. Het gaat om een tijdelijke benoeming. Sanders vervangt het zieke...

Raad houdt inloopspreekuur gemeentehuis overeind

0
LOCHEM - Het moet voor inwoners mogelijk blijven om - binnen bepaalde tijden - 'spontaan' binnen te lopen in gemeentehuis en daar zaken te...

Raad Lochem: klantcontacten Circulus Berkel moeten beter

0
LOCHEM - Circulus Berkel moet beter bereikbaar worden en klachten sneller oppakken en afhandelen. Dat is de strekking van een motie die maandagavond (9/10)...

Investeringen zorgen in 2018 voor niet-sluitende begroting Lochem

0
LOCHEM - De begroting van de gemeente Lochem laat voor 2018 een tekort zien van zo'n 1,2 miljoen euro. Dat komt door noodzakelijke investeringen...

Van der Most uit raad Lochem en meer naar Den Haag

0
LOCHEM/GORSSEL -  De bekende ondernemer Hennie van der Most uit Gorssel keert na de verkiezingen niet terug in de Lochemse gemeenteraad. Dat schrijft de...

Woningbouw Zutphenseweg Laren moet nog wachten

0
LAREN/LOCHEM - De voorgenomen bouw van 4 woningen aan de rand van de bebouwde kom van Laren - aan de Zutphenseweg - moet vermoedelijk...

Krimp aantal scholieren spectaculair lager dan gedacht

0
LOCHEM - De krimp van het aantal scholieren in de gemeente Lochem valt volgens de laatste prognoses spectaculair lager uit dan waar het vorige...

Lochem laat windmolens bij Eefde vallen om draagvlak

2
LOCHEM - De gemeente Lochem steunt het project IJsselwind niet langer. Dat heeft het college van B&W dinsdagochtend besloten. Het plan voor grote windmolens...

PvdA stelt vragen over privacy afvalinzameling

0
LOCHEM - Wat doet de gemeente Lochem met gegevens die het krijgt bij de afvalinzameling en is dat toegestaan? De PvdA stelde hier schriftelijke...

PvdA: ‘VVD gijzelt het thema veiligheid’

0
LOCHEM - Een op het eerste oog vrij onschuldige motie van de VVD bezorgde de liberalen maandagavond (3 juli) nogal wat tegenwind van de...

Keidagen op termijn mogelijk aan geluidseisen gebonden

2
LOCHEM - De Keidagen worden op termijn mogelijk aan geluidseisen gebonden. Dat blijkt uit het antwoord dat wethouder Bert Groot Wesseldijk maandagavond (3 juli)...

CDA-raadslid Ammerlaan stapt op

0
LOCHEM/EPSE - Het CDA-raadslid Radboud Ammerlaan zit de rit - die nog tot maart volgend jaar duurt - niet uit. Na de raadsvergadering van...

Marja Eggink opnieuw lijsttrekker GB Lochem

0
LOCHEM - Marja Eggink-Meuleman trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar opnieuw de kar bij Gemeentebelangen (GB). Dat heeft de algemene ledenvergadering afgelopen dinsdag met...

Somber beeld werkgelegenheid in rapportage Het Plein

0
LOCHEM/ZUTPHEN - Het Plein schetst in een rapportage over de uitvoering van de Participatiewet een somber beeld als het gaat om de werkgelegenheid in...

Veel belangstelling voor informatiemarkten gemeenteraad

0
LOCHEM/GORSSEL - Veel inwoners van Lochem en Gorssel pakten woensdagavond (14 juni) de kans om rechtstreeks in gesprek te gaan met raadsleden. In Gorssel...

Gemeenteraad houdt infomarkten in Gorssel en Lochem

0
GORSSEL/LOCHEM - De gemeenteraad van Lochem houdt op woensdag 14 juni twee korte informatiemarkten. In Gorssel en Lochem willen de raadsleden graag in gesprek...

Lochem: nog veel geld kwijt aan onterechte bijstand

0
LOCHEM - De gemeente Lochem is nog veel geld kwijt aan ten onrechte uitgekeerde bijstandsuitkeringen. In totaal gaat het om bijna 1,5 miljoen euro....

De politieke draai rond Lochem 3.0 [analyse]

0
LOCHEM - Wat is er tussen 27 maart en 10 april gebeurd in de Lochemse politiek, rond het dossier Lochem 3.0? Zeker is dat...

Lochem 3.0 mag verder maar verliest ‘alleenrecht’

0
LOCHEM - Lochem 3.0 kan verder maar moet voor de benodigde subsidie voor onder meer de VVV nog stevig in discussie met het Lochemse...

Gemeente Lochem mag ‘afvalmijders’ niet opsporen via inzameldata

0
LOCHEM - De gemeente Lochem mag inwoners die (bijna) nooit de grijze container aan de weg zetten niet opsporen en benaderen via de data...

‘Kop van Oost’ Lochem: 125 duurzame woningen

0
LOCHEM - De gemeente Lochem hoopt in 2020 te starten met de bouw van 125 duurzame en kwalitatief hoogwaardige woningen in het gebied tussen...

Lochem riskeert proces bij afwijzing subsidie Achterhoek FM

0
LOCHEM - Als de gemeenteraad op 10 april opnieuw besluit om de jaarlijkse bijdrage aan de lokale omroep Achterhoek FM niet te verhogen, riskeert...

Afval: Lochem wil inwoners niet dwingen maar keuzes geven

0
LOCHEM - De gemeente Lochem wil de inwoners niet dwingen tot het zogenaamde 'omgekeerd inzamelen', waarbij de bewoner z'n afval komt brengen. De inwoners...

Groenlinks wil nieuw besluit bestemmingsplan Hessenweg 1

0
LOCHEM - De fractie van GroenLinks brengt het bestemmingsplan Hessenweg 1 Lochem via een initiatiefvoorstel opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Het plan...

POLL: Willen ‘we’ een gokhal in Lochem?

0
LOCHEM - Fractievoorzitter Erik Haverkort van de VVD zei maandagavond tijdens de raadsvergadering: ,,De inwoners en ondernemers willen een gokinrichting.'' Hij wil regels die...

Raad te verdeeld over Lochem 3.0 om besluit te nemen

1
LOCHEM - De gemeenteraad van Lochem is er maandagavond (13/3) niet in geslaagd om een besluit te nemen over de toekomst van Lochem 3.0....

Lochem 3.0: ‘Vol inzetten op plan B’

1
LOCHEM - De gemeenteraad bepaalt maandavond (13/3) of Lochem 3.0 en VVV Lochem door kunnen en of dat 90.000 euro mag kosten. Velen hebben...

Toch extra gemeentelijk geld naar Achterhoek FM

0
LOCHEM - De lokale omroep Achterhoek FM krijgt tot en met 2019 extra middelen van de gemeente Lochem, maar minder dan de omroepstichting had...

Lochem: ‘Weten wat we willen met participatie, met of zonder Het...

0
LOCHEM - Lochem moet op korte termijn weten wat het wil als het gaat om participatie, oftewel alles wat met werk en inkomen te...

Rekenkamer: ‘Raad Lochem heeft geen grip op Het Plein’

1
LOCHEM - De gemeenteraad van Lochem heeft geen grip op het functioneren van Het Plein. Door de scheve verhouding tussen Lochem en Zutphen zijn...

Lochem 3.0 hinkt op twee gedachten

1
LOCHEM - Lochem 3.0 hinkt op twee gedachten als het gaat om de toekomstige financiering. Moet er een overkoepelende ondernemersvereniging komen om een gemeentebreed...

Evaluatie Lochem 3.0: ‘Last van populisme’

0
LOCHEM - Maandagavond (20/2) wordt tijdens de rondetafelgesprekken van de Lochemse gemeenteraad voor het eerst in het openbaar gesproken over het functioneren van Lochem...

Lochem: cursus ‘Politiek Actief’ op herhaling

0
LOCHEM - De cursus Politiek Actief wordt herhaald. Afgelopen najaar deden 6 deelnemers uit Lochem mee. Dit keer is er plaats voor 13 personen....

Evaluatie: ‘Droom Lochem 3.0 was iets te groot’

0
LOCHEM . Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om door te gaan met Lochem 3.0, dat onder meer de VVV,...

Plan van aanpak binnenstad Lochem niet voor mei op tafel

1
LOCHEM - De gemeenteraad van Lochem heeft een motie waarin het college werd opgedragen om binnen een maand met een plan van aanpak voor...

Raad Lochem wil dat gemeente voortouw neemt bij binnenstadplan

1
LOCHEM - De gemeenteraad van Lochem draagt het college van B en W op om binnen een maand met een plan van aanpak voor...

‘Landstad Lochem heeft hulp nodig bij maken masterplan binnenstad’

0
LOCHEM - Het project Landstad Lochem - dat de binnenstad van Lochem levendiger en toekomstbestendig moet maken - heeft dringend hulp nodig bij het...

Motie VVD over boa’s ingetrokken na kritiek raadsfracties

0
LOCHEM - De motie van de VVD die mikte op het inzetten van bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) bij handhaving van verkeersvergrijpen, zoals snelheidsovertredingen, stuitte maandagavond...

Brandbrief ondernemers aan raad inzake binnenstad

0
LOCHEM - Een brandbrief met 333 handtekeningen van ondernemers en 'betrokken klanten' is gisteravond door de initiatiefnemers van het project 'Landstad Lochem' aangeboden aan...

Raad Lochem wil WMO niet kwijt aan Het Plein

0
LOCHEM - De gemeenteraad van Lochem wil niks weten van het idee dat Het Plein de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) op...

Van der Most ‘boycot’ begroting; raad boos

0
LOCHEM - VVD-raadslid Henny van der Most was maandagavond (7/11) uit protest niet aanwezig bij de gemeenteraadsvergadering in Lochem. Het was een protest tegen...

Overbruggingskrediet Lochem 3.0 niet in beton gegoten

0
LOCHEM - Het overbruggingskrediet van 35.000 euro voor de Stichting Lochem 3.0, dat het Lochemse college in de begroting voor 2017 heeft opgenomen, is...

Oppositie Lochem oordeelt hard over stoppen fusie Plein/Delta

0
LOCHEM - Harde woorden vielen er gisteravond tijdens de behandeling van een memo over de plotselinge stop van het fusieproces tussen Het Plein en...

Raad Lochem is het oneens over ‘wegwijspiet’

0
LOCHEM - De gemeenteraad van Lochem kon het gisteren niet eens worden over zin en onzin van de 'wegwijspiet', toen het ging over de...

‘Het Plein niet klaar voor fusie met Delta’

0
LOCHEM - Vorige week werd bekend dat de geplande fusie tussen Het Plein en Delta per direct wordt afgeblazen. Verantwoordelijk wethouder Jan Kottelenberg kreeg...

Vragen bij procedure rond ‘t Barge Eefde

0
EEFDE/LOCHEM - Is het normaal dat het college de gemeenteraad terugfluit als het gaat om een eerder genomen besluit? Fractievoorzitter Marian Beuke vroeg eens...

‘Evaluatie Lochem 3.0 zeker nog dit jaar’

0
LOCHEM - Lochem 3.0, dat de promotie voor stad en gemeente op zich heeft genomen, moet toch nog voor het einde van dit jaar...

Economische agenda Lochem in de wachtkamer

0
LOCHEM - De Economische Agenda 2017-2018 is voor minimaal een maand naar de wachtkamer verwezen. In die moet er aan worden gesleuteld, want met...

Nog veel vragen over economische agenda Lochem

0
LOCHEM - De politiek heeft nog de nodige vragen over de economische agenda 2017-2018 die het college van B en W het licht heeft...

Organiseren burgerparticipatie Lochem lastiger dan gedacht

0
LOCHEM - De gemeente Lochem huurt een extern bureau in die de weg moet wijzen naar een nieuwe adviesstructuur op het gebied van burgerbetrokkenheid....

Kadernota Lochem ‘in de wacht’ door stakende stemmen

0
LOCHEM - De Kadernota - een voorloper op de begroting voor volgend jaar en verder - kon maandagavond (4/7) niet worden vastgesteld omdat de...

Het Plein splijt én verenigt raad Lochem op één avond

0
LOCHEM - Het Plein - de gemeenschappelijke regeling voor werk, inkomen en participatie voor Lochem en Zutphen - slaagde er maandagavond (4/7) in om...

Schouwburg Lochem lijkt gevraagde subsidiebedrag binnen te halen

0
LOCHEM - Het lijkt er sterk op dat de Schouwburg Lochem aanstaande maandag (4/7) opgelucht kan ademhalen. Er tekent zich een meerderheid af voor...

VVD Lochem: ‘Investeer eindelijk eens in werk, werk, werk’

0
LOCHEM - De VVD-fractie in de Lochemse gemeenteraad wil dat het college nu eindelijk eens werk maakt van de ambitie om te investeren in...

Sleutelrol GroenLinks bij financiering Schouwburg Lochem

0
LOCHEM - De Schouwburg Lochem moet nog tot 4 juli wachten op een besluit van de gemeenteraad over de subsidie voor de komende jaren....

Opbrengst hout moet bomenbeheer Lochem betaalbaar houden

0
LOCHEM - Het klinkt apart wat het Lochemse college van B&W schrijft: 'Wil duurzaam beheer van laanbomen ook kostenneutraal zijn, dan zouden meer bomen,...