Woningbouw Dorpsstraat Laren nog niet rijp voor groen licht

0
Een artist impression van het plan Dorpsstraat 1 Laren, waar nu nog het pand van Stegeman staat (bron: PR)

LAREN/LOCHEM – Wie graag wil wonen in het plan dat ‘Laornes Kwartier’ is gedoopt – op de plek van voormalig horecabedrijf Stegeman in Laren – moet nog minimaal het spreekwoordelijke ‘Lochems kwartiertje’ geduld hebben. Bijna alle gemeenteraadsfracties zitten nog met te veel vragen en twijfels om al heel snel een klap te geven op het bestemmingsplan voor 21 koopwoningen. Over twee weken wordt verder gepraat, nadat hopelijk een aantal vragen zijn beantwoord.

Het lijkt erop dat geen van de partijen grote bezwaren maakt tegen een verzoek van GroenLinks om een stedenbouwkundige nog eens naar het plan te laten kijken. Het plan dat er nu ligt komt uit de koker van de projectontwikkelaar en is hier en daar aangepast aan gemeentelijk beleid. Maar dat laatste is met name voor GroenLinks, LochemGroen!, D66 en PvdA te weinig gebeurd.

Versteend

De tegenstanders en twijfelaars hebben zorgen over de versteende indruk die het plan maakt. Dat komt onder meer omdat er een relatief grote parkeerplaats is gepland te midden van de woningen. Dat is volgens de gemeentelijke parkeernormen noodzakelijk maar geconstateerd werd dat elders in de gemeente wél van die norm wordt afgeweken. Meer groen en bouwen in de vorm van een hofje werd als alternatief aangedragen.

Ook de partijen die in principe voorstander zijn van het plan aan de Dorpsstraat met 6 appartementen, 6 verandawoningen, 5 eengezinswoningen en 4 levensloopbestendige woningen willen wel eens weten waarom de eisen uit Woonvisie van de gemeente niet zijn toegepast. Daarin is onder meer sprake van een minimale hoeveelheid woningen die onder de noemer betaalbaar vallen. Volgens wethouder Marja Eggink zijn de regels uit de visie niet altijd een-op-een toepasbaar op inbreidings- en transformatielocaties. Ook al omdat een plan dan mogelijk niet meer rendabel is.

Meer uitleg

Er ontspon zich een discussie over het feit of het gebrek aan betaalbare koop en sociale huur in zo’n transformatieplan dan elders – bijvoorbeeld in een uitbreidingsplan – gecompenseerd dient te worden. Ook de coalitiepartijen VVD en MmL vinden dat dit dan wel moet worden vertaald in beleid en niet hap-snap kan worden geregeld. Jan de Vries (VVD) stelde vast dat het addendum op de Woonvisie niet is gehandhaafd en het eigen beleid in de wind geslagen. Daar hoort ook wat hem betreft meer uitleg bij.

D66 is bang dat het nu afwijken van de eigen regels tot het risico leidt dat Laren uiteindelijk helemaal geen betaalbare woningen krijgt. Ook al omdat ook andere locaties in handen zijn van particuliere ontwikkelaars. Bob van ‘t Klooster wil dat de gemeente dergelijke partijen meer kan dwingen om bepaalde woningen te bouwen. Bij weigering moet hen het gat van de deur worden gewezen, zo vindt hij.

Onomstreden

De grootste fractie – die van Gemeentebelangen – wil het liefst snel door met het Larense plan, maar gaat akkoord met een extra tussenstap. Woordvoerder Arjan Nijland wees erop dat het plan in Laren kennelijk nagenoeg onomstreden is, omdat slechts één zienswijze werd ingediend. Hij trok hieruit de conclusie dat het participatietraject kennelijk in orde is.