Verbeterslag onderhoud gemeentelijke begraafplaatsen nodig

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Het Lochemse college van B&W wil eenmalig 125.000 euro uittrekken voor verbeteringen aan begraafplaatsen in de gemeente. Gedacht moet worden aan verbeteren van groen en paden, het moderniseren of vervangen van urnenmuren en zogeheten urnenpoefjes, plus het inrichten van natuurvakken. De extra uitgave in 2023 en 2024 leidt naar verwachting tot onderhoudsvriendelijker begraafplaatsen en lagere onderhoudskosten.

De begraafplaatsen kennen vaak een rijke historie en stralen rust uit. Voor veel mensen zijn ze een plek om rust en zingeving te zoeken en om een naaste te gedenken. Wel is begraven steeds minder in trek. Om de begraafplaatsen aantrekkelijker te maken en het onderhoud van begraafplaatsen efficiënter, is een verbeterslag nodig. Dit blijkt uit recent onderzoek.

Toekomstvisie

Het onderzoeksrapport ‘Toekomstvisie gemeentelijke begraafplaatsen’ gaat over de vijf gemeentelijke begraafplaatsen in Almen, Barchem, Gorssel, Laren en Lochem (Nieuwe Begraafplaats). Komend jaar wordt per begraafplaats een inrichtingsplan opgesteld. Het college stelt voor om dat samen met Circulus en de dorpsraden te doen. Onderzocht wordt of het mogelijk is om delen van de onderhoudswerkzaamheden samen met vrijwilligers uit te voeren.

Het inrichten van natuurvakken gebeurt op delen van de begraafplaatsen die niet een in gebruik zijn. Een natuurvak is een apart grafveld met een meer natuurlijke uitstraling en met eenvoudige grafbedekkingen. Een natuurvak wijkt daarmee af van de traditionele inrichting. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de toenemende vraag naar natuurbegraven. Het keuzeaanbod voor inwoners wordt hiermee vergroot en met de natuurvakken is ook de biodiversiteit gediend.

Tarieven

De gemeente heeft relatief veel begraafplaatsen. Mede hierdoor zijn de kosten voor het beheer hoog. De inkomsten uit grafrechten zijn onvoldoende om deze beheerkosten volledig te dekken. De situatie in Lochem is niet uniek. Meer gemeentes hebben te maken met minder begraven en hoge kosten voor onderhoud. Toch stijgen de tarieven voor begraven en grafrechten in de gemeente Lochem per 1 januari 2023 niet. Wel is er sprake van de jaarlijkse indexatie. Dit zorgt voor een stijging met 1,8 procent.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de tarieven voor begraven en grafrechten in de gemeente Lochem gemiddeld even hoog zijn als bij buurgemeenten. Het plaatsen van een urn in een urnenmuur of in een urnengraf is in Lochem wel duurder dan bij de buurgemeenten. Het college wil de tarieven daarom nog eens tegen het licht houden.

Besluitvorming

Het college heeft de toekomstvisie op 8 december aan de raad aangeboden. De raad beslist naar verwachting begin volgend jaar. Algemene informatie over de gemeentelijke begraafplaatsen os te vinden op: www.lochem.nl.