‘Schouwburg wil niet meer elk jaar aankloppen voor subsidie’

0
(foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Als de gemeenteraad ermee instemt krijgt de Lochemse Schouwburg de komende jaren een structureel hogere subsidie. Dit is nodig om de begroting sluitend te krijgen. Bestuursvoorzitter Jan ten Hove liet de raad afgelopen maandag weten dat hij ervan uitgaat dat de begroting met ingang van 2024 sluitend is en dat het theater niet telkens opnieuw bij de gemeente wil aankloppen voor (meer) financiële steun.

Lochem wil de subsidie structureel verhogen met 120.000 euro in 2023, met €140.000 in 2024 en voor 2025 en de jaren daarna met €150.000. Met die laatste aanpassing gaat het totaalbedrag dat Lochem jaarlijks uitgeeft aan de schouwburg naar 5 ton. Het schouwburgbestuur heeft een toekomstvisie opgesteld waarin wordt uitgelegd wat de plannen zijn en wat er nodig is voor de uitvoering daarvan.

Vragen

Maandagavond bleek dat de gemeenteraad niet onwelwillend staat tegenover de subsidieverhoging. Vragen zijn er wel. Die werden grotendeels beantwoord door Ten Hove. De raad wil er binnenkort ook nog met het college over van gedachte wisselen. Pas daarna komt het tot besluitvorming.

Marja Eggink van GB vroeg hoe kan worden voorkomen dat de schouwburg telkens weer aanklopt voor meer subsidie. Ze wees op bedragen die vorig jaar werden toegekend, in de vorm van coronasteun plus een forse bijdrage voor de trekkenwand in het theater. Ten Hove rekent erop dat de structurele verhoging van de subsidie zorgt voor financiële rust. Onder meer door een surplus uit de rijkstoelagen voor personeelskosten in coronatijd kan de begroting vermoedelijk vanaf 2024 sluitend worden gemaakt.

Kosten per inwoner

Een sluitende begroting blijft altijd afhankelijk van subsidie. Een culturele instelling als de schouwburg kan niet zonder. Ten Hove gaf op basis van een publicatie in NRC een inkijkje in de kosten per inwoner als het gaat over theaters. Die variëren in de meeste gemeenten in de regio tussen 50 en ruim 70 euro per inwoner. In Lochem is dit 21 euro. Het verschil heeft deels te maken met het feit dat de schouwburg, als een van de weinige theaters, volledig eigenaar is van het gebouw en dus opdraait voor alle kosten daarvan.

Elders is de gemeente meestal eigenaar van de panden van theaters. De Schouwburg Lochem heeft dit wel eens geopperd maar ontmoette weinig enthousiasme bij het college van B&W. Lochem wil accommodaties liefst bij de gebruikers laten.

Kostenstijging

De subsidieverhoging is noodzakelijk omdat de kosten stijgen en omdat de inkomsten onder druk staan. Net als elders in het land blijkt het publiek na een lange periode van corona minder gretig als verwacht. Er lijkt bij velen een aarzeling te bestaan om zich weer in volle zalen te begeven.

Aan de kostenkant zijn vooral de personeelskosten toegenomen. En het spreekt voor zich dat energiekosten momenteel flink toenemen. Een schouwburg verwarmen en verlichten kost de nodige energie en de prijzen daarvan stijgen. De kosten zijn niet heel snel op het publiek te verhalen. Dat moet geleidelijk. Theaters lopen wat de prijs van de kaartjes betreft nogal aan de leiband van impresariaten. Die bepalen de prijs voor het grootste deel. Per verkocht kaartje gaat slechts een klein deel naar het theater zelf. En zelfs dat deel kan niet geheel vrij worden aangepast omdat artiesten liefst zien dat overal een ongeveer gelijk bedrag voor hun voorstellingen wordt betaald.