GB-raadslid Annie Visschers stopt om gezondheidsredenen

0
Annie Visschers-Markerink verlaat de gemeenteraad van Lochem om gezondheidsredenen (foto: PR)

LOCHEM – Raadslid Annie Visschers-Markerink van Gemeentebelangen geeft haar zetel om gezondheidsredenen op. Ze gaat de medische molen in en is bang dat dit haar raadswerk in de weg gaat staan. “In het belang van mijn gezondheid en Gemeentebelangen, ga ik volledig stoppen als raadslid om mijn opvolger alle ruimte te geven.”

Annie Visschers heeft inmiddels een flinke trackrecord in de lokale politiek. Voordat ze bij Gemeentebelangen Lochem aan de slag ging, had ze al ervaring opgedaan in de raad van Diepenheim en later Hof van Twente. Ze was daar tussen 1994 en 2004 actief. Na haar verhuizing naar de gemeente Lochem werd ze voorzitter van GB. Inmiddels zit ze alweer sinds 2010 in de Lochemse gemeenteraad.

Met hart en ziel

Annie Visschers is allerminst een anoniem raadslid. Zeer regelmatig voert ze het woord namens haar fractie en ze legt vaak hart en ziel in haar betogen. Dat ze een agrarische achtergrond heeft komt daarbij vaak naar voren. Maar ook voor andere onderwerpen draait ze haar hand niet om.

Fractievoorzitter Marja Eggink laat weten dat ze het spijtig vindt dat Annie Visschers de lopende termijn niet kan afmaken maar dat de partij haar besluit volledig respecteert. Ze sprak haar dank uit alles wat Visschers voor de partij heeft betekend.

Opvolger

Zelf zegt ze: “Ik had al besloten na deze periode te stoppen. Dat moet nu helaas wat eerder dan gepland. Ik voel mij op dit moment nog prima, maar het behandelingstraject dat ik in ga wordt vermoedelijk zwaar. Het is goed als er dan een opvolger aan de slag kan.”

Wie die opvolger wordt is nog niet bekend. Een blik op de kandidatenlijst van GB voor de verkiezingen van 2018 laat zien dat Jan Wesseldijk uit Laren ‘aan de beurt’ is. Of hij het ook wordt is nog even afwachten.

Dank

Annie Visschers: “Ik heb veel plezier beleefd aan het raadswerk en dat gun de opvolger ook. Ik wil eenieder ontzettend bedanken voor de fijne tijd die ik samen met bestuur en fractie van GB had. Maar ook een woord van dank voor de collega’s van de andere politieke partijen en de ambtelijke organisatie. En natuurlijk onze inwoners, want uiteindelijk deed ik het daarvoor.”