Politiek lijkt nog niet overtuigd door Radio Ideaal

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – Achterhoek FM, de lokale omroep voor de gemeente Lochem, is opgegaan in Radio Ideaal. Die laatste wil graag lokale radio gaan verzorgen in de gemeenten Bronckhorst en Lochem. Door een negatief advies van Lochem kreeg de omroep in deze gemeente nog geen zendmachtiging. Ideaal ging in beroep zodat de procedure opnieuw moet. Maar het Lochemse college van B&W is nog steeds niet overtuigt.

Formeel hoeft de gemeenteraad alleen een advies te geven aan het Commissariaat voor de Media over het zogeheten Progammabeleid Bepalend Orgaan (PBO) van Radio Ideaal. Dit moet volgens de Mediawet een representatief orgaan zijn waarin de belangrijkste stromingen in het uitzendgebied vertegenwoordigd moeten zijn.

Debat

Ideaal heeft sinds de vorige aanvraag meer Lochemers aan het PBO toegevoegd. Het college stelt raad desondanks voor om opnieuw een negatief advies af te geven richting Commissariaat. Maandagavond was er een debat tussen raad, college en voorzitter Lammert Blikman van Ideaal. Gezien het aantal fracties dat het collegevoorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 25 januari wil terugzien, lijkt het opnieuw op een negatieve advies er af te stevenen. Alleen Meedenken met Lochem (MmL) en de PvdA beraden zich nog op een wijzigingsvoorstel of motie. In dat geval wordt het een bespreekstuk in de volgende raadsvergadering.

Media

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve wil nog steeds graag eerst een breed debat over de ontwikkelingen op het gebied van media in de gemeente. Landelijk is er druk op met name lokale omroepen om de schaal te vergroten. Van ‘t Erve bespeurt echter een tendens richting hyperlokaal nieuws. “Wat gebeurt er in mijn straat? Dat willen de mensen weten”, zo zei hij maandag letterlijk.

De burgemeester leidt dit onder meer af uit het succes van kleinschalige nieuwsorganen van onder meer de dorpsraden. Met name in de kleinere kernen is veel belangstelling voor digitale nieuwsbrieven en online- en gedrukte media.

Fysiek gesprek

Van ‘t Erve wil graag een gesprek met alle partijen die zich bezighouden met media en nieuws in de gemeente. Door corona lukte dat nog niet en de burgemeester vindt zo’n gesprek niet geschikt om digitaal te doen. “Je moet elkaar in de ogen kunnen kijken”, zo vindt hij.

De gemeente moet snel reageren op de adviesaanvraag van het Commissariaat voor de Media. Als de raad op 25 januari een besluit neemt moet de uitslag per omgaande naar de mediawaakhond. Daar wordt dan bepaald of er een zendmachtiging voor 5 jaar wordt verleend.

Televisie

Er kwamen maandag vragen van raadsfracties of het niet mogelijk was om de machtiging van een kortere periode te verlenen zodat verandering mogelijk wordt. De Mediawet voorziet hier echter niet in. Als Ideaal een zendmachtiging krijgt, gebruikt het dat in eerste instantie alleen voor radio. Er zijn geen televisieplannen, gaf voorzitter Blikman maandag aan. In de gemeente is momenteel Allemaal1.tv actief, via een YouTubekanaal. Dit is een tijdelijk project maar het is niet ondenkbaar dat hiermee een zaadje is gezaaid dat uitgroeit naar iets structureels. Blikman is bereid tot overleg want bij een machtiging horen ook televisierechten.