Besluit zonnestroom lage inkomens weer vooruitgeschoven

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Als de behandeling van een raadsvoorstel, dat mikt op zonnestroom voor mensen met een laag inkomen, tekenend is voor de Lochemse aanpak van de energietransitie of bestrijding van energiearmoede, dan komt het voorlopig niet goed. Maandagavond werd een besluit andermaal vooruitgeschoven. Dit keer was een onverbiddelijke verwijzing naar de klok – door de PvdA – de oorzaak van het nieuw uitstel. Dit keer met twee weken.

De blazende gezichten van twee leden van LochemEnergie, die op de publieke tribune zaten, spraken boekdelen. De energiecoöperatie weet eigenlijk al enkele weken dat het met lening die de gemeente wil vertrekken wel goed komt. De vertraging ontstond twee weken geleden omdat een door het CDA geïnitieerd amendement niet kon worden behandeld omdat beide fractieleden van de partij verstek moesten laten gaan. Dit keer volgde een herkansing

Ontraden

De motie mikt op een verbod van zonneparken op landbouwgrond, om te onderstrepen dat Lochem de voorkeur geeft aan zon-op-dak. De motie bleek al snel, in z’n originele vorm, weinig kans van slagen te hebben. Wethouder Lex de Goede ontraadde ‘m en andere fracties wezen op het helemaal afsnijden van de weg van zon-op-grond. Wel lijken een aantal partijen te voelen voor de toevoeging dat ‘waardevolle en vruchtbare’ landbouwgrond uitgesloten dient te worden.

D66 voerde aan het vreemd te vinden dat de raad, inclusief het CDA, in de voorbije jaren enkele grote zonneparken toestond en dat uitgerekend voor deze doelgroep ineens allerlei aanvullende criteria worden gesteld. Het gaat bovendien om een relatief klein zonnepark. Daarvan heeft LochemEnergie al gezegd een perceel op het oog te hebben dat geen landbouwbestemming heeft. Verder is niet ondenkbaar dat een park met 4000 panelen, door gebrek aan veel aanmeldingen ineens, niet haalbaar is en dat alsnog wordt uitgeweken naar ongeveer 20 grote daken.

Overleg

Het CDA gaf aan te willen overleggen over de tekst van het wijzigingsvoorstel. Een schorsing, die daar de ruimte voor moest bieden, werd in de kiem gesmoord door Jos Irael van de PvdA. Hij wees op de klok en de gemaakte afspraak om uiterlijk 23.30 uur te stoppen met de vergadering. Hij kreeg zijn zin, maar toen de voorzitter vervolgens nog een volgend agendapunt aan de orde stellen, volgde geen protest. Achteraf luidde de uitleg dat het daarbij om een besluit ging dat niet kon wachten en dat vooraf vaststond dat deze unaniem werd gesteund. Voor de neutrale toeschouwer was dat niet duidelijk.

Voor wie op uitsluitsel over zonnestoom wachtte, zijn de druiven extra zuur. Gebruikelijk is dat, als een vergadering te lang duurt, deze een dag later wordt voorgezet. Dit keer was echter afgesproken om eventuele restanten van de agenda door te schuiven naar 4 juli.

Ontraden

Het compleet uitsluiten van landbouwgrond voor zonnepanelen wordt breed ontraden, zelfs door hoeders van het landschap. De zogeheten zonneladder, die voorkeuren voor de plaatsing van zonnepanelen aangeeft, zet zon-op-dak weliswaar met stip bovenaan maar sluit niets uit. Grond die te laag ligt, lastig bereikbaar is of ingeklemd ligt tussen infrastructuur heeft weinig waarde voor de landbouw. Zulke grond kan juist wel deel uitmaken van het verdienmodel van boeren. Zo bezien wordt de keuzevrijheid van boeren beknot, mocht het amendement het halen.