Grote bedrijven beducht op woonwijk Kop van Oost

1
Artist impression van de woonwijk 'Kop van Oost'. Op de voorgrond het kanaal en rechts het bestaande gemeentehuis (bron: gemeente Lochem)

LOCHEM – ForFarmers, FrieslandCampina, TKF en Reudink zijn beducht op de ontwikkeling van de woonwijk Kop van Oost tussen Twentekanaal en Berkel. Ze schreven gezamenlijk een brief aan de gemeente en twee van hen maakten maandagavond gebruik van het recht om in te spreken tijdens de behandeling door de gemeenteraad.

Over de Kop van Oost – ook wel Etalage naar de Toekomst genoemd – wordt al jaren gepraat. Nu moet de gemeenteraad een besluit nemen over het bestemmingsplan en de grondexploitatie. De genoemde grote bedrijven zijn bang dat een woonwijk op de plek tussen gemeentehuis en passantenhaven tot problemen met toekomstige bewoners leidt. Het college van B&W denkt dit, mogelijk zelfs in juridische zin, te kunnen ondervangen.

Geur en geluid

Reudink is bang voor klachten over geuroverlast en TKF vreest klachten over geluid. Maar ook de verder weg gelegen nog grotere jongens FrieslandCampina en ForFarmers zijn niet gerust op een woonwijk zo dicht bij bedrijfslocaties. Eerder bleek dat ForFarmers zelfs de Molengronden als mogelijke bedreiging ziet.

Namens TKF zei woordvoerder René de Wit dat zijn bedrijf 24 uur per etmaal draait en dat hij zich kan voorstellen dat toekomstige bewoners in de zomer hun slaapkamerraam open willen houden en dan wat horen. Niet alleen van de productie binnen maar vooral ook van het vullen van duwbakken in het kanaal. Daar worden geladen met kabels die windparken op zee met het vasteland verbinden. “Dat piept en knarst”, aldus De Wit.

Vergunning

Wilfred Jonkman was namens Reudink ‘aangeschoven’ aan de digitale vergadertafel. Hij wees erop dat het college en zijn bedrijf een andere kijk hebben op de ruimte die nog in de vergunning zit als het gaat om geurbelasting. Volgens het college heeft ook TKF, qua geluid, nog voldoende ruimte in de vergunning.

De Wit waarschuwde dat het zeggen tegen bewoners dat ze niet moeten klagen omdat er nog ruimte in de vergunning zit niet werkt. “Dan gaan mensen klagen bij de gemeente en die moet dan handhaven.”. Dat maakt de toekomst van het bedrijf ‘onvoorspelbaar’ en dat wordt gezien als bedreiging. Het goed voorlichten van mensen die een huis willen kopen in de toekomstige wijk biedt volgens De Wit onvoldoende garanties.

Kettingbeding

Wethouder Bert Groot Wesseldijk kan die garanties ook niet geven maar ziet het allemaal een stuk rooskleuriger in dan de ondernemingen. Hij ziet inderdaad vrij veel ruimte in de geldende vergunningen. En naast goede voorlichting aan (potentiële) kopers ziet hij zelfs mogelijkheden om juridisch vast te leggen dat de bewoners vooraf op de hoogte waren van wat hen te wachten staat. “En zelfs om dit via een soort van kettingbeding ook te laten gelden voor volgende kopers. De haalbaarheid hiervan moet overigens nog worden onderzocht.

Bouwplannen ontgaan

Overigens vertelde de TKF-man dat het zijn bedrijf, bij de terugkeer naar Lochem na afwezigheid van vijf jaar, was ontgaan dat er bouwplannen waren aan de overzijde van het kanaal. Volgens wethouder Groot Wesseldijk klopt dit niet. In een koopcontract van benodigde aangrenzende percelen, die de terugkeer van TKF naar Lochem mogelijk moesten maken wordt de Kop van Oost volgens hem letterlijk genoemd.

Uit het raadsvoorstel blijkt dat de gemeente bereid is 2,7 miljoen verlies te nemen op de grondexploitatie. GroenLinks vroeg waarom de gemeente middeldure en dure koopwoningen gaat ‘subsidiëren’. De wethouder motiveerde de aderlating met het argument dat de gemeente is gehouden aan de regel dat inbreiding voor uitbreiding gaat en dat Lochem buiten de huidige komgrenzen bijna geen mogelijkheden meer heeft.

IKL wil woningen

Hij wees er daarbij op dat uitgerekend de Industriële Kring Lochem (IKL) bij de gemeente heeft aangedrongen om meer nieuwe woningen om werknemers van buiten Lochem te huisvesten. De bedrijven die nu protesteren tegen de Kop van Oost zijn lid van diezelfde IKL.

Projectontwikkelaar

De gemeente wil de woonwijk samen met Explorius realiseren. Of ook deze projectontwikkelaar verlies neemt bleef maandag in het midden. De gemeente houdt een deel van de financiële kaarten tegen de borst. Er is sprake bij geheime bijlagen bij de raadsstukken. Dat is overigens niet ongebruikelijk en bedoeld om de toekomstige aanbestedingsprocedure niet te schaden.

1 REACTIE

  1. Blijkbaar ook hier weer alleen woningen voor de goedgevulde geldbeurs. En nog erger zelfs gesubsidieerd door de gemeente. Onbegrijpelijk.

Comments are closed.