Tevredenheid over opvang jonge vluchtelingen

0
Hotel Paasberg (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De Lochemse gemeenteraad is unaniem tevreden en zelfs lovend over de aanpak van het college van burgemeester en wethouders rond de opvang van jonge vluchtelingen in Hotel Paasberg. Vragen waren er maandagavond wel voor burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve toen die de raad bijpraatte over het voorafgaande. De antwoorden gaven extra inzicht over hoe een en ander tot stand is gekomen en over hoe het verder gaat.

Lochem werd overrompeld door een verzoek van het COA om maximaal 65 jonge mensen op te vangen. Tijd voor een degelijke procedure was er niet. Die moet daarom achteraf worden gevoerd. Het grootste deel van de jongeren is vorige week donderdag al neergestreken in het hotel. De omwonenden werden pas acht dagen daarvoor geïnformeerd.

Noodsituatie

Het ging om een noodsituatie omdat een groep van 45 jongeren tussen 15 en 18 jaar weg moesten uit vakantiepark Betteld in Zelhem. Die datum stond al langer vast, maar de nood ontstond toen bleek dat een beoogde vervolglocatie in Rekken niet op tijd klaar is. Het COA kreeg een aanbod van Fletcher hotels om De Paasberg te gebruiken als tijdelijke locaties. Die tijdelijkheid is altijd een heikel punt bij dergelijke voorzieningen. Elders komt het vaak tot verlenging op verlenging. Dat wil Lochem voorkomen en daarom werd een op zich ruime periode afgesproken, maar met een in steen gehouwen einddatum van 1 juli 2024.

Eerder werd al bekend van alleen de jongens van Betteld naar Lochem zouden verhuizen, omdat het hotel niet geschikt wordt geacht voor gemengde opvang. De tien meisjes van de groep zijn overgeplaatst naar een speciale meidengroep van het COA, waar plek was. Het aantal meisjes moet worden afgetrokken van het aantal van 45, waardoor dus 35 jongens naar Hotel Paasberg kwamen.

Nieuwkomers

Dit betekent dat nog plek is voor nog 30 jongens. Omdat landelijk nog zo’n 3000 opvangplekken voor jonge vluchtelingen nodig zijn, is de verwachting dat resterende bedden snel worden gevuld met onder meer jongeren die uit Ter Apel komen. Het COA gaf vorige week al aan aandacht te willen besteden aan hoe nieuwkomers bij de groep passen. De groep uit Zelhem is al zo’n 6 maanden bij elkaar en wordt omschreven als rustig. Getracht wordt om die groepsdynamiek zoveel mogelijk in stand te houden. Er is vaak sprake van kinderen die trauma’s hebben opgelopen in oorlogssituaties.

De burgemeester zei dat tijdens de informatieavond voor omwonenden veel vragen zijn gesteld. Onder meer over het reilen en zeilen in de opvang. Zo kon worden gemeld dat er een vaste groep begeleiders is. Dat zijn er in de ochtend en middag steeds zes en in de nacht vier. Naast onderwijs in de Internationale Schakelklas in Neede zijn er verschillende activiteiten en huiswerkbegeleiding.

Veiligheid

Omwonenden vroegen aandacht voor de veiligheid van meisjes die van en naar de nabijgelegen hockeyvelden fietsen en voor de hangplek van (Lochemse) jongeren bij de watertoren. Er gaan verhalen over drugs die daar gedeald zouden worden. Ook vanuit de gemeenteraad kwam hier een vraag over. Van ‘t Erve: “Deze kinderen moeten – net als alle kinderen – de verleidingen van deze wereld doorstaan. Daar kunnen we ze wel bij helpen.” Hij zei ook dat het lijkt dat je in Lochem gemakkelijker drugs dan een taxi kunt bestellen.

Veel verantwoordelijkheid ligt op het bordje van het COA. Van ‘t Erve: “Als gemeente helpen we met de handen op de rug. We kunnen bijvoorbeeld binnen ons netwerk op zoek gaan naar mensen of instanties die iets voor de jongeren kunnen betekenen.” De gemeente is wél verantwoordelijk voor het onderwijs voor de extra kinderen die nog komen. Hierover is overleg gaande met de Internationale Schakelklas in Neede. Gezien de personeelstekorten in het onderwijs is dit lastiger in Lochem zelf te regelen.

Chill

De groep heeft inmiddels een wandeling door Lochem gemaakt en volgens een COA-medewerker vonden dat ‘wel chill’. De meeste omwonenden – binnen een ruime straal rond het hotel – toonden begrip. Volgens Van ‘t Erve wilden de meeste mensen tijdens de informatieavond vooral worden geïnformeerd. Minder dan een handvol inwoners reageerde geëmotioneerd en vroeg zich af wat de gemeente hun aandoet. Aan de andere kant kwamen er spontane aanbiedingen om te helpen. Omwonenden hebben een telefoonnummer gekregen waarmee ze het COA dag en nacht kunnen bereiken, mochten er problemen zijn.

De gevolgde procedure houdt in dat met terugwerkende kracht een Omgevingsvergunning wordt verleend. Dit is nodig omdat de opvang niet binnen de huidige bestemming van het hotel valt. De procedure stelt belanghebbenden in staat om bezwaar te maken. In andere gemeenten kreeg de aanpak zoals die in Lochem de goedkeuring van de rechter, vanwege de acute nood in de asielketen.