Begroting Lochem: veel vragen over details en actualiteit

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – Ervaren bestuurders zeggen dat, als bij de behandeling van de begroting van de gemeente veel naar details wordt gevraagd, het wel goed komt als het stuk uiteindelijk in stemming wordt gebracht. Als dat klopt zit het met de Lochemse begroting voor 2023 wel goed. Veel raadsfracties wilden maandag bovendien graag dieper ingaan op de inhoud. De tijd was daarbij de beperkende factor.

Als er al rode draden waren te bespeuren, waren dat investeringen in personeel en gemeentehuis, plus actuele ontwikkelingen als inflatie en (energie)armoede. Het college van B&W wil het aantal ambtenaren laten groeien. Volgens wethouders Lex de Goede (financiën) en burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve onder meer om alles wat de gemeenteraad vraagt van het college goed te kunnen uitvoeren. Van ‘t Erve betoogde daarbij dat structurele banen goedkoper zijn dan inhuur van externe krachten. Een dingetje is nog wel dat het in deze tijd niet gemakkelijk is om geschikte mensen te vinden.

Gemeentehuis

Ook het streven om de grote hal van het gemeentehuis ‘warmer en gezelliger’ te maken met onder meer een groene wand ziet de wethouder als een poging om inwoners en andere bezoekers beter te ontvangen, maar ook omdat bij goed werkgeverschap ook een goede werkomgeving past.

Raadsfracties stelden verschillende vragen over de energiecrisis en de gevolgen voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Met name voor die laatste twee categorieën is nog niet duidelijk wat de rijksoverheid gaat doen. Als het gaat om plaatselijke accommodaties wordt vermoedelijk pas in december duidelijk of en in welke mate het Rijk de stijgende kosten van gas en elektriciteit gaat verzachten. Mocht dat onvoldoende soelaas bieden dan gaat het college in gesprek met de beheerders van gemeentelijke accommodaties, zo luidde de toezegging van de wethouder.

Lange termijn

Voor particulieren is meer duidelijk over compensatie voor de inflatie. De Goede riep mensen, die desondanks in de problemen komen, op om zich te melden bij ‘t Baken.

Meer in het algemeen mist D66 de lange termijnvisies in de begroting. De VVD had meer lastenverlichting verwacht om ondernemers en inwoners te compenseren in dure tijden. De begroting kon in de anderhalf uur die er maandag voor stond niet helemaal worden doorgenomen. Afgesproken werd om op 7 november verder te praten. Een week later moet erover worden gestemd. Uiterlijk 15 november moet de begroting worden ingeleverd bij de provincie.