Meer nadruk op mogelijkheden PGB bij Ondersteuning Thuis

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay,com)

LOCHEM/GORSSEL – Mensen die huishoudelijke hulp via de gemeente aanvragen kunnen ook kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Via een unaniem aangenomen motie dringt de gemeenteraad erop aan om dit steviger onder de aandacht te brengen. Het geeft betrokkenen meer vrijheid en voor de gemeente is het bovendien goedkoper dan hulp in natura. 

De motie is een reactie op een raadsvoorstel over Ondersteuning Thuis. Hierin wordt een splitsing voorgesteld van de huidige huishoudelijke hulp. Enerzijds blijft de ‘simpele’ vorm van hulp in de huishouding en anderzijds is er ‘Regie op huishouden’, waarbij de hulp breder is en wordt verleend door een hoger gekwalificeerde medewerker. De gemeente kan hierdoor naar schatting 230.000 euro op jaarbasis besparen.

Lees HIER een bericht uit februari waarin de achtergronden van de splitsing nader worden belicht.

Vanzelfsprekendheid

De motie werd ingediend door CDA, GB,  PvdA en D66. Aanleiding was onder meer het gegeven dat de mogelijkheid om een PGB aan te vragen niet wordt genoemd in het raadsvoorstel. Volgens wethouder Henk Van Zeijts is dit niet in het voorstel gekomen omdat het vanzelfsprekend is dat mensen er bij het keukentafelgesprek worden gewezen op de mogelijkheid. Dat is standaard en de gemeente is zelfs verplicht om dit te doen.

Het aanvragen van een persoonsgebonden budget is onder voorwaarden mogelijk. Zo moet iemand in staat zijn zelf de regie te voeren over huishouden en zorginkoop. Dit maakt een PGB voor de mensen die ondersteuning krijgen via het genoemde ‘Regie op huishouden’ bij voorbaat minder geschikt.

Vrijheid

Alle anderen, die recht hebben op huishoudelijke hulp via de Wmo, kunnen het wel aanvragen. Dat geeft hen de vrijheid om er bijvoorbeeld een familielid (mantelzorger) te betalen voor verleende diensten. De uitgave van het van de gemeente ontvangen bedrag moet wel verantwoord worden via een administratie. Verder kan betrokkene geconfronteerd worden met lastiger zaken, zoals bijvoorbeeld doorbetaling bij ziekte van de hulp.

De gemeente heeft te maken met een sterk toenemende vraag naar hulp in de huishouding. De verwachting is dat de corona-crisis die stijging nog eens versterkt. Lochem houdt voor volgend jaar rekening met een uitgave van 3,5 miljoen euro. Die schatting stamt overigens van voor de crisis. Voor de gemeente is het uitbetalen van een PGB aanzienlijk goedkoper dan hulp in natura.

Overbodige motie

De motie was, gezien de uitleg van de wethouder, feitelijk overbodig. Maar de indieners brachten deze toch in stemming nadat Van Zeijts toezegde het op te vatten als een aansporing om de PGB-optie nog eens extra onder de aandacht te brengen en de voorlichting hierover te intensiveren.

Zowel de motie als het raadsvoorstel werden unaniem aangenomen door de raad.