Discussie over woonvisies strandt in politiek tumult

0
De beeldschermen in de raadszaal vertellen het verhaal... (Foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/LAREN – De discussies over de kernvisies Wonen voor Lochem, Laren en Harfsen strandde maandagavond in politiek tumult. Dat was met name te danken aan een actie van GroenLinks die niet kon rekenen op begrip van andere fracties in de gemeenteraad. Nadat de partij een wijzigingsvoorstel zag sneuvelen, diende het staande de vergadering drie nieuwe amendementen in, in een poging om het ‘verlies’ te compenseren. Het leidde tot een schorsing. De vergadering wordt dinsdagavond voortgezet.

Die lange schorsing stelt zowel de raadsleden als het college in staat om inhoudelijk te reageren op de nieuwe amendementen van GroenLinks. De indiening leidde meteen tot kritiek maar burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve wees erop dat het ieder raadslid vrij staat om moties of amendementen in te dienen. Ook tijdens de vergadering.

Zuiverder

Na een lange schorsing, waarin de fractievoorzitters en de burgemeester de koppen bij elkaar staken, kwam Van ‘t Erve met de verklaring dat werd besloten dat de raad zichzelf serieus moet nemen en dat het zuiverder was om de vergadering te verdagen naar dinsdagavond 20.00 uur.

Tot zo ver de procedure. Inhoudelijk is het een stuk lastiger uit te leggen. GroenLinks kwam met een amendement dat werd gesteund door PvdA en LochemGroen! Deze stuurde erop aan om de kernvisies voor Lochem, Laren en Harsfen ‘voor kennis aan te nemen’ (sic). De indieners wezen op het, naar eigen zeggen, merkwaardige proces dat tot de kernvisies leidde.

Raad is leidend

Arda van den Brink van GroenLinks zei letterlijk over de bouwlocaties die in de kernvisies worden benoemd: “Daar gaan de kernen niet over. De raad is leidend.” Ze vindt dat de raad daarover gaat. “Het is bijna een frame of mantra geworden dat je pas locaties kunt ontwikkelen als de kernvisies zijn vastgesteld. Daardoor zijn we op achterstand gezet. Bovendien zijn er verwachtingen gewekt bij inwoners. We moeten geen tijd meer besteden aan deze kernvisies”, aldus de woordvoerster van GroenLinks.

Op initiatief van de partij werd eerder onderzocht wat de juridische status van de visies eigenlijk is. Met steun van de hele raad, behalve GB. Dit leidde tot een advies dat weliswaar wees op mogelijke complicaties, die echter niet onreparabel lijken te zijn. Die uitleg had het college er vorige week ook aan gegeven en via een memo met de raad gedeeld. Als de visies worden bestempeld als ‘gemeentelijk beleid’, lijkt er weinig aan de hand.

Beleid

Gemeentebelangen kwam met een amendement dat precies dat laatste bepleitte. Door het woord kernvisie te vervangen door ‘gemeentelijk beleid’ denkt de fractie de kou uit de lucht te halen. Wethouder Marja Eggink omarmde die lezing en was duidelijk not amused met het voorstel van GroenLinks. Ze wees erop dat de raad op wel vier momenten heeft ingestemd met het gevolgde traject. “Er zijn verwachtingen gewekt bij de verenigingen van Plaatselijk Belang en bij inwoners. De ambitie is snel bouwen en duidelijk scheppen voor de kernen.”

Beide amendementen kregen deels dezelfde vragen van onder meer VVD en D66. Met name VVD’er Jan de Vries was furieus. “We moeten door!”, liet hij herhaaldeijk weten. Samengevat: ‘Welke ramp gebeurt er als we het zo (niet) doen?’ Omdat de antwoorden vooral koffiedikkijken zijn, werd dat niet echt duidelijk. Beide kampen waarschuwden voor procedures tot aan de Raad van State en beide voorspelden mogelijk verlies voor de gemeente.

Hoge hoed

Het voorstel van GroenLinks kreeg de 6 stemmen van de indieners voor en 17 tegen. Het voorstel van GB scoorde precies andersom en werd dus wél aangenomen. Daarna kwam GL met een konijn uit de hoge hoed: de genoemde drie nieuwe amendementen. Daarmee wil de partij de bouwlocaties uit de oude structuurvisie 2012-2020 overeind houden en de in de kernvisies genoemde nieuwe locatie eruit wippen.

Toen bleek ook waarop juist GroenLinks om stemming na bespreking van de twee eerste amendementen had bepleit. De drie nieuwe stonden al ergens in de krochten van het gemeentelijke systeem te wachten om afgevuurd te worden. Dat leidde tot tumult en dus de schorsing. Wordt vervolgd…