Scheidend GB-raadslid Annie Visschers: ‘Denk vooral aan de inwoners’

0
Annie Visschers-Markerink verlaat de gemeenteraad van Lochem om gezondheidsredenen (foto: PR)

LOCHEM – Annie Visschers-Markerink (61) neemt afscheid als raadslid voor Gemeentebelangen. Vanwege haar gezondheid. “Ik voel me op dit moment kerngezond, maar ik moet een aantal pittige behandelingen ondergaan. En ik ben niet van plan om te gaan jojo’en door dan wel en dan weer niet aanwezig te zijn. Ik laat het daarom liever aan een ander over”, zo zegt ze.

Annie Visschers, geboren in Gelselaar en lang inwoonster van Diepenheim, kwam min of meer toevallig in de politiek terecht. Tegen wil en dank zelfs. “Ik was voorzitter van de Plattelandsvrouwen en bij het afscheid van toenmalig burgemeester Wilte Mulder van Diepenheim hield ik een speech. Dat trok de aandacht van Gemeentebelangen. Kort daarna werd ik benaderd met de vraag of ik ervoor voelde om bij de partij te komen. Ik had toen echt hélémaal niks met de politiek”, zo zegt ze.

Politieke virus

Na het vrijblijvend bijwonen van een vergadering raakte ze toch geïnteresseerd. Het politieke virus sloeg toe. “Het is een besmettelijke ziekte. Als het je treft kom je er niet meer vanaf”, zo klinkt het. Omdat ze door GB werd gezien als talent kwam ze als tweede op de kieslijst te staan. De partij had toen een eenmansfractie in de gemeenteraad van het toen nog zelfstandige Diepenheim.

Bij de verkiezingen van 1994 werd Annie verkozen en dus raadslid en vice-fractievoorzitter. Namens de raad werd ze bovendien bestuurslid van het befaamde jongerencentrum Pand van Janna (Why Don’tcha). Ook werd ze afgevaardigd als plaatsvervangend bestuurslid van de Regio Twente. Zo’n zelfde functie bekleedde ze ook bij het Openbaar Lichaam Crematoria Twente (OLCT). Dat laatste was een gemeenschappelijke regeling van Twentse gemeenten.

Herindeling

Raadslid in Diepenheim bleef ze tot het moment dat die gemeente ophield te bestaan en via een herindeling opging in de gemeente Hof van Twente. Dat ging niet zonder slag of stoot en heel Diepenheim kwam in verzet verzet. Ze herinnert zich lachend: “Tijdens een raadsvergadering ging ik in debat met VVD-collega Meijer over de herinrichting Grotestraat/Goorseweg. Dat liep hoog op. We begonnen in het Nederlands maar door de emoties schakelden we bijna ongemerkt over op het dialect. De burgemeester kan er helemaal niets meer van volgen.”

Tijdens die laatste raadsperiode in Diepenheim overleed Annie’s eerste echtgenoot. Dat was in de periode waarin ze moest beslissen of ze zich bij de verkiezingen van 2001 opnieuw verkiesbaar zou stellen als kandidaat voor de gemeenteraad van Hof van Twente. “Ik heb toen serieus aan opgeven gedacht maar mede door de aanmoedigingen van mijn schoonouders, familie en vrienden ben ik toch doorgegaan”, zo vertelt ze.

Naar Lochem

En met succes, want GB kreeg 4 zetels in de gemeenteraad die in 2001 aantrad. Annie werd opnieuw vice-fractievoorzitter, maar nu van het veel grotere Gemeentebelangen Hof van Twente. Ze zou dit blijven tot mei 2004. De liefde bracht haar namelijk (net) naar de andere kant van de Bolksbeek en dus naar de gemeente Lochem. Net als voorheen was ze ook hier boerin. In Diepenheim had ze dat gecombineerd met het recreatie-ondernemerschap. Haar zoon runt dat bedrijf tot op de dag van vandaag.

In de gemeente Lochem bleef ze boerin tot 2015, toen zij en haar echtgenoot besloten te stoppen met hun melkveebedrijf. Gezien wat daarna allemaal gebeurde in de agrarische sector vindt Annie dit achteraf een goede keuze. Op hun bedrijf wordt nu nog wel jongvee gehouden. Dat is een stuk minder intensief.

Ervaring

Haar maatschappelijke en bestuurlijke ervaring bleef ook in de gemeente Lochem niet lang onopgemerkt. Ze nam al snel zitting in de cliëntenraad van de Hoge Weide en werd secretaris van de buurtvereniging Goorseweg. De politiek kwam in 2006 weer op haar pad. Annie werd toe voorzitter van Gemeentebelangen.

Ze was al kort naar haar komst naar de gemeente gevraagd om een bestuursfunctie te vervullen bij de partij. “Dat heb ik in eerste instantie afgewezen. Ik vond het niet goed om als nieuwkomer hier dingen te gaan bepalen in een periode met grote problemen.” In 2006 stapte een deel van de fractie over naar de VVD en raadslid Arfman ging op persoonlijke titel verder. GB had op dat moment 8 zetels en 2 wethouders.

Frontlinie

Als voorzitter kreeg ze de neuzen al snel weer dezelfde kant op maar toen ontdekte ze ook  dat het werk in de frontlinie, dus in de gemeenteraad, haar meer aansprak. In de zomer van 2009 deed ze afstand van haar functie als voorzitter om aan de verkiezingscampagne te kunnen beginnen. Ze stond op een verkiesbare plaats.

Destijds hield een herindeling ook deze gemeente in z’n greep. Er was toen nog sprake van dat ook Bathmen aan de nieuwe gemeente zou worden toegevoegd. Gemeentebelangen haalde bij de verkiezingen van 2010 4 zetels. Naast Annie namen Marja Eggink, Freddy van Ditshuizen en Arjen Dieperink een raadszetel in. De fractie kwam toen in de oppositiebankjes terecht. Vier jaar later werd nog vijfde zetel gewonnen, die werd ingenomen door Roel Blaauw. GB ging weer ‘meeregeren’ en Bert Groot Wesseldijk werd wethouder. Bij de verkiezingen van 2018 kwam GB zelfs uit op 6 zetels. Van Ditshuizen werd vervangen door Arjan Boeijink en Tonnie Verwoerd trad toen aan als jongste raadslid van de partij.

Opvolger

“GB staat er goed voor”, zegt Annie. Er moeten nog wat formaliteiten worden afgehandeld maar het staat vrijwel vast dat ze wordt opgevolgd door Jan Wesseldijk uit Laren. Hij is senior-ambtenaar in dienst van de gemeente Voorst en werkte eerder voor LTO-Noord. Het is de bedoeling dat hij tijdens de eerste politieke avond na het zomerreces, op maandag 7 september, wordt geïnstalleerd.

Annie is zelf nogal optimistisch over de toekomst. Bij haar is onlangs, voor de tweede keer in haar leven, borstkanker geconstateerd. “Het gaat om drie plekken die zichtbaar kunnen worden gemaakt met de huidige apparatuur maar nog erg klein zijn. De indruk van de artsen is dat we er op tijd bij zijn. Er volgt in ieder geval een operatie en daarna moet worden bekeken wat het vervolg is. Het is wel raar. Ik voel me momenteel namelijk zo gezond als een vis.” Ze is overigens zeer te spreken over de voortvarende aanpak van haar huisarts Jeroen van Huijstee.

Haar eigen ervaringen bevestigen wat Annie betreft nog eens dat meer geld naar kankeronderzoek moet. Ze is actief in de organisatie van de Samenloop voor Hoop dat precies dat doel nastreeft. Ze wees op een video van de kaarsenceremonie die op 12 juli werd gehouden in het kader van Samenloop voor Hoop. De YouTube-video is hieronder te bekijken.

Lees verder onder de video…

Veel steun

Ze is onder de indruk van de bloemen, kaartjes en berichtjes die ze ontving nadat ze bekend maakte dat ze ging stoppen. “Van echt alle partijen. Dat is echt hartverwarmend.” Het is wat haar betreft een bevestiging van het feit dat de onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad uitstekend zijn.

Haar collega’s wenst ze succes en ze roept hen op om altijd te blijven denken aan de inwoners. “Daar doe je het voor”, zo zegt ze. “Er komen een paar zware onderwerpen aan, zoals de Regionale Energie Transitie (RES) en de Omgevingsvisie. Annie is een verklaard tegenstander van het opofferen van agrarische grond voor duurzame energie-opwekking. “In de RES ontbreekt het aspect van de ruimtelijke ordening. Daar moet meer aandacht voor komen.

Annie op tv

Annie Visschers haalde eind 2018 het televisieprogramma ‘Kanniewaarzijn’ dat het mislukte kunstwerk het Witte Lint op de korrel nam (video hieronder). Het was een project van de provincie Gelderland, waarvan een klein deel op Lochems grondgebied, bij Eefde, werd uitgevoerd. En in 2017 werd ze uitgeroepen tot Raadslid van de Week door Raadslid.nl, het online platform van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden.