MmL stelt vragen over luchtkwaliteit scholen

0
Afbeelding ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Meedenken met Lochem (MmL) heeft schriftelijke vragen gesteld over de luchtkwaliteit en ventilatie van scholen in de gemeente. Aanleiding zijn mediaberichten over een onderzoek van de Universiteit Maastricht waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit in klaslokalen vaak onder de maat is. Het college van B&W wordt onder meer gevraagd of er actueel inzicht is in de situatie in Lochem.

Uit het genoemde onderzoek bleek dat veel kinderen gemiddeld driekwart van de tijd in lokalen met te veel CO2 en te weinig zuurstof les krijgen. Leerlingen die in een slecht geventileerd klaslokaal zaten, scoorden lager op de CITO-eindtoets, zo stelden de onderzoekers vast. Op veel plekken is er nog niet alles aan gedaan om een gezonder klimaat te creëren. Ook worden subsidieregelingen om aanpassingen te doen niet optimaal benut.

Vragen

MmL heeft de volgende vragen ingediend:

1. Heeft het college een actueel inzicht in de luchtkwaliteit en ventilatie binnen de scholen in onze gemeente?
2. Zo ja, kan het college de raad aangeven hoe het met de luchtkwaliteit en ventilatie binnen de scholen gesteld is?
3. Zo nee, is het college bereid hier onderzoek naar te doen en de raad hierover binnen afzienbare tijd te informeren?
4. Wiens verantwoordelijkheid is het om te zorgen dat gebouwen en ruimtes hieraan voldoen en welke controlerende en/ of stimulerende rol heeft de gemeente hierin?
5. Weet het college of en welke scholen in onze gemeente gebruik hebben gemaakt van de subsidieaanvraag (subsidie ventilatie op scholen) om eventuele aanpassingen te doen voor een gezond binnenklimaat en in welke mate de individuele scholen een
CO2 meter hebben aangeschaft?
6. In welke mate heeft de gemeente gebruik gemaakt van de Vangnetregeling?
7. Mocht het antwoord ontkennend luiden, gaat u dan alsnog een aanvraag indienen voor 31 maart 2023?

Vangnetregeling

De in de vragen genoemde Vangnetregeling is een rijksregeling die helpt als (co-)financiering door de gemeente lastig is en het schoolgebouw tot de meest urgente gevallen behoort. Of er zulke urgente gevallen voorkomen in de gemeente Lochem moet blijken uit de antwoorden van B&W op de vragen van MmL. Via de Vangnetregeling financiert het Rijk 60 procent.

In september 2021 stuurden B&W een memo naar de raad over de toenmalige stand van zaken omtrent ventilatie. Het onderwerp was toen actueel in verband met corona. Ventilatie was extra belangrijk om verspreiding van het virus tegen te gaan. Toen werd gemeld dat voor twee schoolgebouwen in Lochem een aanvraag was ingediend voor een subsidie. De St. Josephschool kreeg inderdaad een bijdrage. Een aanvraag voor het Staring College liep spaak vanwege het bereiken van het plafond van de subsidieregeling.

Andere scholen

Het Staring College investeerde 1.923.000 euro in ventilatie en luchtkwaliteit. De gemeente droeg 20 procent bij, wat neerkomt op ruim 384.000 euro. Het college kondigde in dezelfde memo aan dat de ventilatieopgave van andere scholen zou worden bekeken via een Integraal Huisvestingsplan (IHP) in combinatie met verduurzaming van schoolgebouwen. Dat laatste geeft aan dat er eind 2021 geen acute ventilatieproblemen bij scholen waren. Of hierin in de tussentijd iets is veranderd, moet eveneens blijken uit de antwoorden die B&W geven op de vragen van MmL. Die antwoorden worden binnen 6 weken verwacht.

Veel informatie over ventileren van scholen is te vinden in een handreiking die online is te vinden (pdf-bestand).