LochemGroen! bewijst schouwburg ‘enorme dienst’

0
(foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De fractie van LochemGroen! in de gemeenteraad heeft de Schouwburg Lochem maandagavond een enorme dienst bewezen. Ongewild of geniaal gespeeld, al lijkt dat eerste het meest aannemelijk. De partij diende een wijzigingsvoorstel in dat, bij uitvoering, vermoedelijk de doodsteek voor het theater had betekend. En prompt ging het debat over een structurele verhoging van de subsidie alleen nog over dat voorstel. Eindresultaat: de schouwburg kan een paar jaar vooruit.

Fractielid Tjitske Ypma van LochemGroen! kondigde het amendement twee weken geleden al min of meer aan. De partij wil dat het cultuurgeld in de gemeente beter wordt verdeeld en wil ‘gebouw en mensen’ van de schouwburg ter discussie stellen. Dat was tegen het zere been van bijna alles en iedereen in zowel raad als college. Scheidend wethouder Henk van Zeijts moest het voorstel tijdens zijn laatste vergadering in, zeker voor zijn doen, scherpe bewoordingen ontraden.

Zorgenkind

De rest van de raadsfracties liepen de interruptiemicrofoons plat. Aanleiding waren de vele overwegingen die LochemGroen! opvoerde. De schouwburg zou een zorgenkind zijn en de zaal zou niet vaak vol zitten. Ook het feit dat er al schouwburgen in Zutphen en Deventer zijn werd opgevoerd als argument tegen het Lochemse theater. Als andere culturele organisaties zichzelf kunnen bedruipen moet de schouwburg dat ook maar kunnen, zo was verder te lezen. Andere cultuurmakers weten jongeren met vernieuwende vormen te betrekken, tot tv-series en Netflix aan toe.

De schouwburg wordt ook verweten weinig oor en oog te hebben voor samenwerkingsverzoeken van buiten Lochem en uit de kernen. Zelfs over herbestemming van het gebouw had LochemGroen! al nagedacht. Citaat: ‘Herbestemming kan een goed idee lijken, zoals in Leiden is gebeurd, waar uit een oud gebouw nu klein theater met restaurant en studentenwoningen is gemaakt.’

Weerleggen

De wethouder wilde liefst alle genoemde zaken weerleggen, maar moest zich van de voorzitter beperken tot het meest dringende. Van Zeijts bestreed onder meer dat de schouwburg een zorgenkindje is. Hij verweet LochemGroen! budget beschikbaar te stellen zonder dat daarvoor beleid is geformuleerd. Het amendement wilde dat de structurele verhoging van de subsidie voor de schouwburg zou worden herverdeeld onder ‘culturele expressie en culturele projecten in alle kernen’. Het gaat om bedragen die oplopen tot anderhalve ton in 2025.

Zelfs de vaak zo kritisch op subsidieverhogingen zijnde fractie van Gemeentebelangen reageerde ongemeen fel. Fractievoorzitter Marja Eggink vond dat het amendement ‘alle perken te buiten’ ging. “Dit zou leiden tot sluiting van de schouwburg en dat is absoluut niet wat we willen.” Ze gaf verder aan dat nu gevraagde verhoging van de gemeentelijke bijdrage niet als een verrassing komt maar was te voorzien.

Onderhoud

Eggink was twee weken geleden nog veel kritischer. Ze vertelde nu dat er in de tussentijd contact is geweest met ambtenaren en het schouwburgbestuur, waaruit blijkt dat het door GB verlangde meerjaren-onderhoudsprogramma er komt. Dit zou meer onverwachte investeringen en vervangingen moeten voorkomen.

D66 wees LG! er op dat de schouwburg de afgelopen jaren precies heeft gedaan wat de gemeenteraad verlangde, inclusief meer samenwerking met andere organisaties en verenigingen. De VVD, dat zich de laatste jaren toch al ontwikkelde tot een groot pleitbezorger voor het theater, sprak nogmaals de onvoorwaardelijke steun uit. En de PvdA nodigde Ypma uit om met een motie te komen die aanstuurt op meer geld voor andere culturele organisaties.

Geen steun

Het amendement werd uiteindelijk alleen gesteund door de twee fractieleden van LochemGroen! Het voorstel om de subsidie voor het theater te verhogen kreeg navenant twee stemmen tegen. De rest van de raad was voor.