Bewoners Kokstraat Eefde krijgen niet wat ze hoopten

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

EEFDE/LOCHEM – De bewoners van de Kokstraat in Eefde kregen maandagavond opnieuw niet waar ze op hoopten. Een motie, die een voorlopige streep door het omstreden bouwplan De Schildershof wilde halen, werd met 10 tegen 12 stemmen weggestemd. De krappe meerderheid – bestaande uit de nieuwe coalitie van GB, VVD en MmL – wil het plan pas inhoudelijk beoordelen als het ontwerpbestemmingsplan er ligt.

De motie werd 2 weken geleden al ingediend door GroenLinks maar werd toen aangehouden. Na aanpassing meldden zich PvdA, LochemGroen! en D66 zich als mede-indieners. Tijdens de raadsvergadering sloot ook het CDA zich hierbij aan. De motie beoogde aanpassing van het principebesluit, in die zin dat het daar bijgevoegde schetsplan zou worden losgelaten. Het college zou vervolgens randvoorwaarden moeten formuleren conform geldend beleid. Dit zou moeten na afstemming met de projectontwikkelaar en de omwonenden.

Gedeelde zorgen

In het deels, voor Lochemse begrippen, felle debat weken de argumenten nauwelijks af van die van 2 weken geleden. Ook nu snappen zowel voor- als tegenstanders de zorgen van de omwonenden van het postzegelplan met veel woningen en uiterst krappe ontsluiting. Maar GB, VVD en MmL vinden dat het college aan zet is en niet de gemeenteraad. Formeel klopt dat. Een principebesluit is een ding van B&W. De raad is normaal gesproken pas aan zet als het (ontwerp)bestemmingsplan er ligt.

De reden dat een deel van de raad zich er nu al mee wil ‘bemoeien’ heeft alles te maken met hoe het tot nu toe is gelopen. Ondanks aansporingen daartoe is de projectontwikkelaar nooit op normale toonhoogte in gesprek gekomen met omwonenden. Toen het tot een eerste bijeenkomst kwam waren de rapen gaar en was er geen enkele sprake meer van draagvlak.

Teleurstelling

De ‘preciezen’ in de raad willen zich – net als het college – houden aan de gangbare procedures. De ‘rekkelijken’ wilden graag ingrijpen. De preciezen wonnen de slag, zeer tot teleurstelling van de omwonenden, die nog lang hoorbaar napraatten buiten de raadszaal.

Ze hoeven de hoop overigens niet definitief te verliezen, want alle partijen delen hun zorgen over het plan met 18 woningen. Als dat aantal – en in de huidige vorm – overeind blijft lijkt een ontwerpbestemmingsplan weinig kans te maken.

Nieuw college

De vraag is ook wat het college gaat doen om ontwikkelaar en bewoners weer bij elkaar aan tafel te krijgen. Dat lijkt niet te lukken als de gemeente met de armen over elkaar blijft zitten wachten. Volgende week treedt een nieuw college aan en nieuwe bezems vegen zoals bekend schoner.