Gemeente steunt Huurdersvereniging Lochem niet

0
Afbeelding ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM – Het interim-bestuur van Huurdersvereniging Lochem (HVL) klopte aan bij de gemeente Lochem, in de hoop steun te krijgen in de verbeten strijd met woningcorporatie Viverion. Via een brief van het Lochemse college van B&W krijgt de groep die HVL wil voortzetten het advies om zich als luis in de pels van de nieuwe huurdersvereniging De Berkelstreek te manifesteren.

HVL had de gemeente gevraagd om een gesprek en om aanwending van politieke invloed. In de brief van het college wordt al snel duidelijk dat de gevraagde steun uitblijft. ‘Het spijt ons, we kunnen u niet helpen’, zo is te lezen.

Het is duidelijk dat de gemeente de vingers niet wil branden aan een wat een ‘privaatrechtelijk geschil’ wordt genoemd. Viverion en het interim-bestuur van HVL geven een totaal andere uitleg over achtergronden van het dispuut waaraan vorig jaar zelfs de rechter te pas kwam. Zeker is dat het wederzijds vertrouwen ver is te zoeken.

Geen mandaat

Naast de brief aan HVL, die nog ruim voordat deze werd verzonden onder ogen van de pers kwam, is het collegebesluit met een uitgebreide toelichting naar de gemeenteraad gestuurd. In dit laatste document wijst het college erop dat het voltallige bestuur van HVL in 2019 is opgestapt en dat de groep die de vereniging nieuw leven wil inblazen zich als interim-bestuurders presenteert. Een mandaat van leden ligt daar niet aan ten grondslag, zo stellen B&W vast.

‘U wordt geadviseerd zich niet in dit conflict te mengen en het gesprek niet aan te gaan’, zo adviseert verantwoordelijk wethouder Bert Groot Wesseldijk de raad. Net als in de brief aan HVL volgt dan het advies om lid te worden van de nieuwe huurdersvereniging om daar de belangenbehartiging naar eigen inzicht op te pakken.

Berkelstreek

Viverion nam zelf het initiatief om een nieuwe belangenbehartiger voor de huurders in Lochem van de grond te tillen. Deze is HV De Berkelstreek gedoopt. Drie interim-bestuurders, die kwartiermakers worden genoemd, hebben kandidaat-bestuursleden gezocht die hen zo snel mogelijk moeten vervangen. Het nieuwe, onafhankelijke bestuur, moet worden gekozen en geïnstalleerd tijdens een algemene ledenvergadering.

Uit de toelichting aan de raad blijkt verder dan er een gesprek tussen Viverion en HVL stond gepland maar dat corona daar een stokje voor stak. Viverion zou vooraf al hebben aangegeven niet bereid te zijn om enige vorm van samenwerking met de Huurdersvereniging Lochem aan te gaan. Het geschade vertrouwen is daarbij opnieuw het argument. Een samenwerkingsovereenkomst wordt zo snel mogelijk gesloten met HV De Berkelstreek.

Vertrouwen

Het college laat verder weten dat De Berkelstreek groeiende is, zonder overigens aantallen te noemen. Het lidmaatschap is gratis, maar registratie als lid is vereist. Ook wordt de professionele ondersteuning van de De Woonbond gemeld. Er zijn inmiddels kandidaten voor bestuursfuncties. De vereiste verkiezing tijdens een algemene ledenvergadering kon in april niet doorgaan. Er wordt een nieuwe datum gezocht.

Het college schrijft verder: ‘De wijze waarop de kwartiermakers van Huurdersvereniging De
Berkelstreek de belangen van huurders behartigen en de nieuwe vereniging vormgeven mag u vertrouwen geven dat de belangen van Lochemse huurders worden geborgd.’ Dat laatste is volgens B&W het enige politieke en bestuurlijke belang van de gemeente.

Het Lochemse college gaat niet verder in op de bijlagen die HVL mee stuurde met het verzoek om steun. Het zou daarbij deels gaan om persoonsgevoelige informatie en om ‘de weergave en interpretatie van verzoekers’. De informatie zou door anderen vermoedelijk anders worden geïnterpreteerd, zo luidt de conclusie.

Geen reactie HVL

De mensen achter Huurdersvereniging Lochem zijn niet ingegaan op een verzoek van de redactie om te reageren op de brief van de gemeente. Ook de vraag of de betrokkenen zich als lid hebben aangemeld bij de nieuwe huurdersvereniging, zoals de gemeente adviseert, blijft onbeantwoord. Onduidelijk is wat nu nog de mogelijkheden van HVL zijn. De initiatiefnemers beschikken niet over een ledenadministratie en de hoop deze door tussenkomst van de gemeente te krijgen is nu vervlogen. Het optuigen van een compleet nieuwe vereniging die op zoek gaat naar leden lijkt lastig als vooraf vaststaat dat de corporatie hiermee niet in zee wil gaan.