Politieke strubbelingen over woningbouw nemen toe

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com))

LOCHEM/GORSSEL – De weg naar nieuwe woningen is geplaveid met goede voornemens. In de Lochemse politiek zijn de mooie voornemens niet allemaal in overeenstemming met elkaar. Tijdens drie aan het thema gerelateerde onderwerpen op de raadsagenda van afgelopen maanden kwamen onderlinge irritaties en frustratie over het langzame proces bovendrijven. Met name het aandeel sociale woningbouw is een splijtzwam.

In de Regionale Woningdeal – die de Regio Stedendriehoek sloot met minister Hugo de Jonge – is sprake van 30 procent sociale woningbouw in alle gemeenten. Daar staat ook de handtekening van de Lochemse wethouder Marja Eggink onder. In de deal is overigens sprake van ‘streven naar’ en het is een intentieverklaring en geen keiharde opdracht. Lochem lijkt vooralsnog niet verder te komen dan 20 procent sociale woningbouw. Daarbij worden eventuele huurwoningen van particuliere verhuurders, die qua prijs in de categorie sociale huur vallen, niet meegeteld.

Behoefte

Met name PvdA, GroenLinks en LochemGroen! maken al langer een punt van het aandeel sociale huurwoningen in de geplande 1300 woningen tot 2030. Wethouder Marja Eggink vindt dat Lochem naar behoefte moet bouwen. Met name in kleine kernen is volgens peilingen veel meer behoefte aan betaalbare koopwoningen voor starters en jonge gezinnen, voor zo ver die nog te realiseren zijn onder de huidige marktomstandigheden. Aan huur zou daar minder behoefte bestaan.

De woningcorporaties zien sociale woningbouw in kleine kernen volgens de wethouder ook niet erg zitten omdat daar onvoldoende voorzieningen zijn voor delen van de doelgroep voor zulke woningen. De vraag die maandag rees is of Lochem alleen naar behoefte van de eigen inwoners moet bouwen, of juist ook voor mensen van buiten de gemeente. Op die manier zijn mogelijk de problemen bij het vinden van arbeidskrachten in de zorg, onderwijs en bij de politie te verzachten, zo is de gedachte.

Meters maken

De voorstanders van veel sociale woningbouw vinden dat er meters gemaakt moeten worden en dat de energie in eerste instantie in kansrijke bouwlocaties moet worden gestoken. Daaronder is Lochem-Oost, waar de grond al in bezit van de gemeente is. Over meters maken zijn alle partijen het wel eens, maar de VVD wil het liefst af van discussie over het percentage sociale huurwoningen. Ook discussie over financiële consequenties willen de liberalen liefst nu niet te veel voeren, omdat de eerste schop voor uitbreidingsplannen vermoedelijk pas over 3 of 4 jaar de grond in kan en dan ziet de wereld er mogelijk heel anders uit.

Als het gaat om afspraken met woningcorporaties probeerde de PvdA via een motie af te dwingen dat er snelheid wordt gemaakt met het verduurzamen van woningen met lagere energielabels. De bewoners van E-, F- en G-labelwoningen stoken zich een hoedje en dat leidt mogelijk tot energiearmoede. De ambitie om deze woningen uiterlijk in 2028 aan te pakken is volgens PvdA te laag. GroenLinks en CDA waren mede-indieners van de motie. Die kreeg uiteindelijk onvoldoende steun. Motivatie van de tegenstemmers: ‘Daar gaan we niet over’.

Grijze dakduiven

Tijdens het debat in de raad ontstond nog een opstootje tussen LochemGroen! en het CDA. Calle Janssen van de eerstgenoemde partij sprak over ‘grijze dakduiven’, waarmee hij wilde aangeven dat Lochem zich moet inspannen voor meer jongeren en dus meer woningen voor die doelgroep. De vergrijzing in de gemeente is immens. Henk Datema van het CDA vond de term ‘grijze dakduiven’ getuigen van minachting voor oudere inwoners van de gemeente en vroeg de voorzitter om in te grijpen. Die vond dat de kemphanen het in een onderling debatje maar moesten uitmaken. Dat lukte niet echt.