Beleidsstuk voor aanvraag één boer houdt gemeenteraad bezig

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Om een aanvraag voor uitbreiding van precies één agrariër aan de provinciale beleidsregels te kunnen laten voldoen moest de gemeenteraad van Lochem een beleidsstuk vaststellen. Dat leidde tot vier wijzigingsvoorstellen en een motie. Inhoudelijk raakte dit zogeheten ‘Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij’ aan de uiteenlopende principes van raadspartijen. Het draait om ruimte voor agrarische ondernemers versus natuur, milieu en dierenwelzijn.

Het Plussenbeleid is een pakket maatregelen van de provincie dat bovenop landelijke wetgeving komt en dat is bedoeld ter verduurzaming van niet-grondgebonden bedrijven. Dit zijn veehouderijen die geen grond hebben om hun eigen veevoer te verbouwen of mest uit te rijden. Het worden ook wel intensieve veehouderijen genoemd.  De clou van het beleid is om bedrijven bij uitbreiding te dwingen om te investeren in verduurzaming en dierenwelzijn.

Bedragen

Koren op de molen van groene partijen, zou je zeggen. Maar, met name LochemGroen! vindt dat Lochem het slechtste jongetje van de klas is en het pakket van de provincie op enkele fronten heeft aangepast in het voordeel van de ondernemers. Zo is de extra investering van 15 tot 20 euro per vierkante meter uitbreiding uit de provinciale stukken in Lochem vastgesteld op 15 euro, met ontsnappingsmogelijkheden naar nog lagere bedragen.

Fractievoorzitter Calle Janssen van LochemGroen! zei dat hij heeft gebeld met de provincie en daar hoorde dat Lochem de enige gemeente is die het laagste bedrag toepast. LochemGroen! wilde bovendien dat de gemeente bij uitbreiding niet zou toestaan dat het aantal dieren toeneemt. Dat laatste leverde weinig steun op, omdat andere fracties inzien dat een aanvraag voor uitbreiding meestal ook een uitbreiding van het aantal dieren behelst. Zo stelden CDA en D66 dat de gevraagde extra investering door de boer moet leiden tot een betere kwaliteit van leven voor de dieren en tot natuur- en klimaatwinst. Beperking van aantallen zou dan geen doel op zich moeten zijn.

Meerderheid

Met een door zijn eigen LochemGroen! met GroenLinks, PvdA en D66 ingediend amendement boekte Janssen een succesje. Door de eis om de extra investering per vierkante meter van 15 naar 20 euro op te trekken te schrappen kreeg het voorstel een meerderheid. Wat overbleef was de opdracht aan het college, om minder dan 15 euro toe te staan als de ondernemer en omwonenden tot de conclusie komen dat dit in orde is, wel te schrappen. Net als een passage over uitbreiding van een bedrijf op een andere locatie.

Een wijzigingsvoorstel van GroenLinks, PvdA en LochemGroen! over een consultatie van maatschappelijke organisaties haalde het evenmin. De meerderheid was het eens met de uitleg van wethouder Marja Eggink dat die organisaties al zijn betrokken bij de vaststelling van het provinciale beleid. Ook tijdens de lokale inspraakronde was er weinig commentaar.

Sloop

Het CDA boekte met MmL en VVD succes met een amendement over sloop van onbenutte agrarische bebouwing. Volgens de tekst van voorstel moet dit worden geregeld via het zogeheten FAB-beleid. De afkorting staat voor Functieverandering Agrarische Bebouwing. Volgens indieners hoort het daar niet thuis, maar moet sloop van zulke gebouwen gewoon via het Plussenbeleid worden geregeld.

Een motie van LochemGroen! over het informeren van de raad bij elke besluit dat onder het Plussenbeleid valt, werd weggestemd. Het voorstel om het Plussenbeleid vast te stellen kreeg 18 tegen 4 stemmen waardoor het van kracht wordt. De tegenstemmen kwamen van LochemGroen! en GroenLinks.

Grondgebonden

De gemeente telt volgens een telling van september ongeveer 350 agrarische ondernemingen. Verreweg de meeste zijn grondgebonden. Zo’n 40 bedrijven in de gemeente zijn niet-grondgebonden en meest actief in varkens-, pluimvee- en vleeskalverensector.