Raad steunt denkrichting over huisvesting statushouders en starters

0
Afbeelding ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – De Lochemse raadsfracties steunen de denkrichting van het college van B&W over de huisvesting van statushouders, vluchtelingen en starters. Het college kreeg maandag groen licht om dit verder uit te werken. De partijen wachten een concreet voorstel af, dat in september wordt verwacht.

Lees HIER een eerder artikel over dit onderwerp, met meer inhoudelijke details…

Zoals vorige week al gemeld hadden B&W eerder via een memo aangegeven een tweesporenbeleid te willen voeren. Spoor 1 behelst de versnelde bouw van zo’n 100 permanente sociale huurwoningen voor de genoemde doelgroepen. Omdat procedures vaak veel tijd kosten, wordt via spoor 2 ingezet op tijdelijke woningen, die maximaal 10 jaar blijven staan.

Details

De raadsleden vroegen maandag naar veel details die nog niet te geven zijn. Een inspreker wees op twee zaken die volgens hem aandacht verdienen in de verdere uitwerking. Zo moet worden nagedacht over de maximale hoogte van tijdelijke huisvesting, als het bijvoorbeeld gaat om gestapelde units. Verder vroeg hij aandacht voor de locatie en wat daarmee na 10 jaar gaat gebeuren. Verder vroeg hij of met name statushouders naar rato worden verdeeld over de kernen.

Wethouder Marja Eggink gaf aan dat wordt gezocht naar locaties waar voorzieningen als een school, winkels en openbaar vervoer beschikbaar zijn. Dat is het geval in Lochem, Gorssel en Eefde. In de memo werd ook Laren genoemd, maar het dorp is volgens de wethouder voorlopig niet meer in beeld. Eggink liet weten dat de gemeente in Laren nog geen ‘grondposities’ heeft. In de andere drie genoemde kernen is dat wel het geval.

Jongeren

De noodvoorziening is in eerste instantie bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen en statushouders die de gemeente, volgens een wettelijke verplichting, moet huisvesten. Mocht er ruimte overblijven – of ruimte ontstaan als Oekraïners terugkeren naar eigen land – kunnen jongeren uit de gemeente in aanmerking komen. Als ze tenminste genoegen willen nemen met een tijdelijk huurcontract.

Voor de permanente woningen geldt dat de verhouding statushouders en andere woningzoekenden in principe fifty-fifty moet zijn. De verwachting is dat het nog wel 2 tot 3 jaar kan duren voordat die permanente woningen op de ‘markt’ komen. Een planologische procedure duurt minimaal 9 maanden, maar dan moet onderweg geen enkele ‘rimpeling’ optreden.

Doorstroming

De zoektocht naar locaties waar vluchtelingen zonder verblijfsstatus kunnen worden ondergebracht is, na een eerdere inventarisatie, gestaakt. Voor de ontlasting van de AZC en het aanmeldcentrum in Ter Apel zoekt het COA slechts grote locaties en die zijn niet gevonden in de gemeente Lochem. Wethouder Eggink zei dat de bouw van woningen de doorstroming op gang brengt en zo zorgt voor verlichting in de genoemde centra.

Vragen waren er ook over de rol van de woningcorporaties. Die zien geen rol voor zichzelf weggelegd bij de bouw van tijdelijke huisvesting. Ze willen wél betrokken worden bij de toewijzing en het (sociaal) beheer van deze woningen en de omgeving. Wat betreft de kosten kon de wethouder nog niet veel zeggen. Die moeten inzichtelijk worden gemaakt via het raadsvoorstel dat volgt.

Participatie

Voor die tijdelijke wooneenheden – gedacht wordt aan maximaal 50 stuks – gelden minder strenge regels voor participatie. Het idee is om omwonenden zo vroeg mogelijk mee te nemen in de plannen, maar sterk vertragende bezwarenprocedures zijn nagenoeg uitgesloten.