Afvalstoffenheffing huishouden daalt met 17,35 euro

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – Twee weken geleden leek het er nog op dat de afvalstoffenheffing volgend jaar met 12 euro per huishouden zou dalen. Inmiddels is het meevallertje opgelopen tot 17,35 euro. Maandag werd de motie van 14 dagen geleden omgezet in een amendement op de belastingverordeningen van de gemeente en daarmee staat het vast.

Het amendement werd ingediend door VVD, GB, D66, PvdA en Meedenken met Lochem. Geconstateerd werd dat de daadwerkelijke kosten van de afvalinzameling lager liggen dan begroot. Het verschil bedraagt 174.448 euro. Toerekening aan de 15.200 huishoudens in de gemeente komt dan ongeveer uit op een kleine 12 euro. De kostendaling zorgt echter ook voor minder BTW en lagere overheadkosten. Al met al rolt dan 17,35 euro uit de bus.

Vastrecht 134,75

Het tarief voor het vastrecht daalt van 152,10 naar 134,75 euro. Gezien het aantal zetels van de indieners van het amendement kon deze bij voorbaat rekenen op ruim voldoende steun. Alleen GroenLinks en LochemGroen! stemden tegen. Die laatste fractie vindt dat met de omgerekend 1,44 per maand per huishouden beter een reserve opgebouwd kan worden. Een reserve die exclusief voor de afvaltarieven bestemd blijft. Daardoor zouden kleinere schommelingen in de prijs niet steeds tot andere tarieven hoeven leiden.

Afvalscheiding

GroenLinks stemde tegen omdat het liever investeringen had gezien die leiden tot een verder verbeterende afvalscheiding en terugdringen van de hoeveelheid restafval per persoon. Het streven is om dat voor 2030 tot onder de 50 kilo terug te dringen. GroenLinks vreest dat dit niet gaat lukken als de gemeente hier niet meer aan doet. En dat kost geld.