Donkere lucht boven Lochemse begroting wordt een zonnetje

0
(Bron: gemeente Lochem)

LOCHEM – Een jaar geleden schetste toenmalig wethouder Bert Groot Wesseldijk een nogal zwart beeld als het gaat om de financiële toekomst van de gemeente Lochem. Het kan verkeren. Zijn opvolger Robert Bosch presenteerde donderdag de Kadernota 2022 en die ziet er een stuk rooskleuriger uit dan gedacht. Hoofdoorzaak: een voorspelde min van 1,5 miljoen uit het Gemeentefonds is veranderd in een plus van 8 ton.

Het verschil van 2,3 miljoen euro is nog niet verrekend in de cijfers voor volgend jaar omdat het gaat om een voorlopige berekening die nog door Den Haag moet worden bevestigd. Door de meevaller kan Lochem, anders dan het vorig jaar nog leek, op weg naar een duurzaam sluitende begroting. Dus zonder een greep in algemene reserves. In 2025 is het waarschijnlijk zo ver.

Reserve

Die reserve kan overigens wel tegen een stootje want Lochem heeft ruim 24 miljoen euro achter de hand. De Kadernota is overigens het framewerk dat de gemeenteraad vaststelt voor de meerjarenbegroting die in het najaar op tafel moet liggen. Dat is dan tevens de laatste begroting van dit college. In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om ‘scherper aan de wind te zeilen’ als het gaat om de begroting. Dat klinkt als ‘bezuinigen’ en dat woord duikt inderdaad op in de Kadernota. Als de uitleg klopt gaat echter niemand veel pijn lijden.

Overschotten

Wethouder Robert Bosch zegt: “Onze jaarrekeningen lieten de laatste jaren steeds een flink overschot zien. Dat betekent dat we geld dat werd begroot niet hebben gebruikt. Door goed te bestuderen waar de verschillen zitten stellen we de begroting op enkele punten naar beneden bij. Dat is dus geld dat we toch al niet uitgaven.”

Het gaat onder meer om bedragen die gereserveerd werden voor de Wmo en Jeugdzorg. Ook wordt rekening gehouden met minder uitgaven voor bijstandsuitkeringen. Ondanks corona zag de gemeente het aantal mensen dat een beroep doet op Bijstand afnemen.

Sociale cement

Robert Bosch zegt dat het college inzet op behoud van wat het ‘sociale cement’ wordt genoemd. Hierbij gaat het onder meer om voorzieningen op het gebied van welzijn, cultuur en sport.

Als het gaat om nieuw beleid valt op dat stevig wordt ingezet vroegtijdige signalering van schuldenproblematiek. Daarnaast komt er ‘nieuw’ geld beschikbaar voor extra steun voor de landbouw. En er wordt geld uitgetrokken voor onderzoek naar het verwezenlijken van de woningbouwopgave. Lochem mag de komende 10 jaar 1300 woningen bouwen, maar weet nog niet waar dat kan.

Rijksbeleid

De gemeente had sinds 2015 vaak te maken met rijksbeleid dat een aanslag vormde op de eigen schatkist. Rober Bosch: “Het was soms ronduit frustrerend als bij het maken van verantwoorde keuzes maatregelen ter sprake kwamen die een aantasting konden zijn van ons voorzieningenniveau en onze leefbaarheid. Hoewel nog onzeker, lijkt op dit moment de situatie zich gunstiger te ontwikkelen. De voorlopige uitkomst van de herverdeling Gemeentefonds lijkt positief.”

De kabinetsformatie brengt mogelijk nog extra financiële ruimte voor gemeenten. Onder meer het abonnementssysteem voor huishoudelijke hulp via de Wmo staat landelijk ter discussie. Hier door betalen mensen, ongeacht hun inkomen, slecht 19 euro per maand. Daardoor liepen gemeenten de afgelopen twee jaar veel geld mis. Het oude systeem, waarbij kapitaalkrachtige gebruikers naar inkomen betalen, keert wellicht terug.

Digitale informatieavond

Om zich voor te bereiden op de kadernota 2022 gaat de gemeenteraad graag met inwoners en organisaties in gesprek. De raadsleden horen graag welke ideeën onder inwoners leven.

Vanwege de coronacrisis is er dit jaar een digitale informatiemarkt op dinsdag 1 juni. Tijdens de Politieke Avond op maandag 7 juni is er een beeldvormende tafel over de kadernota, gevolgd door een beeldvormende tafel op 28 juni. Tijdens de Politieke Avond op 5 juli neemt de raad een besluit.

De gehele Kadernota is HIER te lezen.