GroenLinks stelt vragen over expansie Landal De Vlinderhoeve

1
Plattegrond van Landal De Vlinderhoeve (stand: september 2021) (Bron: landal.nl)

LOCHEM/KRING VAN DORTH – De raadsfractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over Landal De Vlinderhoeve in Kring van Dorth. De partij constateert dat de eigenaar steeds nieuwe omgevingsvergunning aanvraagt. Daarbij moeten telkens een aantal bomen wijken, zo luidt de klacht.

Onlangs heeft De Vlinderhoeve een vergunning aangevraagd voor het realiseren van 9 groepsaccommodaties en het kappen van 3 bomen. Bij een vorige aanvraag, een klein half jaar geleden, moesten ook al bomen wijken. GroenLinks schrijft in een toelichting op de vragen dat op het terrein aan de Bathmenseweg een sterk versteend gebied ontstaat, dat een dissonant is in de omgeving.

GroenLinks vraagt het college om de vergunningaanvraag aan te houden en dit ook te doen met eventuele volgende aanvragen, tot dat duidelijk is wat het totale plan van de ondernemer is. Via de website van Landal lokt deze overigens klanten met verwijzing naar de ligging van De Vlinderhoeve ‘in een karakteristiek Achterhoeks coulisselandschap’.

Vragen

De letterlijke vragen aan het Lochemse college van B&W luiden als volgt:

1. De Vlinderhoeve was een camping en is inmiddels een huisjespark geworden. Passen groepsaccommodaties hierbij? En op welke gronden wordt beslist over het realiseren van groepsaccommodaties?

2. Inmiddels zien we dat de eigenaar zo ongeveer elk half jaar een nieuwe aanvraag doet, die tot gevolg heeft dat er steeds minder groen staat en steeds meer bebouwing. Bent u bereid om deze aanvraag en elke volgende aanvraag aan te houden, tot dat duidelijk wordt wat de uiteindelijke ontwikkeling gaat worden op dit terrein?

3. Bij de verleende toestemming voor 9 te kappen bomen eind 2020 is overwogen dat deze kap een aantasting is van het kleinschalig kampenlandschap. Desondanks is toestemming verleend. Nu is opnieuw kap aan de orde. Bent u het met ons eens dat er geen verdere aantasting van het kleinschalig kampenlandschap door bomenkap moet plaatsvinden?

4. Bent u het met ons eens dat een verdere kap van beuken en andere gebiedseigen bomen niet meer toegestaan kan worden, zelfs als deze ‘een klein deel’ van de totale kap zou uitmaken?

5. Hoe weegt u deze bomenkap opnieuw in het licht van het gegeven dat de locatie een zoekgebied voor de ecologische hoofstructuur betreft?

6. Van een camping is hier hoegenaamd geen sprake meer. Er is een grote verstedelijking ontstaan in landelijk gebied. Gemeente Lochem kent meer dan 10 kleinschalige campings. Welk beleid heeft de gemeente ten aanzien van het omzetten van campings in huisjesparken? En kan deze ontwikkeling dus op elke camping plaatsvinden?

1 REACTIE

  1. nou dat jullie hier nu pas achter komen er is al zoooooooooo veel gekapt en dat dit allemaal kan en mag ,,,,onbegrijpelijk .Weg mooie camping en zo zijn er zoveel campings door het grote geld weggegaan

Comments are closed.