Gemeenteraad: ‘Armoede voor 2030 helemaal uitbannen’

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – Veel mensen leven in armoede en dat treft met name ook kinderen die onder moeilijke omstandigheden opgroeien. De gemeente Lochem heeft nieuw beleid ontwikkeld om armoede aan te pakken. Het plan kreeg maandag de steun van de volledige gemeenteraad. Wel werd de ambitie fors bijgesteld. De raad wil armoede uiterlijk in 2030 volledig hebben uitgebannen.

Het voorstel voor ‘brede aanpak armoede’ van het college omvat zowel korte als lange termijnaanpak. B&W richten de pijlen vooral op kinderen. In de gemeente hebben 450 kinderen te maken met armoede. Dat leidt onder meer tot kansenongelijkheid en uitsluiting. Het college wil armoede in 2035 minimaal met 50 procent hebben teruggebracht. Kinderen moeten in 2030 geen last meer hebben van de gevolgen van armoede.

100 procent

Via een amendement van PvdA, GB, Groenlinks en LochemGroen! werd de ambitie bijgesteld naar 100 procent reductie in 2030. “Een onrealistisch voorstel, maar we zijn wel voor”, aldus Lex de Goede van Meedenken met Lochem. Uit de discussie bleek dat bijna iedereen vermoedt dat het volledig uitbannen van armoede lastig wordt maar dat dit wel het streven moet zijn. Het amendement werd uiteindelijk door de voltallige raad gesteund.

Er werden ook twee moties ingediend. Daarvan werd er een met algemene stemmen aangenomen. Deze was afkomstig van MmL en werd mede-ondertekend door D66, CDA, PvdA en LochemGroen! Het college wordt opgedragen om mensen die moeten rondkomen van een minimuminkomen ondersteuning te bieden bij het eigen risico van de zorgverzekering. Die 385 euro leidt in sommige gevallen tot het mijden van zorg. Dat kan uiteindelijk tot veel hogere kosten leiden.

Eigen risico

Het beleid van de gemeente is er nu op gericht om mensen pas tegemoet te komen als het eigen risico geheel is opgesoupeerd. Dan wordt een deel van die kosten gecompenseerd. De raad wil dat compensatie ook al kan plaatsvinden als nog niet het gehele eigen risico is besteed. Zo kan worden voorkomen dat mensen niet naar een specialist gaan als dat noodzakelijk is. Of zelfs niet naar de huisarts, uit angst te worden doorverwezen. Bezoek aan de huisarts zelf heeft geen invloed op het eigen risico.

Een andere motie van MmL, D66, CDA en LochemGroen! haalde het niet. Het voorstel om de mogelijkheid voor huiswerkbegeleiding beter onder de aandacht te brengen werd met 9 tegen 13 stemmen verworpen. Van de 450 kinderen die in armoede opgroeien maken er slechts 20 gebruik van huiswerkbegeleiding. Onbekendheid met de regeling kan een oorzaak zijn.

 Overbodig

Wethouder Eric-Jan de Haan bestempelde de motie als overbodig omdat het college al werkt aan verbeterde communicatie. Ook wordt al samengewerkt met de Stichting Leergeld Lochem. Daar zijn de betrokken kinderen en gezinnen in beeld. De meerderheid van de raad vindt dat communicatie met de doelgroep belangrijk is, maar vond de motie niet nodig.