Brede steun opvang Oekraïners, maar ook zorgen

0
(foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – De gemeenteraad van Lochem staat achter de aanpak van burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve, als het gaat om de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Alle fractie vonden woorden van waardering voor zowel het college van B&W als de ambtenaren. Ook de zorgen die de burgemeester uitte over de nabije toekomst worden gedeeld. De raad steunt ook het voornemen om zich te richten op de opvang van maximaal 200 Oekraïners in de gemeente.

Over het voornemen om maximaal 200 mensen op te nemen verscheen eerder DIT bericht

Van ‘t Erve had de raad bijeengeroepen voor een ingelaste vergadering die exclusief aan het onderwerp was gewijd. De opdracht van het Rijk om (verplicht) vluchtelingen op te vangen is, via de veiligheidsregio’s, gericht aan de burgemeester. Omdat de gemeenteraad het hoogste orgaan in de gemeente is, vond Van ‘t Erve het gepast om de dilemma’s te delen en de meningen te horen.

Memo

Voorafgaande aan de vergadering was al een memo rondgestuurd waarin veel aspecten aan de orde kwamen, waaronder de maximering van de opvang van 200 vluchtelingen voor de middellange, en mogelijke langere, termijn. Tijdens de vergadering lichtte de burgemeester de stand van zaken toe en gaf hij inzicht in de keuzes waarvoor de gemeente staat.

Zoals vorige week al bekend werd, zucht het ambtelijk apparaat onder het extra werk dat voortvloeit uit de opvang. Verwijzend naar de pandemie zei Van ‘t Erve: “We gaan van crisis naar crisis. We moeten zorgen dat de crisisorganisatie geen zwart gat wordt waar de hele organisatie in verdwijnt. Momenteel worden topprestaties geleverd.” Dat is de reden dat Lochem nu een streep wil zetten bij de opvang van maximaal 200 vluchtelingen, voor de middellange termijn. Daaronder vallen niet de mensen die bij particulieren worden opgevangen.

Projectwethouder

Naast een dak boven het hoofd en rust gaat het om zaken als onderwijs, zorg en de uitkering van leefgeld. Ook de begeleiding van particulieren die mensen opvangen en de communicatie richting alle inwoners kost veel inzet. De burgemeester kan zich voorstellen dat een projectwethouder op de coördinatie wordt gezet.

De grote steun uit de bevolking en het aanbod van hulp is hartverwarmend, zo vinden zowel college als raad. Maar er zijn wat dat betreft wel zorgen voor de nabije toekomst. De vluchtelingencrisis kan ervoor zorgen dat andere groepen nóg langer moeten wachten op woonruimte en zich achtergesteld voelen. Dat kan ervoor zorgen dat het draagvlak voor de opvang kantelt, zo luidt de waarschuwing.

Wonen

De raadsfracties gaven alle acht een reflectie op de presentatie van de burgemeester. Naast complimenten en het uitspreken van steun ging het daarbij vaak over wonen en bouwen. Dat waren al belangrijke thema’s tijdens de recente verkiezingscampagne, maar deze zijn in een ander daglicht komen te staan. Woorden als creativiteit, pilots en zelfs ‘regels loslaten’ kwamen voorbij. Meer concreet werd gepleit voor alternatieve woonvormen zoals stacaravans, tijdelijke woningen en dergelijke. Die zouden in eerste instantie moeten worden bestemd voor vluchtelingen en later voor starters.

Ook energie kwam ter sprake. De oorlog in Oekraïne is van invloed op de prijzen maar zorgt ook voor ongewenste geldstromen naar Rusland. Met name de linkse en duurzame partijen pleiten daarom voor versnelling van de energietransitie, zodat minder fossiele brandstof nodig is. LochemGroen! vindt het daarnaast een goed idee om de beschikbare agrarische grond meer te gebruiken voor voedselproductie voor de mens en minder voor veevoer. Dat zou moeten worden bereikt door de veestapel te verkleinen.

Particulieren

GB pleitte voor een goede ondersteuning van particulieren die thuis mensen opvangen. De VVD wees in dit verband op pilots die elders in het land zijn gestart en die erop zijn gericht om die particuliere opvang een meer duurzaam karakter te geven. MmL, dat momenteel deelneemt aan onderhandelingen voor een nieuwe coalitie, wees eveneens op behoud van het draagvlak. De partij pleit onder meer voor een versnelde transitie van leegstaande bedrijfspanden naar woningen.

GroenLinks vindt dat geen verschil moet worden gemaakt tussen Oekraïners en ontheemden uit ander landen, zoals Afghanistan en Syrië. De opvang van deze groepen moet voorrang krijgen en alleen een snelle realisatie van veel woonruimte kan ervoor zorgen dat onder andere woonzoekenden geen scheve gezichten ontstaan.

Nood breekt wet

D66 is ook voor alternatieve woonvormen. De realisatie moet desnoods in de vorm van pilots, onder het motto: ‘Nood breekt wet’. Ook wil de partij dat er snel iets gebeurt met de ongekende bereidheid van inwoners om te helpen. “Daar moeten we iets mee”, aldus fractievoorzitter Marleen van der Meulen. Ze zei dat nog nooit zoveel hulpbereidheid te hebben ervaren en daar trots op te zijn.

De PvdA riep op om inwoners met expertise op diverse terreinen in te schakelen en de woningbouw te versnellen via creatieve ideeën. Daarmee moeten ook statushouders worden geholpen. De fractie zegt zich te schamen voor de toestand in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het CDA uitte respect voor de vele vrijwilligers die zich hebben gemeld. Zoals de 100 mensen die in Gorssel klaar staan om De Bloemenkamp in te richten voor opvang als er groen licht is. Woensdag is er nieuw overleg met de eigenaar.

Niet schamen

Van ‘t Erve is blij met de steun van de raad en beloofde niet te schromen om de politiek weer te consulteren als dat nodig is. Ook zei hij: “In de veiligheidsregio moeten we 2000 mensen opvangen in 22 gemeenten. Met de opvang van 200 mensen hoeven wij ons nergens voor te schamen. Die 200 is wat we aankunnen.” Hij zegde verder toe om, zodra het kan, inzicht te geven in kosten die de gemeente maakt voor alle facetten van de opvang.