Deel raad wil veel regeltjes rond zonnestroom lage inkomens

0
(foto: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – Zonnestroom voor de laagste inkomens. Het onderwerp stond maandagavond opnieuw op de agenda van de Lochemse gemeenteraad. Het idee is om ook mensen die niet in staat zijn om zelf te investeren te laten profiteren van de voordelen van duurzame energie. Het plan van LochemEnergie vergt een door de gemeente verstrekte lening van maximaal 3 miljoen euro. Dat lijkt niet het probleem voor de raad. Wel werden allerlei regels en voorwaarden ingebracht.

LochemEnergie gaf eerder al aan dat een zonneparkje met 4000 panelen het snelst en het goedkoopst is te realiseren. Daarbij werd ook aangegeven dat men een perceel op het oog heeft. Met de toevoeging dat het daarbij niet om landbouwgrond gaat. Mogelijk probleem bij het realiseren van zo’n klein zonnepark is dat er in één klap voldoende belangstellenden moeten worden gevonden.

Grote daken

Het alternatief is de realisatie van zonnepanelen op grote daken. Dan zou het kunnen gaan om 20 daken met elk 200 panelen, waardoor het totaal ook op 4000 komt. Dit valt vrijwel zeker duurder uit. Vaak moeten daken worden verstevigd voordat ze het gewicht van de panelen kunnen dragen. Ook dat kost geld. En bij daken spelen verder vaak problemen met verzekeraars die eventuele risico’s niet willen dekken.

Tijdens de discussie van maandagavond viel vaak de term zon-op-dak. Daar gaat de voorkeur naar uit. Enkele fracties willen een stap verder gaan en landbouwgrond, of zelfs alle grond, uitsluiten. Het CDA en Gemeentebelangen overwegen met een motie of amendement te komen om dit af te dwingen.

Korte termijn

De PvdA wees erop dat het plan op korte termijn niets oplost voor mensen die getroffen worden door ‘energiearmoede’. De fractie stelde de instelling van een transitiefonds voor. Daaruit zou een combinatie van maatregelen moeten worden gefinancierd die mensen op korte en langere termijn vooruithelpen. Te denken valt onder meer aan energiebesparende maatregelen, zoals isolatie.

MmL wil dat de zonneladder wordt toegepast, waardoor zon-op-dak ‘vanzelf’ de voorkeur krijgt boven grondgebonden panelen. De zonneladder sluit dat laatste overigens niet uit. Ook werd nog een beroep gedaan op de woningcorporaties om meer aan verduurzaming te doen. De twee corporaties gaven al aan dat verduurzaming is gekoppeld aan een meerjaren-onderhoudsprogramma dat zich – ook in financieel opzicht – niet makkelijk laat versnellen.

Experimenten

D66 en LochemGroen! zijn nog het meest enthousiast over het plan van LochemEnergie. D66 pleitte voor experimenten met het combineren van landbouwfuncties op grond waar zonnepanelen staan. GB vreest op voorhand dat dit dure experimenten worden en het CDA zei letterlijk: “Laat ze in de rest van het land maar experimenteren.”

GB sprak, in relatie tot de lening, van ‘een blanco cheque omdat de financiële onderbouwing ontbreekt. LochemEnergie gaf twee weken geleden al aan dat het geen geld en energie in meer gedetailleerde plannen kan steken als niet duidelijk is of het project de steun krijgt van de gemeente.

Lening met rente

Wethouder Henk van Zeijts gaf aan dat de 3 miljoen het maximale bedrag is dat kan worden geleend aan LochemEnergie. Het wordt ook niet ineens overgemaakt, maar aan de hand van concrete (deel)plannen, die dan wél financieel zijn onderbouwd. Het financiële risico voor de gemeente is beperkt. Het geld wordt geleend bij de Bank Nederlandse Gemeenten en tegen een half procent hogere rente dan de gemeente zelf betaalt doorgesluisd naar LochemEnergie.

Van Zeijts toonde zich geïrriteerd over de ‘regelzucht’ van sommige fracties. “We hebben al 70 tot 80 hectare aan zonneparken vergund en nu gaan we bij deze 2 tot 4 hectare ineens allerlei extra regels stellen. Kom op zeg!”

Doelgroep

De raad wil ook nog graag weten wie wel en niet binnen de doelgroep van LochemEnergie valt als het gaat om dit project. Juridisch is het lastig om letterlijk bij mensen in de portemonnee te kijken om te bepalen wie wel en niet in aanmerking komt. De doelgroep wordt vrijwel zeker breder dan de pure ‘minima’. Mensen met een eigen woning een inkomen dat net boven het minimum ligt hebben ook problemen met eigen investeringen in verduurzaming.

De lening staat op 7 juni op de agenda van de gemeenteraad. Een aantal fracties vindt dat het dan een hamerstuk kan zijn, maar dat verandert als er moties of amendementen komen. Dan volgt een nieuw debat.