Dure school in Laren: Raad wil vinger aan de pols

0
Artist impression van de nieuw te bouwen school in Laren (bron: gemeente Lochem/ICS)

LOCHEM – De Lochemse gemeenteraad schaarde zich maandagavond unaniem achter een motie van de VVD waarin wordt gepleit voor een andere procedure als er weer eens een nieuwe school moet worden gebouwd. De procedure rond de nieuwbouw voor de PWA, Branink en Bartimeus was volgens de raad ondoorzichtig en rommelig. Bovendien stegen de kosten tot ongekende hoogte.

Het voorstel voor – andermaal – een extra krediet van 1,3 miljoen euro werd in maart terugverwezen naar het college van B&W. De raad wilde meer onderbouwing en kreeg dit via een nieuw voorstel ook. Het extra bedrag komt bovenop de 10,3 miljoen die al is gereserveerd. In 2021 verstrekte de gemeenteraad al een extra krediet van 2,3 miljoen euro beschikbaar.

Meerderheid

Het nu verstrekte krediet wordt niet gesteund door PvdA, LochemGroen! en de helft van GroenLinks. Deze partijen wijzen onder meer op de precedentwerking, met het oog op toekomstige nieuwbouw van scholen. Het raadsvoorstel kreeg wel de steun van een grote meerderheid van 18 zetels.

De motie van de VVD werd wel door alle raadsleden gesteund, al was daar een wijziging van de tekst voor nodig. Uit de opdracht aan het college werd de eis geschrapt dat alleen ondernemingen met ervaring met scholenbouw moeten worden gecontracteerd. Deze eis is min of meer overbodig omdat bij Europese aanbesteding de ervaring van de inschrijvers wordt meegewogen.

Deskundigheid

De motie draagt het college op om bij nieuwe projecten stevige deskundigheid in te roepen en de regie stevig in handen te houden. Verder moeten financiële gegevens helder en duidelijk aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. Waar nodig kan hierbij geheimhouding worden geëist, als kennis over cijfers door marktpartijen kan worden misbruikt.

Wethouder Wendy Goodin zei de motie te beschouwen als steun in de rug bij beleid dat deels zelf ook al in gedachten heeft. “Ik begrijp hoe het in het geval van Laren is gekomen, maar in de toekomst moet het anders. We moeten inderdaad de regie nemen”, zo liet ze weten.

Prijsstijgingen

Het nu door de raad verstrekte extra krediet van 1,3 miljoen is voor het overgrote deel nodig vanwege autonome marktontwikkelingen, oftewel: gestegen prijzen van materiaal en arbeid. Verder wordt 229.000 euro geraamd voor extra ontwerpkosten.