Gemeenteraad maakt begraven op Kalenberg planologisch mogelijk

0
Een gedeelte van het terrein op de Kalenberg (eigen foto)

BARCHEM/LOCHEM – Begraven op de Kalenberg in Barchem is sinds maandagavond in planologische zin mogelijk. Een grote meerderheid van 19 tegen 4 raadsleden stemde voor het betreffende bestemmingsplan. Tussen de regels door klonk nog wel enige hoop dat onderhandelingen tussen tegenstanders en de initiatiefnemers tot iets leidt.

D66 stemde tegen, net als het CDA-lid Pieter Bas ter Maat en Matine Willems van de PvdA. Ter Maat deed een poging om de stemming met vier weken te verdagen om de onderhandeling een kans te geven en om geen bestemmingsplan vast te stellen waar wellicht geen gebruik van gemaakt gaat worden. Hij kreeg hiervoor geen enkele steun, zelfs niet van zijn CDA-collega’s.

Procedure

Net als twee weken geleden kwam de meerderheid tot de conclusie dat er weinig is aan te merken op de planologische procedure en er dus geen goede reden was om tegen het voorstel te stemmen.

Fractievoorzitter Marja Eggink van Gemeentebelangen zei: “We hebben begrip voor de emoties rond dit onderwerp maar we kunnen niets met aannames die zijn gebaseerd op feiten. We denken dat de mix functies op de Kalenberg mogelijk zijn.” Pieter Bas ter Maat zei het tegengestelde. Volgens hem mixen de verschillende functies juist niet. Volgens hem hoorde hij dit ook van zijn achterban. De overige twee CDA-leden stemden dus wél voor.

Verder praten

Namens GroenLinks zei Willem Beekman dat zijn fractie de verdeeldheid over het plan betreurt maar dat de procedure in orde was. Hij pleitte voor voortzetting van de besprekingen tussen beide partijen en is blij dat de dorpsraad, Vereniging Contact Barchem, de bemiddelende rol heeft gepakt. Dat is volgens hem veel beter dan dat de gemeente tussen de partijen gaat staan.

Verdeeldheid

Jos Israel van de PvdA kondigde voor de stemming al aan dat zijn fractie geen eensluidend standpunt had kunnen innemen. De planologische en emotionele argumenten botsten bij de sociaaldemocraten.

De VVD was kort in het oordeel. De fractie stemde voor en volgens Erik Haverkort hebben de initiatiefnemers van de beoogde natuurbegraafplaats in het voortraject een aantal zorgen weggenomen.

Respijt gevraagd

De raadsleden lieten zich niet vermurwen door oproepen en extra informatie van Red de Kalenberg en de financiers van een alternatief plan. Namens die laatsten schreef Lochemer Henk Beltman een brief waarin hij de raad om respijt en zorgvuldigheid vroeg. Hij schreef onder meer: ‘Procedures zijn gevolgd, maar dat is aan veel burgers voorbijgegaan. Als de Raad op de Kalenberg grafrust voor de eeuwigheid garandeert voelen meer dan 650 sympathisanten van ‘Red de Kalenberg’ zich niet gehoord.’

Puur procedureel bekeken kwamen die protesten te laat. Tijdens de officiële inspraaktermijn kwamen er slechts twee zienswijzen binnen. Alleen D66 zei twee weken geleden al onder de indruk te zijn van het aanzwellende protest.

Grafrust

Beltman en zijn nog onbekende medestanders noemen zich ‘constructieve financiers’. Uit de brief blijkt dat de standpunten van beide kampen nog ver uit elkaar liggen. De Stichting Beheer Landgoed De Kalenberg (BLK) wil de financiering van bosonderhoud en -herstel voor een periode van zo’n 60 jaar halen uit de verkoop van natuurgraven met ‘eeuwigdurende grafrust’.

Volgens de alternatieve financiers, die garant willen staan voor een aantal jaren, en Red de Kalenberg is voor regulier onderhoud veel minder geld nodig en zou BLK veel winst maken en/of andere dingen willen doen met de opbrengst. Red de Kalenberg heeft overigens ook een offerte gevraagd bij de Bosgroep Midden- Nederland om te achterhalen wat het kost om het bos te onderhouden. Daarbij moeten een goede conditie, veiligheid van bezoekers, goed onderhouden paden en instandhouding van zichtlijnen centraal staan.

De Bosgroep is een coöperatieve verenigingen die boseigenaren adviseert en ‘ontzorgt’.