Roep om betaalbare woningen neemt toe

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM/GORSSEL – De roep om betaalbare woningen in de gemeente Lochem neemt toe. Nu de komende jaren weer flink gebouwd mag worden lijken de geesten rijp om meer oog te hebben voor betaalbare woning voor huurders en kopers. Afgezien van de definitie van wat betaalbaar is en voor wie, zal de komende tijd vooral antwoord moeten worden gegeven op de vraag wáár je zo’n 1300 woningen kwijt kunt. 

Tijdens de bespreking van een memo van het college van B&W over de zogeheten Woonagenda van de regiogemeenten herhaalde Nico de Vos namens de Industriële Kring Lochem (IKL) nog maar eens dat werkgevers merken dat hun (nieuwe) medewerkers problemen hebben met het vinden van een betaalbare huur- of koopwoning. Nu bouwen na jaren van bijna stilstand weer mag zou dat ten goede moeten komen aan dat deze doelgroepen. Medewerkers die dichtbij hun werk wonen zorgen voor minder reisbewegingen en dat zorgt voor CO2-reductie, zo luidt een van de argumenten.

Huur vanaf 700 euro

Omdat het gaat om mensen met een baan, zijn sociale huurwoningen niet echt een oplossing. Wie werkt komt al gauw boven de inkomensgrens voor woningen van bijvoorbeeld Viverion of IJsseldal Wonen uit. Mensen met een inkomen tussen 40.000 en 60.000 euro per jaar zijn aangewezen op particuliere verhuurders en prijzen van tussen 700 en 1000 euro per maand.

Met de stijgende kosten kunnen ook starters op de koopmarkt maar moeilijk iets vinden dat binnen hun budget valt. En de kloof tussen de prijzen en de maximale hoogte van de starterslening neemt ook al toe.

Lagere segment

De raadsfracties lijken het eens over het feit dat zo’n 30 procent van de nieuw te bouwen woningen in het lagere segment moeten vallen. Wethouder Bert Groot Wesseldijk is het daar mee eens maar stelde tijdens de discussie een ander probleem aan de orde. Het aantal woningen dat tot en met 2024 gebouwd mag worden kan niet via inbreiding worden gerealiseerd. In de meeste kernen moet de sprong buiten de huidige komgrenzen worden gemaakt.

Al in april wil het college met de raad in gesprek over die zogeheten ‘uitleglocaties’. Groot Wesseldijk gaf aan dat het college hiervoor al een inventarisatie heeft gemaakt voor onder meer Laren en Gorssel. Hij gaf ook aan dat het voor de kern Lochem nog lastig wordt om ook uitbreidingslocaties te vinden. Lochem ligt ingeklemd tussen Lochemse Berg, Twentekanaal en waardevol landschap.

Inventarisatie gewenst

Tijdens het debat kwam aan het licht dat een goede inventarisatie van de woningbehoefte ontbreekt. Ook de wethouder gaf aan dat een actuele peiling wenselijk is. De raad praat in april verder als de voorstellen van het college er dan daadwerkelijk liggen. Groot Wesseldijk is dan afgezwaaid als wethouder. Zijn opvolger Robert Bosch mag de ideeën van B&W dan verdedigen.