Raad Lochem wil steun voor petitie ‘Het Vergeten Kind’

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM – De voltallige gemeenteraad van Lochem steunde maandag een motie van GB, MmL, CDA en GroenLinks over de petitie ‘Het Vergeten Kind’, Die gaat over kinderen voor wie, als ze 18 jaar worden, de zorg stopt. Ze worden dan vaak aan hun lot overgelaten, ook als ze duidelijk nog niet op eigen benen kunnen staan.

Het gaat jaarlijks om zo’n 3.300 uithuisgeplaatste jongeren voor wie de Jeugdzorg stopt omdat er een wettelijke grens is getrokken op 18 jaar. Een goed vervolgtraject is er vaak niet. De betrokken jongeren kunnen wel, met hun behandelaar, een indicatie aanvragen zodat ze in de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Die aanvraag moet ruim voor het bereiken van de 18-jarige leeftijd worden aangevraagd.

Kwetsbaar

Het gaat vaak om kwetsbare jongeren die al veel hebben meegemaakt in hun jonge leven. Als de hulp, waaraan ze gewend zijn geraakt, wegvalt voelen ze zich in de steek gelaten. De mogelijke gevolgen kunnen ernstig zijn: de kans bestaat dat ze dakloos worden of het verkeerde pad opgaan.

De indieners van de motie willen dat beleid en praktijk zijn gericht op het blijven ontvangen van zorg die nodig is, ongeacht de leeftijd. Kinderen uit de Jeugdzorg moeten pas worden ‘losgelaten’ als ze een stabiele basis hebben, zo luidt het oordeel. De motie wil dat het college van B&W de petitie ‘Het Vergeten Kind’ namens de hele gemeente tekent.

Twijfel

Tijdens het debat bleek dat PvdA en LochemGroen! de petitie al op eigen initiatief hebben getekend. De teneur van de discussie was dat niemand tegen de strekking van de motie kan zijn, maar er was ook wel enige twijfel. De VVD bijvoorbeeld wees op mogelijk hobbels bij de uitvoering. Achttienjarigen zijn wettelijk zelfstandig en mogen vrij beslissen over hun leven.

Wethouder Wendy Goodin gaf eveneens aan dat je onmogelijk tegen de strekking van de motie kunt zijn, maar volgens haar is het vooral een politiek statement dat de raad ook zelf kan maken. Ze vindt verder dat de landelijke discussie niet moet leiden tot een nieuwe leeftijdsgrens. Er moet maatwerk komen. Wat dat betreft is Lochem volgens haar al op de goede weg door hulp te bieden die nodig is.

Overleg

Buiten de vergadering zei burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve dat hij met wethouder Goodin gaat overleggen of hij, namens de gemeente, een handtekening onder de petitie zet. Het gaat om de petitie ‘Het Vergeten Kind’ die al bijna 80.000 keer is ondertekend (stand maandag 31 januari).

Tekenen kan via: petitie.hetvergetenkind.nl.