‘Wildmaaien’ van gemeentelijke bermen blijft onbestraft

0
Foto ter illustratie (bron: freepik.com premium)

LOCHEM/GORSSEL – ‘Wildmaaien’ van bermen die van de gemeente zijn. Het gebeurt met enige regelmaat. Ook in de maand mei. In die maand loopt de landelijke ‘maai-mei-niet-campagne’ en ook de gemeente Lochem heeft zich hierbij aangesloten. GroenLinks constateert dat er desondanks wordt gemaaid en dat het ecologisch bermbeheer zo geen kans krijgt. Het college ziet geen mogelijkheden om te handhaven, zo bleek maandagavond.

GroenLinks stelde vragen aan wethouder Lex de Goede, na te hebben geconstateerd dat zowel boeren als burgers bermen maaien die van de gemeente zijn. Het beleid van de gemeente is om later in het jaar te maaien omdat bloemen en kruiden zich dan beter kunnen ontwikkelen. Dat is goed voor insecten en bloemrijke bermen zien er ook beter uit. Insecten een handje helpen is geen slecht idee, omdat met name bestuivende insecten het volgens recent onderzoek moeilijk hebben. Zowel de natuur als boeren hebben baat bij bestuiving van planten en gewassen.

Geen cijfers

De wethouder zei geen kans te zien om de beleidsregels te handhaven. Dat zou inzet van BOA’s kosten en die hebben daar de tijd niet voor, zo antwoordde De Goede. Cijfers over hoe vaak wildmaaien voorkomt heeft de gemeente niet. Wel is zeker dat de gemeente honderden kilometers aan bermen in beheer heeft. Communicatie is het enige middel dat de gemeente inzet. Zo wordt de maai-mei-niet-campagne onder meer gecommuniceerd via de Berkelbode en via flyers. Bewoners van het buitengebied ontvangen een brief waarin wordt gewezen op het gemeentelijk beleid.

LochemGroen! stelde 2 jaar geleden al eens dezelfde vragen en kreeg ook ongeveer dezelfde antwoorden. Toen was ook sprake van het doodspuiten van bermen met RoundUp, oftewel glyfosaat. Of dat nu nog gebeurt is onbekend. De wethouder kreeg enige kritiek van partijen die vinden dat beleid dat niet wordt gehandhaafd weinig zin heeft.