Meerderheid gemeenteraad wijst zonnepark Bekenschot Barchem af

0
Afbeelding ter illustratie (bron: freepik.com)

BARCHEM/LOCHEM – De gemeente Lochem moet niet meewerken aan het plan voor zonnepark Bekenschot, tussen Barchem en Ruurlo. De coalitiepartijen GB, VVD en MmL, plus het CDA, stemden maandagavond tegen het afgeven van een zogeheten verklaring van geen bedenkingen. GroenLinks, PvdA, D66 en LochemGroen! stemden, zij het niet met groot enthousiasme, voor. De vraag is wat de juridische consequenties voor de gemeente zijn. Een schadeclaim van minimaal enkele tonnen ligt op de loer.

De stemverhouding was 7 tegen 12 stemmen. Drie van de 23 raadsleden waren afwezig en een ander onthield zich van stemming. Het is al vaak geschreven: de versimpelde vraag is of de aanvraag van TPSolar en de grondeigenaar onder oud of nieuw gemeentelijk beleid valt. Volgens het college, de voorstemmers én geraadpleegde juristen valt het plan wel degelijk onder het oude beleidskader, waardoor de gemeente Lochem maximaal 100 hectare aan grootschalige opwek van zonne-energie wilde toestaan.

Gesleuteld

De omwonenden en de tegenstanders in de raad vinden dat er teveel aan het plan is gesleuteld en dat het dus als nieuwe aanvraag moet worden beschouwd. In dat geval moet het worden afgewezen, want Lochem werkt momenteel niet mee aan grootschalige energieprojecten en heeft zich ook tegen zonnepanelen op landbouwgrond gekeerd.

Een verklaring van geen bedenkingen is de eerste stap in het proces. De tegenstanders kwamen maandag niet met juridische argumenten die konden overtuigen. Wel met termen als draagvlak en verzet. Tijdens het debat ging af en toe hard tegen hard. Daarbij viel zelfs het woord populisme. Ook namen fracties elkaar de maat over het dienen van het algemeen belang dan wel het individueel belang.

Juristen

GB beriep zich op tegenstrijdige juridische adviezen. Een recent advies van de eigen juridisch adviseur van de raad werd daarbij in de wind geslagen. Volgens dat advies is wel degelijk sprake van een plan dat onder het oude beleidskader behoort te vallen. De eigen jurist van de gemeente kwam eerder tot dezelfde conclusie. Alleen een door de Barchemse belangenvereniging Hobama ingeschakelde jurist kwam tot een andere conclusie.

De voorstanders van het plan zien Bekenschot niet als ideale locatie. Hoewel ook zij liever geen landbouwgrond meer opofferen aan zonneparken, zien ze de 3 hectare aan ecologische verbindingszone die deel uitmaakt van het plan als een vooruitgang. Het betrokken perceel bestempelen ze als ‘dood maisland’. Om garantie te verkrijgen op die nieuwe natuur werd een motie ingediend die pleitte voor uitbesteding van inrichting en beheer door een professionele natuurorganisatie. Die motie haalde het niet, maar was gezien de uitkomst van de stemming over het voorstel ook niet meer relevant.

Transitie

PvdA, GroenLinks, LochemGroen! en D66 wezen op de ‘noodzakelijke energietransitie’. Daarbij liet LochemGroen! weten liever te gaan voor windenergie, maar dat heeft volgens Tjitske Ypma ‘momenteel ook al niet de wind in de zeilen’. Daarop gooide fractievoorzitter Jan de Vries van de VVD de mogelijkheid van kernenergie in de strijd. Allemaal zaken die maandag niet aan erg relevant waren, maar die de verbetenheid van het debat illustreren.

De coalitiepartijen, met GB voorop, kregen ook nog het verwijt niet alleen de juridisch adviseur van de raad, maar ook de eigen wethouder te laten vallen. Dit werd afgedaan door te stellen dat er sprake kan zijn van dualisme. Daar is wethouders Marja Eggink (GB) het wel mee eens. Ze spande zich in voor Bekenschot om Lochem als betrouwbare overheid neer te zetten. Na afloop van de vergadering zei ze: “We kunnen nu niets anders dan de vergunningaanvraag afwijzen. En dan afwachten wat de juridische consequenties zijn.”

Raad van State

Dat de kwestie uiteindelijk bij de Raad van State zou belanden stond eigenlijk al vast. Bij een andere uitkomst zou Hobama hebben doorgebeten. Nu gaat TPSolar dat doen. Stephan Roijers van dit bedrijf liet maandagavond telefonisch weten dat er tonnen zijn gemoeid met de planontwikkeling tot nu toe. Roijers toonde overigens begrip voor de tegenstemmers in de raad. “Het gaat om emoties en om kiezers van de betrokken partijen. Dat je daar naar luistert is logisch. Maar ik miste goede juridische argumenten voor de afwijzing en dat is teleurstellend.” Dat laatste is volgens hem munitie in de juridisch procedure die zeker gaat volgen.

Barchem blij

“Barchem is blij”, zo reageerde de opgetogen Hobama-voorzitter Hans Siemes. De aanwezigen op de publieke tribune van de raadszaal begroetten het raadsbesluit met applaus. In een schriftelijke verklaring wijst Hobama op het goed georganiseerde verzet, de massale insprekers en de aangevoerde argumenten. De vereniging hoopt dat de afwijzing door de meerderheid van de gemeenteraad in de vervolgprocedure overeind blijft.

Het kan nog wel de nodige tijd duren voordat er duidelijkheid komt over de vraag of de gemeenteraad nu juridisch juist handelt. Het college moet, op basis van de wens van de raad, de vergunningaanvraag afwijzen. Dat besluit wordt ter inzage gelegd en het ligt voor de hand dat dan in ieder geval de initiatiefnemers hierop reageren. Als dit niet tot andere inzichten leidt – en dat ligt voor de hand – kan de gang naar de bestuursrechter en de Raad van State worden gemaakt. Procedures bij de Kroon kennen momenteel een uiterst lange doorlooptijd. Het is denkbaar dat de huidige gemeenteraad de uitspraak niet meer gaat meemaken.