Coalitieakkoord Lochem: liberaal met groene ambities

0
vlnr: Renske Dragt (MmL), Ria Leliveld (VVD) en Anja Rouwenhorst (GB) en burgemeester Sebastiaan van 't Erve (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – Gemeentebelangen (GB), VVD en Meedenken met Lochem (MmL) hebben dinsdag de definitieve versie van hun coalitieakkoord gepresenteerd. Zoals te doen gebruikelijk blaakt het stuk van 30 pagina’s van zelfvertrouwen en goede voornemens. Accenten zijn gezet op wonen, samenleven en werken. Ook de energietransitie en de zorg krijgen de nodige aandacht.

Het akkoord werd dinsdagavond aan de pers gepresenteerd in het Inspiratiecentrum van de VVV, in het oude stadhuis. Daar zetten de fractievoorzitters Anja Rouwenhorst (GB), Ria Leliveld (VVD) en Renske Dragt (MmL) hun handtekening eronder, om het vervolgens aan te bieden aan burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve. Ria Leliveld was al fractievoorzitter bij de VVD. Anja Rouwenhorst en Renske Dragt zijn nieuw in die rol. Zij volgen Marja Eggink (GB) en Lex de Goede (MmL) op, die beiden zijn voorgedragen als wethouder.

Nieuwe coalitie

Van ‘t Erve zei blij te zijn dat er weer een coalitie is en dat Lochem daarmee niet de eerste, maar zeker ook niet de laatste gemeente, is die dit weet te realiseren. Hij memoreerde nog even de verkiezingsavond, toen bleek dat GB met 8 zetels (+2) veruit de grootste werd en de rest van de 7 partijen op afstand zette. De VVD haalde 3 zetels (-1) en MmL ging van 1 naar 2. De vijf oppositiepartijen hebben elk eveneens 2 zetels. Het (dikke) voortouw was aan GB. De keuze viel al twee dagen na de verkiezingen op VVD en MmL.

Voor de titel van het coalitieakkoord zijn de partijen gaan stoeien met de letters van het woord Lochem. Dat leverde op: ‘Lochem: Lokaal, Ondernemend, Creatief, Hulpvaardig, Energiek, Maatwerk!’

Op hoofdlijnen

De fractievoorzitter benadrukten bij de presentatie dat het een akkoord op hoofdlijnen is. De verdere uitwerking van de verschillende thema’s volgt in het collegeprogramma. Het nieuwe college wordt volgende week geïnstalleerd en krijgt 4 in plaats van 3 wethouders.

De grootste opgave is ongetwijfeld de woningbouw. De focus ligt de komende tijd op het vinden en ontwikkelingen van bouwlocaties waar relatief snel kan worden begonnen met bouwen. Dat zullen in eerste instantie vooral locaties zijn waar de gemeente al grondeigenaar is of het recht van koop heeft gevestigd. Tempo maken binnen de mogelijkheden van de geldende procedures, is het devies.

Bouwen

Bouwen moet naar behoefte en met oog voor kwaliteit en duurzaamheid is een ander uitgangspunt. Alternatieve woonvormen moeten een kans krijgen en er moet bijzondere aandacht zijn voor huisvesting van statushouders, vluchtelingen en arbeidsmigranten. In het akkoord is te lezen dat voor deze groepen ‘ruimte moet worden gecreëerd naast de reguliere woningbouwopgave, met behoud van draagvlak binnen onze samenleving.’

Een verrassing is het niet meer maar door het akkoord ligt nu officieel vast dat Lochem het streven om klimaatneutraal te zijn in 2030 officieel vaarwel zegt. Dat moet nu in 2050 gebeuren. Tijdens de bespreking met de oppositie van het conceptakkoord werd wel aangegeven dat wat eerder haalbaar is ook eerder moet gebeuren.

Windmolens

Er wordt uitdrukkelijk naar initiatieven in de kernen en van particulieren gekeken. ‘Kleine initiatieven waar mensen enthousiast van worden, kunnen vliegwiel zijn voor grotere ontwikkelingen’, staat in het stuk. Als het gaat om grote windmolens gaat de nieuwe coalitie in de parkeerstand. Letterlijk staat er: ‘Hogere windmolens komen er alleen met aantoonbaar breed draagvlak.’ Hoe breed dat draagvlak moet zijn blijft, ook na vragen daarover, onduidelijk. Juist bij grote windturbines is een breed draagvlak vaak lastig, zo blijkt in de praktijk.

Qua energieopwekking blijft het accent op zon liggen. En vooral op zon-op-dak. Of dat, zeker in de komende 4 jaar, voldoende soelaas biedt is onzeker. Deskundigen blijven wijzen op een goede mix van zon en wind en omdat bij zon-op-dak nog allerlei remmende factoren spelen zijn zonnevelden eerst nog nodig.

Liberaal

Onder het kopje ‘Samenleven’ wordt onder meer ingegaan op ontwikkelingen in de zorg. Dat begint volgens de coalitie met het ‘liberale’ standpunt: ‘Het uitgangspunt is doen wat nodig is, zodat elke inwoner kan meedoen in de samenleving. Veel kan op eigen kracht en door naoberschap te stimuleren.’ De vraag is hoe kan worden voorkomen dat mensen in die setting alsnog vastlopen en bij de gemeente moeten aankloppen met zwaardere hulpvragen. De coalitie schrijft kritisch te willen kijken naar de kwaliteit van zorg. ‘Kan het ook anders om kosten te beheersen of kwaliteit te verbeteren?’, luidt de vraag.

Als het gaat om de economie en werk komt het accent te liggen op de vrijetijdseconomie. Lochem is momenteel Wandelgemeente van het Jaar en voor 2026 hopen de coalitiepartijen het ook tot Fietsgemeente van het Jaar te schoppen. Sport, cultuur, verenigingsleven en evenementen vergroten de aantrekkingskracht van bedrijven en de toeristische sector, zo is de gedachte.

Onderwijs

Op het gebied van werk moet worden geprobeerd om het onderwijs, en met name beroepsopleidingen, beter aansluiten op de arbeidsmarkt. De agrarische sector kan rekenen op steun van de gemeente. Bijvoorbeeld als ondernemers in problemen komen door landelijk beleid. Die hulp kan bestaan uit ondersteuning die het mogelijk maakt om te voldoen aan nieuwe regels. Het gehele bedrijfsleven kan rekenen om stimulerende maatregelen die leiden tot verduurzaming en energietransitie.

Komende maandag (30 mei) wordt een extra raadsvergadering gehouden. Dan wordt het coalitieakkoord gepresenteerd aan de raad en volgt een debat. Dan staat ook de voordracht van de 4 kandidaat-wethouders. Zoals bekend zijn dit Marja Eggink (Gemeentebelangen), Wendy Goodin (Gemeentebelangen), Eric-Jan de Haan (VVD) en Lex de Goede (Meedenken met Lochem).