Gemeenteraad verwijst voorstel adviesrecht terug naar college

0
Gemeentehuis Lochem (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Door middel van ordevoorstel stak een meerderheid van de gemeenteraad maandag een stokje voor wijzigingen in het adviesrecht dat de gemeenteraad heeft bij plannen die onder de in januari ingevoerde Omgevingswet vallen. De raad wil dat eerst ervaring wordt omgedaan met de met de wet aan de hand van zeven categorieën. Pas na evaluatie aan de hand van concrete casussen kunnen eventueel wijzigingen uitgebracht.

Een swingend onderwerp is het niet, maar wel van belang voor de controlerende taak van de gemeenteraad. Het bindend adviesrecht verplicht het college van B&W om advies in te winnen bij de raad in geval het wil afwijken van het omgevingsplan. Dit worden buitenplanse omgevingsplanactiviteiten genoemd. Het kan gaan om woningen, bedrijfspanden, antennes, energieopwekking, maatschappelijke- en sportvoorzieningen en infrastructurele projecten, zoals bruggen.

Bijstellen

Het college wil het advies op onderdelen bijstellen en aanvullen, met als gevolg dat minder vaak bij de raad hoeft worden aangeklopt voor bindend advies. Dat zou tijd en ambtelijke inzet besparen. De lijst met categorieën die bij de Omgevingswet hoort geeft op zich al beperkingen zodat duidelijk is wanneer de raad wel en niet moet worden gekend in afwijkende plannen.

Onderdeel van de voorgestelde bijstelling is dat de raad in sommige gevallen niet meer hoeft worden gevraagd als bij afwijkende plannen vooroverleg met de wethouder heeft plaatsgevonden. In de Omgevingswet is dit nergens geregeld. Het adviesrecht van de raad blijft volgens de wet – bij omschreven buitenplanse activiteiten – overeind. Het college heeft al vrij veel bevoegdheden bij plannen die binnen de kaders van de Omgevingswet vallen.

Meerderheid

Het ordevoorstel werd maandag gesteund door GroenLinks, VVD, PvdA, MmL, LochemGroen! en CDA. Gemeentebelangen en D66 stemden tegen. De stemverhouding was derhalve 12 tegen 10. Het raadsvoorstel werd dientengevolge niet meer behandeld en teruggegeven aan het college. Het kan pas na de genoemde evaluatie opnieuw ter tafel komen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here