Multifunctionele accommodatie Gorssel: ‘ff wachten nog’

0
De J.A. de Vullerschool wordt mogelijk gecombineerd met Gorsselse sport- en ontmoetingsfaciliteiten (foto: archief)

GORSSEL/LOCHEM – Gorssel is al bijna 10 jaar onderweg naar een nieuwe accommodatie voor sport, ontmoeting en onderwijs. Maandagavond stond de zogenoemde multifunctionele accommodatie (MFA) opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. En dat is niet voor ‘t laatst. Wegens tijdgebrek komt het op 13 november nog eens aan de orde. Veel Gorsselnaren, die de moeite hadden genomen om naar Lochem te komen, zuchtten hoorbaar toen ze die datum hoorden.

Je zou het een kwestie van slechte planning kunnen noemen. Gezien het belang dat inwoners hechten aan het onderwerp, en wat eraan vooraf is gegaan, was voorspelbaar dat zich een aantal insprekers zouden melden. En dat de publieke tribune vol zou zitten. Het was te voorzien dat de sprekers (á 3 minuten), de vragen van raadsleden aan die insprekers, plus een debat tussen raadsleden en wethouder, zich niet in 45 minuten zouden laten persen. Een dubbel vergaderblok was op z’n plaats geweest.

Omvang sportzaal

De insprekers hadden uiteenlopende visies op de plannen van de gemeente die uitgaan van een combinatie van een herontwikkelde Vullerschool in combinatie met een ontmoetings- en sportaccommodatie. Met parkeerkelder, om geen groot beslag te leggen op de naastgelegen Roskamweide. Heetste hangijzer is de omvang van de sportfaciliteiten. Die valt, met een grootte van twee volleybalvelden, gevoelig kleiner uit dan de huidige drie te schakelen zaaldelen van de sporthal in ‘t Trefpunt. Met name zaalvoetballers en hockeyers zien zich hierdoor ernstig bedreigd. De zaal voldoet dan niet aan de door de sportbonden gestelde eisen voor wedstrijden.

Voor de zaalvoetbalclub is het dan min of meer einde verhaal, temeer omdat uitwijken naar omliggende plaatsen nauwelijks een optie is. Dat zouden zalen in Zutphen of Deventer kunnen zijn, maar die zijn op courante momenten helemaal volgeboekt. Voor de hockeyers geldt qua uitwijkmogelijkheden hetzelfde. Bovendien is afstand voor jeugdige leden een extra probleem. De teams trainen in de winter in de zaal en spelen dan ook de wedstrijden daar. Ook dat kan met een kleinere zaal niet meer doorgaan.

Financieel

De keuze voor een kleinere sportzaal is vooral ingegeven door financiële aspecten en door de bezettingsgraad van ‘t Trefpunt van dit moment. Die is volgens de berekeningen van de gemeente ver onder de volgens eigen beleid gestelde eis van 70 procent. De cijfers geven volgens insprekers een vertekend beeld. Op courante tijden is bijna geen ruimte meer te vinden op het rooster van ‘t Trefpunt. Overdag en door de week wel.

Wethouder Lex de Goede werd maandag geconfronteerd met een uitspraak van vier weken geleden. Hij zei toen dat de belangstelling voor sporten in verenigingsverband langzaam afkalft, met name bij de jeugd. De woordvoerders van de zaalvoetballers en hockeyers bestrijden dat hun verenigingen groeien.”Bijna een kwart van alle kinderen van 7 tot 14 jaar uit Gorssel, Epse en Joppe speelt deze winter zaalhockey in het Trefpunt”, aldus Olaf Neuteboom van Hockeyclub Gorssel-Epse. Voorzitter Bob Kempink van ‘t Trefpunt meent dat een nieuwe accommodatie nieuw elan en dus nieuwe gebruikers zal genereren.

Nieuwe inwoners

Een ander argument van de voorstanders van een volwaardige sporthal is dat de gemeente Lochem grootse nieuwbouwplannen heeft. De gemeente gebruikt toename van het aantal inwoners wél als argument voor handhaving van de omvang van de basisschool, maar niet voor het ledental van sportverenigingen. Voorzitter Otto van Harmelen van de Dorpsraad Gorssel zei dat de lokale leden van de stuurgroep die het accommodatieplan begeleidde, bijna unaniem voor een sportzaal met 3 delen was. Alleen de vertegenwoordiger van de gemeente was tegen, louter op basis van de cijfers. Van Harmelen wees ook op de groeiende populariteit van padel, die voor extra bezetting van de nieuwe accommodatie kan zorgen.

Rob de Winter, die eerder deel uitmaakte van werkgroep Gorsselse Accommodaties (GA!), poetste het plan voor een MFA aan de rand van het dorp, op persoonlijke titel, nog eens op. Dat plan, waarvan ook een nieuw zwembad en buitensportcomplex deel uitmaakten, werd al eind 2020 afgeschoten door de gemeenteraad, via een motie die veel kwaad bloed zette in een deel het toen tot op het bot verdeelde dorp.

Kosten

De Winter verbaast zich over de kosten van het plan dat er nu ligt. Minder voor meer geld, zo luidt zijn samenvatting. Het oude plan voor een MFA aan de rand van Gorssel had zichzelf volgens hem nagenoeg bedropen door de opbrengst van vrijkomende gronden voor woningbouw. De gemeente moet de komende jaren ook nog flink investeren in zwembad De Boskoele.

Twee andere insprekers lieten weten tegen de plannen te zijn waarbij alles op één locatie wordt geconcentreerd. Omdat er te veel gebouwd gaat worden op te kleine ruimte en omdat dit voor veel verkeer leidt, met alle gevaar van dien voor (school)kinderen. En er klonk een pleidooi voor de herontwikkeling van de school en ‘t Trefpunt op elk hun eigen locatie.

Voortzetting

De voortzetting van de bespreking kan niet eerder dan op 13 november omdat over twee weken een politieke avond uitvalt door herfstvakantie en omdat de laatste vergadering van oktober geheel wordt gewijd aan de begroting. Een besluit over de locatiekeuze kan nog net dit jaar worden genomen, maar dan moet er niet opnieuw vertraging optreden.