Nog geen ‘zelfbewoningsplicht’ in gemeente Lochem

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – Eigenlijk is een meerderheid van de Lochemse politiek voor het instellen van de ‘zelfbewoningsplicht’ voor huizenkopers. Dat houdt in dat een koper een woning zelf moet gaan bewonen. Dit is bedoeld om speculanten te weren die woningen aankopen met het doel deze voor veel geld te gaan verhuren. Toch werd een motie die pleitte voor snelle invoering van de plicht gisteren verworpen door de gemeenteraad.

De motie kwam van LochemGroen! en Meedenken met Lochem (MmL). Beide fracties hadden de motie in november al klaarliggen maar zagen toen af van indiening. De actualisering van de woonvisie zou worden afgewacht. Deze werd maandagavond besproken, maar een besluit is nog niet genomen.

Boos

Een deel van zowel de voor- als de tegenstemmers is boos op met name LochemGroen! Die fractie diende de motie in op een ongebruikelijk moment, tijdens een beeldvormende sessie van de raad. De PvdA, dat wel voor stemde, sprak van ‘een bommetje’. Andere fractie betichtten LochemGroen! van verkiezingsretoriek en ad-hoc-politiek. Fractievoorzitter Jolande van Borrendam bestreed dat en zei dat het alleen om de snelheid was te doen. Om te voorkomen dat nog langer huizen in handen van speculanten vallen.

Pakket

Wethouder Robert Bosch ontraadde de motie met klem omdat nog moet worden onderzocht welke haken en ogen er aan invoering van de zelfbewoningsplicht zitten. En bovendien kan het mogelijk een onderdeel zijn van een pakket van maatregelen die de woningcrises kunnen helpen bestrijden. De meerderheid van de raad vindt dat het college de kans moet krijgen om met een voorstel moet komen en gaat ervan uit dat dit niet langer dan enkele weken duurt.