Formateur: ‘Coalitie GB, VVD en MmL binnen handbereik’

0
De nieuwe gemeenteraad van de gemeente Lochem. Middenvoor staat burgemeester Sebastiaan van 't Erve en linksvoor griffier Peter de Boer (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – De coalitiebesprekingen met Gemeentebelangen (GB), VVD en Meedenken met Lochem (MmL) verlopen goed. Na bijna twee weken praten zegt formateur Jan Bart Wilschut: “Het gaat goed op hoofdlijnen. Het zou me verbazen als we ‘t op inhoud niet redden samen.” Het plan is om, als de drie partijen het onderling eens zijn, de voltallige gemeenteraad te laten reageren op het conceptakkoord.

Wilschut was vier jaar geleden ook al (in)formateur in Lochem en kan nu dus vergelijken. “Het grote verschil is dat er nu veel meer nieuwe mensen bij betrokken zijn. Van de drie partijen zitten elk drie mensen aan tafel. Sommigen zijn nieuw in hun functie en anderen zelfs helemaal nieuw in de gemeentepolitiek. Het is dus wat meer aftasten, vooral op persoonlijk vlak”, zegt hij.

Links-rechts

De formateur spreekt een goede sfeer waarin de gesprekken plaatsvinden. Maar ook van elan en ambities. Hij zegt oprecht verrast te zijn over de thema’s die veel aandacht krijgen. De beoogde coalitie bevindt zich aan de rechterzijde van het Lochemse politieke landschap, al noemen sommigen het graag liberaal. Jan Bart Wilschut: “Links en rechts lijken verouderde kwalificaties te zijn. Als ik deze partijen hoor praten over thema’s als groen, klimaat en het sociaal domein, dan denk ik: is dit rechts? De klassieke tegenstellingen zijn er gewoonweg niet. Deze partijen hebben forse ambities op deze thema’s.”

Reactie raad

Nieuw is het voornemen om de gemeenteraad te laten reageren op het concept-coalitieakkoord, voordat daar de handtekeningen onder worden gezet. De gedachte is dat er tijdens een speciale raadsvergadering een toelichting wordt gegeven en dat de overige 5 raadsfracties hierop inhoudelijk kunnen reageren. Dit ook met de gedachte dat goede ideeën dan nog meegenomen kunnen worden. Het gaat in de openbaarheid plaatsvinden.

Na de informatieronde zei Wilschut te hopen dat de nieuwe ploeg uiterlijk half mei kan aantreden. Die hoop heeft hij nog altijd, al kan onder meer de ingelaste consultatie van de gemeenteraad ervoor zorgen dat het eind mei wordt, zo laat hij weten.