Besluiten afgehamerd tijdens unieke raadsvergadering

0
Het is rustiger dan normaal in de wandelgangen van het Lochemse gemeentehuis (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Tijdens een speciale raadsvergadering zijn dinsdagavond een aantal besluiten afgehamerd. Door de corona-crisis waren alleen de burgemeester, de griffie en één raadslid aanwezig. Het was ook meteen de laatste keer in deze vorm. Een spoedwet zorgt ervoor dat de raad vanaf 20 april digitaal mag vergaderen én stemmen.

Tijdens de unieke vergadering kwamen alleen raadsvoorstellen aan de orde waarvan duidelijk was dat deze ook in een normale vergadering via een hamerslag, dus zonder stemming, afgedaan hadden kunnen worden. Raadsnestor Marja Eggink, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, hoefde per agendapunt slechts aan te geven dat stemming niet nodig was. Aan het begin werd nog wel een stemverklaring van de PvdA-fractie voorgelezen (waarover later meer).

Gemeentewet

Deze gang van zaken komt voort uit wat is bepaald in artikel 20 van de Gemeentewet. Dan moet de voorzitter tijdens een eerste bijeenkomt vaststellen dat er niet voldoende raadsleden aanwezig zijn om besluiten te kunnen nemen. Dat gebeurde maandavond, waaroder hieronder meer. Dan moet binnen 24 uur een nieuwe vergadering worden uitgeschreven waarbij het normaal vereiste quorum van de helft plus één niet noodzakelijk is. De agenda van beide bijeenkomsten moet ongewijzigd blijven.

Volgende keer digitaal

Dinsdag (7/4) heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een spoedwet die ervoor zorgt dat met name het stemmen op afstand door raadsleden mogelijk wordt. Tot nu toe gold dat wel digitaal mag worden vergaderd maar voor het uitbrengen van een stem moesten de leden fysiek aanwezig zijn. Die bepaling vervalt in de aangepaste wet.

Op korte termijn wordt duidelijk hoe de gemeente Lochem dit niet alleen technisch gaat organiseren, maar ook hoe de inwoners betrokken blijven. Via een video stream is een virtuele publieke tribune ook nu al mogelijk. Verder moet duidelijk worden hoe wordt omgegaan met insprekers. Op maandag 20 april is er een volgende Politieke Avond en dan moet alles rond zijn.

Audio stream

Beluister hieronder de audio stream van maandagavond. Hierin constateert burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve dat er onvoldoende (lees: geen) raadsleden aanwezig zijn en de vergadering dus niet kan worden geopend. Een soortgelijke stream van dinsdagavond voegen we toe zodra deze beschikbaar is.

De burgemeester nam maandag verder de gelegenheid te baat om de mensen uit de gemeente toe te spreken. Klik op de blauwe startknop om te beluisteren: