Gemeenteraad Lochem: ‘Desnoods juridisch strijd om ziekenhuis’

0
De toegangsdeur (links) van de Spoedeisende Hulp in het Gelre ziekenhuis in Zutphen. Foto: Arjen Dieperink

LOCHEM – De voltallige Lochemse gemeenteraad schaart zich achter een motie waarin afschuw wordt uitgesproken over de voorgenomen ingrepen bij het Gelre ziekenhuis in Zutphen. Het komt erop neer dat geen middel onbenut moet blijven om de plannen tegen te houden, al wordt het uitgeven van gemeentegeld nog wel uitgesloten. Een juridische strijd wordt niet uit de weg gegaan.

Henk van Zeijts van GroenLinks presenteerde de motie maandagavond namens alle partijen in de raad. Het is gericht tegen de mogelijke sluiting van de afdeling verloskunde per 1 juli en mogelijke afschaling van de Spoedeisende Hulp (SEH). Dat zorgt voor onrust onder medewerkers van het ziekenhuis en onder inwoners van de regio. Volgens de gemeenteraad is de leefbaarheid van de regio in het geding. De aanpassingen kunnen zelfs leiden tot levensbedreigende situaties, zo is het oordeel van de raad.

Regels

Er liggen wellicht juridische kansen omdat de door de bestuurders van Gelre bewandelde weg mogelijk in strijd is met geldende regels. Genoemd worden de leidraad ‘Wijziging aanbod Acute Zorg’ en een voorgeschreven formeel verzoek bij het Regionaal Overleg Acute Zorg Zwolle (ROAZ). Gelre heeft zo’n verzoek niet ingediend en zou de acute zorg niet zomaar eenzijdig kunnen wijzigen of beperken. Ook is onduidelijk of en hoe de inbreng van alle betrokken partijen zijn gewogen.

De gemeenteraad verwacht verder dat de druk op de huisartsen en verloskundigen in de gemeente Lochem toeneemt als de SEH wordt gewijzigd. Er zijn signalen dat ambulances vaker zullen doorrijden naar Gelre in Apeldoorn en dat in Zutphen een soort huisartsenpost-plus wordt ingericht voor acute hulp. Laag-complexe spoedhulp heet dit in zorgjargon.

Tweede Kamer

De gemeenteraad van Lochem wijst verder op een in december door de Tweede Kamer aangenomen motie over de leefbaarheid van een regio en de afstand tot acute zorg, bij het opstellen van normen. Daarbij zou aandacht moeten zijn voor regionale netwerkvorming, de organisatie van de zorg en de samenhang tussen de eerste- en tweedelijnszorg.

Het Lochemse college van B&W wordt opgedragen om de voorgenomen maatregelen af te keuren. Ook moeten, samen met de andere betrokken gemeenten, alle mogelijke middelen worden ingezet de veranderingen te voorkomen. Ook moet er bij de Raad van Bestuur van Gelre ziekenhuizen op worden aangedrongen om bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te pleiten voor een zogeheten beschikbaarheidsbijdrage voor (acute) verloskunde en voor acute zorg in Zutphen, als de financiële problemen niet op andere wijze kunnen worden opgelost.

Steun

Wethouder Wendy Goodin beschouwt de motie als een steun in de rug. De gevraagde afkeuring van de plannen gebeurt in samenwerking met de andere betrokken gemeenten en de betrokken wethouders. “Goede zorg staat wat ons betreft voorop”, zo liet ze de raad weten.