Subsidiepot lokale media voor dit jaar vergeven

0
Foto ter illustratie (bron: pixabay.com)

LOCHEM/GORSSEL – Het Lochemse college van B&W heeft een subsidieverzoek van Radio Ideaal voor dit jaar gehonoreerd. Als de gemeenteraad akkoord gaat, gaat er de komende jaren steeds 20.000 euro naar de omroep. Ideaal kreeg via een eerder positief advies van de gemeenteraad een zendmachtiging voor de gemeente. De gemeenteraad besprak maandagavond een memo over het voornemen van het college.

Het college beslist over subsidieaanvragen maar de raad gaat over het geld. Als B&W de subsidieaanvraag voor dit jaar toekennen is een deel daarvan niet gedekt in de begroting. Voor dit jaar is 9.000 euro begroot, dus 11.000 minder dan wordt gevraagd. Overigens wilde Ideaal ook over 2020 nog 7.500 euro toucheren maar dat is afgewezen. De radiozender, die al actief is in de gemeente Bronckhorst, treedt in Lochem in de voetsporen van Achterhoek FM. Die laatste kreeg jaarlijks 7.500 euro.

Onderbouwing

Uit de gemeenteraad kwamen onder meer vragen over de verhoging van 7.500 naar 20.000 euro voor de lokale publieke omroep. Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve zei dat over de toekenning is gewikt en gewogen. Volgens hem rechtvaardigt de onderbouwing van Radio Ideaal de toekenning van het hele bedrag dat de gemeente via het Gemeentefonds krijgt uitgekeerd voor lokale omroep. Het gaat om 1,38 euro per huishouden, hetgeen neerkomt op ongeveer 20 mille.

De Mediawet bepaalt dat de gemeente een bekostigingsplicht heeft ten aanzien van partijen met een zendmachtiging. Maar de gemeenteraad kan de kraan altijd verder open- of dichtdraaien. Van ‘t Erve ziet de toekenning van het volledige bedrag aan Ideaal als een soort van ‘frisse start’. Dit zou nu het uitgangspunt zijn, waarna de raad per jaar kan bekijken of het subsidiebedrag (nog) gerechtvaardigd is. “Dan zit de raad weer zelf aan de knoppen”, aldus de burgemeester.

Kadernota

Voor dit jaar is de 20.000 euro al toegekend. De raad kan in theorie voor de jaren 2022 tot en met 2025 nog wel ingrijpen, ware het niet dat dit dan moet gebeuren via de Kadernota. En die wordt al op 5 juli wordt vastgesteld. Een aantal fracties gaf maandag aan zich nog te beraden op mogelijke moties of amendementen.

Een evaluatie, zoals voorgesteld door de VVD, is dit jaar niet erg reëel. Dat zou ruim voor het einde van dit jaar moeten gebeuren en Ideaal heeft zich dan nog nauwelijks kunnen bewijzen. Het zou volgens Van ‘t Erve slechts een gesprek kunnen zijn waarbij vragen aan de orde komen als: ‘Wat hebben jullie gedaan?’ en ‘Wat zijn de plannen?’. Voor een kijk- en luisteronderzoek is het dan te vroeg en dat is bovendien erg duur.

Medialandschap

De burgemeester kreeg verder vragen over de al vaker door hemzelf geuite wens om een gesprek te houden met alle betrokkenen in het gemeentelijke medialandschap. Die wens bestaat nog steeds en volgens Van ‘t Erve kan het daar na de zomer eindelijk van komen. Hij gaf toe dat hij dat gesprek nu wel met lege handen in gaat. Het mediabudget is immers al vergeven.

Samenwerking

Er kwamen ook vragen over mogelijke samenwerking tussen Ideaal en Allemaal1 TV. Dat is volgens Van ‘t Erve een zaak van de betrokken partijen maar de gemeente ondersteunt wel wel de gesprekken. Hij gaf daarbij aan dat hij zich kan voorstellen dat als Radio Ideaal door samenwerking meer moet gaan doen, het daar ook extra geld voor wil hebben. Wat de reactie dan moet zijn liet hij in het midden.

(Toelichting: LochemsNieuws is betrokken bij Allemaal1 TV. Daar gaat dit bericht slechts zijdelings over. We hebben ons ingespannen om zo objectief mogelijk en naar eer en geweten verslag te doen van de bespreking door de gemeenteraad.)