Home Nieuws Politiek/bestuur Aanpak functieverandering agrarische gebouwen onder vuur

Aanpak functieverandering agrarische gebouwen onder vuur

1
Foto ter illustratie (bron: freepik.com)

LOCHEM – FAB staat voor Functieverandering Agrarische Bebouwing. Beleid hiervoor is onder meer van groot belang van boeren die willen stoppen met hun bedrijf. Dat wordt financieel gemakkelijker gemaakt door bijvoorbeeld woningen te bouwen op de plek van vrijkomende bebouwing. De gemeente Lochem worstelt al jaren met het formuleren van afgerond beleid. Dit leidt inmiddels tot flinke irritatie bij een meerderheid van de raadsfracties, zo bleek maandagavond.

Op de agenda van de gemeenteraad stond een voorstel van het college voor tijdelijke aanvullende regels op het bestaande FAB-beleid. Het is al de tweede keer dat er wordt gesleuteld aan het geldende beleid, met vragen van boeren die willen stoppen als aanleiding. Hoofdindiener van motie, Jan de Vries van de VVD, wees erop dat de gemeenteraad het college van B&W al in 2022 opdroeg om het gehele FAB-beleid te herzien en aan de raad voor te leggen. De VVD diende de motie samen in met CDA, PvdA, D66 en Meedenken met Lochem (MmL).

Omgevingswet

In die bijna twee jaar oude opdracht stond ook dat met de herziening niet gewacht hoeft te worden op de invoering van de Omgevingswet, die sinds 1 januari van kracht is. Juist dat gebruikte wethouder Marja Eggink als voornaamste argument voor het uitblijven van een afgerond beleidsstuk. Dat schoot De Vries in het verkeerde keelgat. “U had de tijd sinds maart 2022 en wachten op de Omgevingswet was onnodig”, zo klonk het fel.

De aanvaring is voor Lochemse begrippen vrij bijzonder. De VVD is coalitiegenoot, maar keerde zich nu dus tegen een collegevoorstel. Die andere coalitiepartij MmL deed dit ook, net al de gehele oppositie. Alleen Gemeentebelangen steunde het voorstel dat het hierdoor niet haalde. In de motie, die met 13 tegen 9 stemmen werd aangenomen, wordt het college opgeroepen om voor het einde van het jaar met een integraal Omgevingsprogramma Buitengebied te komen.

Capaciteit

Wethouder Eggink verzette zich tegen deze ‘opdracht’ onder verwijzing naar het gebrek aan ambtelijke capaciteit. Meerdere fracties gaven aan bereid te zijn de knip te trekken voor inhuur van extra capaciteit als dat nodig is. De klacht van de wethouder, dat door het verwerpen van het voorstel voor tijdelijke aanpassing van het beleid boeren mogelijk niet kunnen worden geholpen, werd weggewuifd door De Vries. Hij wees op het bestaande beleid op grond waarvan kan worden gehandeld.

De ontwikkeling van FAB-beleid in de gemeente Lochem loopt niet bepaald soepeltjes. Eerder was de Raad van State er uiterst kritisch op. Dit had vooral te maken met clustering van bouwpercelen op één locatie. Boeren die stoppen en opstallen laten slopen mogen een woning op eigen erf bouwen, maar ze mogen dat bouwrecht ook overdragen zodat de gemeente op een andere plek meerdere woningen kan laten bouwen. De gedachte is dat met name kleine kernen hier, in het kader van de leefbaarheid, baat bij kunnen hebben. Omwonenden van de Zutphenseweg in Laren – waar zo’n cluster werd gepland – denken daar anders over. Zij stapten naar de Raad van State.

1 REACTIE

  1. LochemGroen! Is bij dat de VVD deze keer wel meeging in onze eerder geuite wens tot een nieuw FAB beleid. LochemGroen! ziet graag meer boeren met minder vee. Dan helpt het niet als stoppende boeren schuren mogen afbreken in ruil voor villa’s. Het drijft de prijs op. En het is al zo moeilijk voor zij instromers een bedrijf over te nemen.

Comments are closed.