Lochems college en gemeenteraad op volle sterkte

0
De wethoudersploeg van Lochem met vlnr: Lex de Goede (MmL), Marja Eggink en Wendy Goodin (GB) en Eric-Jan de Haan (VVD) (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – Maandagavond werden vier wethouders voor de gemeente Lochem geïnstalleerd. Voor drie van hen moest de vrijkomende plek in de gemeenteraad worden opgevuld door verse krachten. Daarmee is de ploeg compleet voor de komende 4 jaar. Marja Eggink, Wendy Goodin (beide GB), Eric-Jan de Haan (VVD) en Lex de Goede (MmL) legden de eed of gelofte af als wethouder. Kort daarvoor debatteerden de coalitiepartijen met de oppositie over het akkoord dat de drie partijen presenteerden.

Dat debat kende de klassieke spanning tussen de oppositie, dat meer details wil horen, en de coalitie dat zich in dit stadium beperkt tot de hoofdlijnen. Deze liggen besloten in de titel van het stuk: Wonen, Samenleven en Werken. Het is aan het nieuwe college om dit nader uit te werken in een collegeprogramma.

Vrouwen

Positief zijn alle fracties over het feit dat het college nu twee vrouwen en twee mannen telt. Overigens heeft precies de helft van de 8 raadsfracties nu ook een vrouwelijke fractievoorzitter. De gehele raad kent bijna een balans, met 10 vrouwen en 13 mannen. Twee van die mannen ontbraken gisteren overigens: Het CDA moest verstek laten gaan door vakantie en ziekte.

De drie fractievoorzitters van de coalitiepartijen gaven elk hun visie op de komende termijn. Anja Rouwenhorst van GB nodigde de oppositie uit tot samenwerking en met name op de meest urgente thema’s. Niet verrassend is dat ze nog eens herhaalde dat GB de agrarische sector in de gemeente tot steun wil zijn. Maar ook, mede vanuit haar eigen achtergrond als medewerkster van Stichting Welzijn Lochem, liet ze weten dat het sociaal domein aandacht moet krijgen. Ze noemde met name jongeren, ouderen en mantelzorgers.

Realistisch

Ria Leliveld van de VVD zei trots te zijn dat haar partij opnieuw deel mag uitmaken van het college. Ze hield het realistisch door te zeggen dat de vraagstukken van deze tijd hun antwoorden niet voor de volle 100% gaan vinden in de komende 4 jaar. Ze pleitte voor samenwerking, binnen en buiten de coalitie.

Renske Dragt van Meedenken met Lochem zei zich te beseffen dat haar fractie net zoveel zetels heeft als alle oppositiepartijen, namelijk twee. Mede vanuit dat oogpunt deed ook zij een appél op de overige partijen om samen te werken. “Dit is een turbulente tijd waarin niets meer zeker lijkt”, zo zei ze onder meer.

Armoede

De oppositie was deels mild over het coalitieakkoord. In het debat trok de PvdA-voorman Jos Israel het hardst van leer. Hij zei onder meer dat de coalitie de mensen die lijden onder (energie)armoede laat stikken. Hij kwam met een cadeaupakket voor het nieuwe college dat moet stimuleren om met inwoners in gesprek te gaan en zo de urgentie gaan voelen voor de nood die bij sommige mensen leeft. Inhoud onder meer: boerenbont, mariakaakjes, thee, koffie en biologische honing. Vier jaar geleden waren dat nog sigaren en whisky, vanwege de ‘herensociëteit’ die destijds aantrad.

lees verder onder de foto…

Jos Israel (PvdA) overhandigt Marja Eggink (wethouder namens GB) een mand met producten die het gemakkelijker moeten maken om met burgers in contact te komen (foto: Arjen Dieperink)

Henk van Zeijts van GroenLinks zei de uitnodiging om samen te weken aan te nemen. De zorgen en vragen van zijn fractie zitten vooral op het gebied van participatie en draagvlak. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, waarbij naast eigen inwoners ook statushouders en vluchtelingen moeten worden geholpen. En draagvlak op het gebied van klimaat en energie baart GL ook zorgen. Een vraag van Van Zeijts was of met name MmL wel erkende dat klimaatverandering door mensen wordt veroorzaakt. Het kostte enige moeite om daar een ‘ja’ op te krijgen.

Boeren

LochemGroen! liet bij monde van Calle Janssen weten dat de thema’s wonen, samenleven en werken niet zonder veel en spoedige aandacht voor klimaat, energie en biodiversiteit kunnen. Zijn partij keert zich zoals bekend tegen de intensieve veehouderij en akkerbouw. “De boer is niet het probleem. Die wordt meegesleurd in een politieke, bancaire en achterhaalde visie op landbouw”, aldus Janssen.

Marleen van der Meulen van D66 zei dat haar partij iets positiever naar het akkoord kijkt. Wel betreurt ze dat Lochem nog geen Duurzame Doelen Gemeente is, zoals haar fractie eerder voorstelde. Aansluiting bij de uitgangspunten zou tot meer samenhang in beleid leiden. Ook vindt D66 het jammer dat het woord participatie bijna niet voorkomt in het stuk. Het pleidooi voor instelling van een Burgerpanel, dat eerder ook door MmL werd gesteund, ontbreekt.

Succesje

De schriftelijke inbreng van het CDA maakt duidelijk dat ook die partij de nodige ingrediënten mist, waaronder veel op het gebied van armoedebestrijding, jeugdzorg en duidelijkheid voor agrariërs.

De oppositie boekte meteen een succesje. In een motie van LochemGroen! wordt gepleit voor de instelling van een Jeugdraad, in een poging om de mening van jongeren beter en vaker te horen.  De handtekening van GroenLinks, D66, CDA, PvdA stond al onder de motie en bij stemming bleek dat ook de nieuwe coalitie zich erin kan vinden.

Drie raadsleden

Omdat Marja Eggink en Lex de Goede van raadslid doorschuiven naar het wethouderschap en demissionair wethouder Eric-Jan de Haan tijdelijk gewoon raadslid was, werden tijdens de vergadering 3 raadsleden beëdigd. Voor de VVD keert Jan de Vries terug. Bertus Karssenberg gaat aan de slag als raadslid voor MmL en bij GB komt de nummer 10 van de kieslijst, Wendy Rouwenhorst-Haarman, de gelederen van 8-koppige fractie versterken. Verder werden twee fractievertegenwoordigers benoemd: Vincent de Goeij (GB) en André Lobbert (VVD).

Lees HIER de reactie van het CDA op het coalitieakkoord.
Bekijk HIER de stream van de gehele extra raadsvergadering, inclusief de beëdigingen.

Vlnr: Jan de Vries (VVD), Bertus Karssenberg (MmL) en Wendy Rouwenhorst (GB) na hun beëdiging als raadslid. Zij vervangen hun partijgenoten die wethouder zijn geworden (foto: LochemsNieuws)
Vlnr: André Lobbert (VVD) en Vincent de Goeij (GB) gaan aan de slag als fractievertegenwoordiger voor hun partij (foto: LochemNieuws)