Plan Markt Lochem krijgt brede steun gemeenteraad

0
Een ontwerpschets van het centrum. De foto's zijn als voorbeeld opgenomen. Klik voor een vergroting (bron: Gemeente Lochem / Ontwerpburo Oosterink)

LOCHEM – Het plan voor de herinrichting van de Markt vindt brede politieke instemming. Eerder liet een groot deel van de inwoners van Lochem al blijken zich wel te kunnen vinden in het plan van ontwerper Henkjan Oosterink. Maandagavond waren met name het aantal parkeerplaatsen nog onderwerp van gesprek. Het worden er 16 in plaats van de eerder ingetekende 10. Daarvan worden 6 plekken gereserveerd voor mindervaliden.

Het gaat om mensen die de bekende blauwe parkeerkaart voor mindervaliden bezitten. Voor de overige 10 parkeerplaatsen gaat een maximum-parkeerduur van 1 uur gelden en hiervoor is een parkeerschijf noodzakelijk. Via antwoorden op vragen van raadsleden werd overigens duidelijk dat het aantal auto’s op de Markt nog kan stijgen tot 25, zonder al te veel extra kosten en zonder afbreuk te doen aan de geplande inrichting van de Markt. De ontwerpen wilde minder ‘blik’ omdat dit naar zijn smaak het beeld van het plein positief zou beïnvloeden.

Omzet

Wethouder Eric-Jan de Haan zei dat in feite de kassa van de ondernemers op en rond de Markt maatgevend zijn. Als er signalen komen dat de omzet daalt kan er worden ingegrepen, zo luidt de uitleg. Hoe dat gecontroleerd wordt en hoeveel tijd het nieuwe parkeerregime wordt gegund, bleef onbesproken. De wethouder liet nog wel weten dat de nieuwe regels vallen of staan bij goede handhaving. Die ontbreekt nu bijna geheel, zo stelde ook voorzitter Theo Vloedgraven van de Lochemse Ondernemers Vereniging (LOV) vast.

Parkeerplaatsen

Tijdens de behandeling van het voorstel werd verder duidelijk dat er met Lidl wordt gesproken over de grote parkeerplaats die de supermarkt ter beschikking heeft. Daarvan gaat buiten winkeltijden het hek echter dicht. Het openbare parkeerterrein aan de andere kant van Lidl is vaak vol. Bezoekers van de binnenstad kunnen verder terecht aan de Mauritsweg en op het Graafschapterrein. Er wordt nagedacht over een signaleringssysteem dat bezoekers de weg wijst naar vrije parkeerplekken.

Insprekers van het Gelder Genootschap (welstandscommissie) en de gemeentelijke Erfgoedcommissie lieten weten dat ze graag bij de verdere planontwikkeling betrokken willen worden en liefst al eerder hun zegje hadden willen doen. In de voorbereidende fase is overigens wel het Historisch Genootschap betrokken geweest. De wethouder sloeg het aanbod van beide adviesinstanties niet af.

Keitjes

De keitjes op de Markt zijn voor velen letterlijke stenen des aanstoots, maar hebben wel een duidelijke historische context. Begin 19e eeuw moesten mensen die zich nieuw wilden vestigen in Lochem een Gelerse Roede (13,1 vierkante meter) aan keitjes kopen om te worden toegelaten. De ontwerper wil stukken van precies die afmeting laten terugkeren tussen de rijen bomen bij de kerk. Er wordt nog gekeken naar meer hergebruik van de stenen.

Vragen kwamen er verder over de mogelijkheid om evenementen te houden op het plein. Volgens de wethouder is daar zeker rekening mee gehouden en moeten activiteiten als bijvoorbeeld de Keidagen of een beachvolleybaltoernooi gewoon door kunnen gaan. Met de organisatie van de Keidagen is overleg gaande over een aantal kleine nieuwe elementen op de Markt. Een waterpartij wordt aangelegd zonder randen en hoeft zeker geen belemmering te vormen voor de kermis of andere evenementen.

Meerderheid

Het CDA vond de onduidelijkheid over het aantal parkeerplaatsen en inrichtingselementen aanleiding om het voorstel terug te verwijzen naar het college. De PvdA had voor besluitvorming nog graag een keer extra met de wethouder van gedachten gewisseld. Een grote meerderheid vindt echter dat het voorstel over 14 dagen een definitief oordeel moet krijgen. Dat kan bij hamerslag, tenzij er nog moties of amendementen worden ingediend. In dat geval volgt nog een debat.

De uitvoering is gepland voor dit en volgend jaar. Het vergt een investering van 1.053.000 euro. Na realisatie is jaarlijks 6.000 euro nodig voor onderhoud. De gemeente kiest naar eigen zeggen voor ‘hoogwaardige groenelementen’ en dat vergt het nodige onderhoud.