Geen zebra, wel andere regenboog-uiting in Lochem

0
Deze oplossing werd gevonden in Nijverdal (gem. Hellendoorn) (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM – Een zebrapad in de kleuren van de regenboog gaat het zeker niet worden, maar de gemeente Lochem krijgt hoe dan ook ergens een uiting in de regenboogkleuren. De motie van LochemGroen!, die vorige week al naar buiten werd gebracht, was voorafgaande aan de raadsvergadering van maandag zodanig aangepast dat ook GroenLinks, D66, PvdA, CDA en GB er hun handtekening onder zetten. En na nog een kleine wijziging gingen ook MmL en VVD ermee akkoord.

Gewezen werd op een in juni 2022 aangenomen motie met de titel ‘Samen op weg naar een inclusieve samenleving’. Een uiting in de regenboogkleuren moet daar een vervolg op zijn. “Zodat mensen die ermee geconfronteerd worden de discussie aangaan over acceptatie en emancipatie van LHBTIQA+’ers”, aldus Calle Janssen. In de oorspronkelijke tekst werd nog uitgegaan van een zebrapad, bijvoorbeeld op de Julianaweg.

Veiligheid

Wethouder Wendy Goodin zei de motie sympathiek te vinden, maar ze ontraadde deze om verkeerstechnische reden en omwille van de veiligheid. De Wegenverkeerswet eist dat een zebra wit met zwart is. In een andere kleur mag het geen zebra heten. Een oversteekplaats mag wel in de zeven kleuren van de regenboog worden geschilderd, maar dan alleen in combinatie met bijvoorbeeld verkeerslichten. Elders worden de kleuren soms aangebracht naast een originele zebra.

Goodin vindt ook dat laatste geen goed idee. Verf op het wegdek is glad en dus gevaarlijk voor sommige weggebruikers. Wie motorrijles neemt, leert al snel dat je moet oppassen met zebra’s, witte strepen en verdrijvingsvlakken op de weg. De Julianaweg is recentelijk voorzien van klinkers. Daarop hecht verf slecht en het slijt vermoedelijk ook vrij snel. Dat zorgt voor meer onderhoud en dus extra kosten.

In het oog springend

De vorig jaar aangenomen motie over inclusiviteit mondt binnen afzienbare tijd uit in een nota met de titel `Divers Lochem’. “Hiervoor zijn al afwegingen gemaakt over regenbooguitingen. Hierop is tijdens gesprekken ook door diversen mensen om gevraagd”, aldus de wethouder. Ze vindt een in het oog springende uiting van belang, maar het moet geen onderdeel van verkeer zijn. Een pad, zonder oversteek- of andere verkeerskundige functie, is een optie. De nota komt waarschijnlijk op tijd om de uiting op coming-out-day, op 11 oktober, te openen. De motie vindt die dag in 2024 overigens ook in orde.

Tijdens het debat over de motie kwam Meedenken met Lochem met het idee om een deel van de Kleine Markt van kleurtjes te voorzien. “En niet openen in oktober maar tijdens de Keidagen. Dan zijn er veel mensen op de been”, aldus fractievoorzitter Bertus Karssenberg. De VVD – die de intentie van de motie wel kon waarderen – ging twijfelen aan steun door de bedenkingen van de wethouder. Ook mede-indiener D66 zei geen onveilige situaties te willen.

Unaniem

Kort overleg leidde ertoe dat het woord ‘zebra’ – dat toch al tussen haakjes stond – helemaal uit de tekst van de motie werd geschrapt. Dit stemde ook de wethouder milder, waarna alle raadsleden voor stemden.