Politiek wil grens aan subsidiëring schouwburg

1
Schouwburg Lochem (archieffoto: LochemsNieuws)

LOCHEM – De Lochemse politiek wil een grens stellen aan wat er aan subsidie naar de schouwburg gaat. Over twee weken wordt via een of meerdere moties wellicht duidelijk hoe dat zou moeten. De voorgestelde structurele verhoging van de bijdrage aan de schouwburg voor de komende 4 jaar gaat het overigens wel halen.

Wie de Lochemse politiek al lang volgt had maandagavond een flashback. Om de zoveel jaar is het raak. Dan roept de politiek dat het genoeg is. Dat het theater de eigen broek moet ophouden en dat het maar eens afgelopen moet zijn. Nog nooit heeft een gemeenteraad het aangedurfd om de schouwburg de nek om te draaien en dat gaat ook nu niet gebeuren.

Doodsteek

De nieuwe fractie van LochemGroen! kwam maandagavond nog het dichtst in de buurt van de doodsteek voor het theater. Fractielid Tjitske Ypma zei dat veel Lochemers toch al naar de theaters in Zutphen en Deventer gaan en dat een eigen schouwburg daarom misschien niet onmisbaar is. Niemand reageerde hierop, anders dan met wat gefronste wenkbrauwen. LochemGroen! wil dat het beschikbare cultuurgeld beter wordt verdeeld en dat ook andere podia ondersteuning kunnen krijgen.

Ook Gemeentebelangen zet de voet dwars. Dat doet de partij eens in de zoveel jaar. Fractievoorzitter en beoogd wethouder Marja Eggink wil dat er een einde komt aan de stijgende uitgaven. “GB is steeds erg kritisch geweest. We waarderen de schouwburg, maar het gaat steeds over geld”, zo zei ze. GB overweegt om een amendement, die het eind 2020 niet haalde, opnieuw in de strijd te gooien. Al dan niet in de vorm van een motie.

Onderhoudsplan

GB wil dat de schouwburg een 10-jarenonderhoudsplan opstelt en deze jaarlijks actualiseert. Dit moet worden voorzien van een dekkingsplan vanuit de eigen exploitatie. ‘Zodat de schouwburg zoveel mogelijk op eigen kracht toekomstige investeringen kan doen’, zo is te lezen. Of dat binnen de subsidiëring die nu op stapel staat is te realiseren, is onduidelijk.

De PvdA zou willen weten of er winst is te halen als de gemeente het gebouw van de schouwburg overneemt. Dat gaat in tegen het gemeentelijk beleid om het eigendom van gebouwen bij de gebruikers te laten. Omdat de schouwburg veel energie gebruikt zou de gemeente, als eigenaar, zonnepanelen op het dak kunnen laten leggen. GB gaf aan de zonnepanelen een interessante gedachte te vinden, maar zonder het gebouw over te nemen. MmL ziet een rol weggelegd voor LochemEnergie om te helpen.

Stoere taal

De VVD is momenteel de warmste pleitbezorger voor de schouwburg en gaat dan ook zonder meer akkoord met de subsidieverhoging. GroenLinks, D66 en het CDA zijn ook voor, maar bij deze partijen klinkt door dat de gemeentelijke bijdrage niet grenzeloos kan zijn. Meendenken met Lochem gaf dat wel stoere taal te vinden, maar fractievoorzitter Lex de Goede ziet de schouwburg toch wel weer terugkomen met steunverzoeken. “De energierekening zal wel even schrikken worden”, gaf hij als voorbeeld.

Het college van B&W wil de subsidie voor de schouwburg structureel verhogen met 120.000 euro in 2023, 140.000 euro in 2024. Vanaf 2025 wordt dit 150.000 euro. Door de aanpassing gaat het totaalbedrag dat Lochem jaarlijks uitgeeft aan de schouwburg naar 5 ton. Dat komt neer op 21 euro per inwoner per jaar. Dat is ‘een koopje’ in vergelijking met wat andere gemeenten uitgeven aan hun cultuurtempels. Het drie- tot vijfvoudige is niet ongebruikelijk.

Hand in ‘t vuur

Bestuursvoorzitter Jan ten Hove van de schouwburg gaf twee weken geleden aan dat de organisatie zelf ook liever niet steeds weer aanklopt bij de gemeente. Hij denkt dat dit na goedkeuring van de nieuwe subsidiebedragen ook niet nodig is. Wethouder Henk van Zeijts ging zelfs zo ver dat hij zijn hand in het vuur steekt dat het theater de komende vier jaar niet opnieuw op de stoep staat.

 

 

 

 

1 REACTIE

  1. Niet jaarlijks. Gemeentelangen heeft nog vorig jaar als enige partij tegen gestemd. Als raadslid voor deze partij ben ik zelfs met een motie gekomen om deze situatie te keren. Helaas stemden andere alle partijen tegen.
    Overigens dat ‘koopje’ van 21 euro is voor menig gezin dus 84 euro. Dat zijn een heleboel boodschappen voor mensen die in armoede leven in Lochem.

Comments are closed.