Een euro per inwoner naar Marokko en Libië

0
Foto ter illustratie (bron:freepik.com)

LOCHEM – De Lochemse gemeenteraad heeft maandag unaniem besloten om een euro per inwoner te doneren voor hulp aan mensen in Marokko en Libië die kampen met de naweeën van natuurgeweld. De kleine 35.000 euro wordt in gelijke delen overgemaakt naar beide landen. Hiervoor worden de gironummers van samenwerkende hulporganisaties gebruikt. Het CDA wil een discussie over dit soort donaties.

Een motie, die door alle partijen was ondertekend, werd toegelicht voor Jos Israel van de PvdA. De slachtoffers van aardbeving in Marokko en de storm Daniël in Libië moeten volgens de gemeenteraad worden geholpen. Ondanks het feit dat de betrokken overheden terughoudend zijn met het aanvaarden van hulp zijn niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) actief beide landen. Lochem wil een teken van solidariteit geven.

Namens het college van B&W zei burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve de motie met liefde te zullen uitvoeren. Dat gaat per direct gebeuren. Van het totaalbedrag gaat 50 procent naar giro 6868 voor Marokko en 50 procent naar giro 7447 voor Libië. Het geld komt uit de algemene reserve van de gemeente.

Taak gemeente

Fractievoorzitter Henk Datema van het CDA zei dat zijn fractie van harte instemt met de geste, maar dat binnen de partij een discussie is ontstaan. Die gaat over of dit soort donaties tot het takenpakket van de gemeente(raad) behoort. “De volgende ramp komt zeker en wat doen we dan?”, zo vroeg Datema zich hardop af. Hij wil het onderwerp agenderen voor het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.