Geduld bewoners Kokstraat Eefde op de proef gesteld

0
Een artist-impression van de Schildershof in Eefde (bron: debunte.nl)

EEFDE/LOCHEM – Een langgerekt ‘ooooh’ rolde maandagavond rond 23.00 uur van de publieke tribune in de raadszaal van het Lochemse gemeentehuis. Bewoners van de Kokstraat in Eefde moesten na een lange zit vaststellen dat een motie, waaruit zij hoop putten, uiteindelijk niet in stemming werd gebracht. Over twee weken volgt een nieuwe poging.

GroenLinks, PvdA en LochemGroen! wilden met de motie het bouwplan van projectontwikkelaar De Bunte terug naar af verwijzen. Het gaat om het voornemen om op het voormalige bedrijfsterrein van een schildersbedrijf, dat grenst aan de achtertuinen van bestaande woningen aan de Kokstraat en Schoolstraat, 18 woningen te bouwen. De bewoners vinden dat te veel voor de relatief klein ruimte. Ze voorzien verder problemen met de ontsluiting en afwatering. Ruimte voor groen of speelvoorzieningen zou er ook nauwelijks zijn.

Begrip

De meeste raadsfractie, waarvan veel al ter plekke zijn gaan kijken, snappen de bedenkingen wel. De discussie spitste zich maandag dan ook vooral toe op procedurele zaken. Moet de raad zich in dit stadium bemoeien met de procedure terwijl formeel het college van B&W aan zet is? Nee, vinden in ieder geval het college, GB en VVD. De raad is volgens hen pas aan zet als er een concreet voorstel, ligt, in de vorm van een ontwerp-bestemmingsplan.

De argumenten van zowel voor- als tegenstanders van de motie zijn wel te volgen. De ontwikkelaar heeft namelijk een zwart-op-wit principebesluit waarmee het college begin vorig jaar instemde met het voornemen om 18 woningen te bouwen. Wat de juridische consequenties zijn van het intrekken van dat besluit, zoals de motie wil, is onduidelijk.

Gefaald

Daar staat tegenover dat de projectontwikkelaar schromelijk heeft gefaald bij het bij ‘t plan betrekken van omwonenden. Dat was wel de opdracht en die is meerdere keren door de gemeente benadrukt. Duidelijk is ook dat de relatie tussen De Bunte en omwonenden danig is verziekt. Het is lastig om de ontwikkelaar aan te spreken op het in gebreke blijven, laat staan er consequenties aan te verbinden. Formeel bestaat er (nog) geen verplichting om burgerparticipatie te organiseren. Dat komt er pas als de Omgevingswet is ingevoerd.

Tijdens het debat werd de tekst van de motie aangepast in pogingen om de steun van met name GB te winnen. Daartoe moest in ieder geval de eis eruit dat de raad al in het stadium van een stedenbouwkundigplan een rol gaat spelen. Dat is volgens de tegenstanders van de motie echt een ding van het college.

Pleidooi

Namens de indieners hield Arda van den Brink (GroenLinks) een pleidooi voor de motie. De wetenschap dat een meerderheid van de raad wel inziet dat het bouwplan in de huidige vorm nooit ongeschonden de eindstreep kan halen, zou de ingreep van de raad volgens haar rechtvaardigen.

Nadat ook nog een aanpassing volgde, waardoor de motie alleen van toepassing is op het specifieke geval van de Kokstraat in Eefde, leek de kou uit de lucht. Maar toen greep fractievoorzitter Marja Eggink van GB in. Haar fractie wil tijd om de consequenties te onderzoeken. Dat leidde tot een verzoek om de motie aan te houden tot de volgende raadsvergadering. Die wordt over twee weken gehouden. De indieners hadden weinig keus, want zonder de acht stemmen van GB is de motie tot mislukken gedoemd. De omwonenden verlieten teleurgesteld de raadszaal.