Politiek besef neemt toe: ‘Stop met praten, begin met bouwen’

0
Inwoners van Gorssel met een luid en duidelijk advies aan Lochemse gemeenteraadsleden (foto: LochemsNieuws)

LOCHEM/GORSSEL – Het besef dat je met (blijven) praten over kernvisies voor woningbouw geen steen op de andere krijgt lijkt langzaam in te dalen bij de Lochemse gemeenteraadsfracties. Als de voortekenen niet bedriegen krijgen de visies voor Barchem, Eefde, Gorssel en Epse op 8 mei de nodige wijzigingsvoorstellen te verduren. De teneur lijkt: ‘Stop met praten, begin met concrete bouwplannen.’ En dan bij voorkeur op grote en kansrijke locaties. De term ‘meters maken’ viel maandagavond regelmatig.

De grotere woningbouwlocaties liggen met name in Lochem-Oost, ten noordoosten van Gorssel en in Eefde. De gemeenteraad moet die locaties nog aanwijzen en dat gaat niet zonder slag of stoot. In Eefde speelt verkeersveiligheid en mogelijke natte voeten voor toekomstige bewoners nog een rol. En de grootste uitbreidingslocatie in Gorssel is volgens sommigen van te hoge landschappelijke waarde om er ook maar een schop in de grond te steken.

Spandoeken

Een deel van Gorssel was maandag uitgelopen om de raadsleden via spandoeken en een ‘vlugschrift’ te vragen om op een betere kernvisie voor het dorp aan te sturen. De teneur: ‘Geen uitbreiding, maar snel werk maken van inbreidingslocaties om met name jongeren en ouderen aan een betaalbare woning te helpen. Een petitie van die strekking krijgt, volgens de opstellers ervan, veel positieve respons in het dorp. In de open brief aan de raadsleden wordt de verwachting geuit dat in Gorssel Noord-Oost alleen duurdere woning zullen verrijzen. De gemeenteraad lijkt juist dat te willen voorkomen door ontwikkelaars aan strakke voorwaarden te houden.

De eis van de actievoerders om de kernvisie voor Gorssel af te schieten lijkt niet te worden ingewilligd. De VVD verwoorde het, bij monde van Jan de Vries, nog het stevigst: “We zijn helemaal klaar met deze discussies. We moeten aan het werk.” Met verwijzing naar het feit dat de kernvisies zelf niet tot woningbouw leiden. De planologische procedure kost al gauw een jaar of drie. GB noemt die uitwerking ‘maatwerk’, met oog voor participatie. De grootste fractie in de raad wil op voorhand geen enkele locatie uit de visies uitsluiten omdat die later wellicht nog nodig zijn. GB wil aan de slag met de grotere bouwlocaties. Die zijn het meest kansrijk als de grond in eigendom is bij de gemeente. Dat is onder meer bij Lochem-Oost het geval.

Locatiekeuze

De voorkeur voor die grotere locaties lijkt ook bij D66, PvdA en GroenLinks te leven. De PvdA ziet bij projecten met meer dan 200 woningen kansen voor rijkssubsidie. D66 ziet het project kernvisies inmiddels als een soort van Titanic en mikt liefst ook op volume met kans op meer efficiency en lagere prijzen.

Mogelijk nadeel is dat definitieve locatiekeuzes in kleinere kernen vooruit worden geschoven. Wel zijn er enkele particuliere initiatieven, die bijvoorbeeld in Laren de woningbouw op gang kunnen helpen. Uit de raad kwamen maandag vragen om inzichtelijk te maken hoe het met zulke plannen staat en om hoeveel woningen het daarbij eigenlijk gaat. De ontwikkeling kost ambtelijke capaciteit en die is beperkt.

Bloemenkamp

Het CDA zet stevig in op betaalbare huur- en koopwoningen in álle kernen. De partij maakt in Gorssel mogelijk niet louter vrienden door te zeggen dat de huidige Bloemenkamp ‘eraf kan’ om plaats te maken voor appartementen voor jong en oud. Fractievoorzitter Henk Datema heeft visioenen van ‘nieuw naoberschap’ in een wooncomplex waar de jongeren de ouder wordende buren graag een handje helpen.

LochemGroen! wil niets weten van bouwen in Gorssel Noordoost en wil de kernvisie Eefde terugverwijzen naar het college. Voor Gorssel stelt de partij hetzelfde voor, om daar eerst het al jaren boven de markt hangende accommodatieplan, naar een goed einde te brengen. Een burgerberaad zou ermee aan de slag moeten. Dat moet volgens de fractie dan wel aan een vaste einddatum worden gebonden. Het accommodatieplan Gorssel is een splijtzwam gebleken en de keuzes die daar worden gemaakt zorgen mogelijk voor nieuwe inbreidingslocaties voor woningbouw. In het geding zijn onder meer ‘t Trefpunt en de Vullerschool. LochemGroen! kondigde amendementen in die richting aan.

Tiny Village

Dat is ook het geval als het gaat om de locatie ‘Diekman’ bij Epse en daar krijgt de partij vermoedelijk steun voor. De locatie is in beeld voor een pilot met een ‘tiny village’. Dat is overigens ook het geval met een plek bij Gorssel. In de raadsvergadering van 8 mei worden vrijwel zeker ook nog een aantal nieuwe locaties ingebracht, die nog niet in de kernvisies staan.