Raad niet heel kritisch op plannen Gerrit Naefflaan

0
De met rood aangegeven woningen staan op de nominatie om te worden vervangen (bron: open street maps / LochemsNieuws)

LOCHEM – De sociale huurwoningen aan de Gerrit Naefflaan en de Albert Hahnweg staan op de nominatie om gesloopt te worden en vervangen door nieuwbouw. In januari bleek hiertegen enig verzet van huurders te bestaan, waarop de gemeenteraad om een memo van het college van B&W vroeg. Dit memo werd maandag besproken. Afgezien van wat vragen die nog beantwoord moeten worden, lijkt de zaak voor de meeste fracties afgedaan. Meedenken met Lochem (MmL) kondigde een motie aan voor de raadsvergadering van 13 mei.

MmL vroeg maandag of de gevels van de betrokken woningen behouden kunnen blijven, dan wel in dezelfde stijl kunnen worden herbouwd. Wethouder Marja Eggink acht die kans klein. Het gaat om de oudste huurwoningen van Lochem, uit het begin van de vorige eeuw. Volgens de wethouder zijn ze in de loop der tijd zo vaak verbouwd en opgelapt dat er nog weinig origineels over is. Onder het witte stucwerk zit een laagje isolatie en een steens muur. Verduurzamen is daarom bijna niet mogelijk. Namens het CDA zei Pieter Bas ter Maat dat hij zich daarbij iets kan voorstellen. “In mijn jonge jaren fietste ik er voorbij tijdens een verbouwing en toen dacht ik al ‘wat een lapwerk’.”

Sociaal plan

Veel vragen die op de wethouder werden afgevuurd moesten worden afgedaan met: ‘Dat is een zaak van Viverion.’ Daaronder vragen over de communicatie met bewoners en over de totstandkoming van het sociaal plan. Uit de buurt kwam de afgelopen tijd kritiek dat huurders niet zijn gekend in de plannen of hebben meepraten over het sociaal plan. De wethouder stelde dat het sloopbesluit van de woningcorporatie in april 2023 is genomen en dat daarna met alle huurders individuele keukentafelgesprekken zijn gevoerd. Marja Eggink sprak uit dat ze de indruk heeft dat Viverion de communicatie op orde heeft.

In het sociaal plan is onder meer vastgelegd dat huurders recht hebben op een verhuisvergoeding en dat ze desgewenst terugkeergarantie krijgen. Vragen over wat er met de huren gebeurt na nieuwbouw kwamen er ook. Volgens Eggink stijgen die mogelijk licht, maar wordt die stijging ruimschoots gecompenseerd door lagere energiekosten. Er worden overigens 20 woningen gesloopt, waarna er 36 weer terugkeren door in twee woonlagen te bouwen. De huisnummers 18 tot en met 32 van de Gerrit Naefflaan blijven zoals ze zijn. De woningen stammen uit 1989 en zijn herkenbaar aan het afwijkende uiterlijk.

Tijdelijke huur

De PvdA stelde een vraag over wat er mogelijk is in de periode tot eind 2025, als de sloop daadwerkelijk begint. De wethouder gaf aan dat de woningen tot die tijd beschikbaar blijven voor tijdelijke huur. Ondanks het verdwijnen van bestaande woningen wordt volgens haar recht gedaan aan de cultuur-hnistorische waarde door de stratenstuctuur en de inrichting van de wijk zoveel mogelijk in tact te laten.

Ook was er een vraag over bewoners, die al snel na de eerste signalen dat sloop op handen is, zijn verhuisd. Of zijn nog rechten kunnen ontlenen aan het sociaal plan dat daarna pas kwam, is ongewis. Die vraag wordt nog schriftelijk beantwoord.

Rol gemeente

GroenLinks veronderstelde dat operaties zoals in deze wijk zich vaker gaan voordoen in de gemeente en wil dan ook graag verder praten over wat de rol van de gemeente moet zijn. In algemene zin komt dit neer op jaarlijkse prestatieafspraken met Viverion en periodiek overleg. De politieke agenda biedt voor de zomer geen ruimte meer om aan de wens van GroenLinks te voldoen. Gezien de discussie van maandag en de vele vragen die eigenlijk door Viverion beantwoord moeten worden, was het niet gek geweest als de corporatie was aangeschoven zo merkten een aantal partijen op.