Hobama wil dat raad stokje steekt voor zonnepark Barchem

0
(bron: detail van website hobama.nl)

BARCHEM/LOCHEM – Via onder meer advertenties en het zoeken van publiciteit is de Barchemse belangenvereniging Hobama een campagne gestart als ultieme poging om het geplande zonnepark Bekenschot, tussen Barchem en Ruurlo, tegen te houden. De gemeenteraad moet hierover binnenkort een besluit nemen. Hobama doet een beroep op de politiek om een stokje te steken voor het plan van TPSolar en de grondeigenaar.

Hobama – dat het zonnepark ‘een ramp voor Barchem’ noemt – is onthutst en boos over het besluit van het college van B&W van Lochem om het plan goed te keuren en met een positief advies voor te leggen aan de raad. College en raad hebben te maken met een dilemma. Grote zonneparken worden onder het huidige beleid niet meer toegestaan. Maar de aanvraag voor Bekenschot stamt uit de tijd dat het beleid dergelijke parken nog wel toestond. Het is dus een kwestie van of de tegenstanders tegemoet komen, of recht doen aan het eigen beleid en zich jegens de aanvrager te gedragen als betrouwbare overheid. De initiatiefnemers hebben, in de wetenschap dat het beleidsmatig nog kon, veel geïnvesteerd in de planontwikkeling.

Gemeenteraad

Onder de titel ‘Stop Bekenschot’ is Hobama een campagne gestart om de komst van het
zonnepark alsnog te voorkomen. De 140 leden tellende vereniging roept daarbij iedereen op om zich tegen dit project te keren. In het bijzonder richt zij zich op de Gemeenteraad. Een meerderheid van de raadsfracties koos eerder voor zonnepanelen op daken en niet langer op agrarische grond. Dit is inmiddels beleid, maar ook de raad moet de afweging maken of de aanvraag voor Bekenschot op basis van het oude beleid moet worden goedgekeurd.

De raad verwees een eerder voorstel – uit 2020 – terug naar het college. Daarna is flink gesleuteld aan het plan en is onder meer twee hectare (van de oorspronkelijke 18) minder bestemd voor zonnepanelen. Langs de zuidkant van het perceel is een verbindingszone gecreëerd voor natuur. Hobama vindt een zonnepark een aanslag op het landschap. De vereniging stelt dat het project indruist tegen het eigen beleid van de gemeente. Ze verwijst naar het landschapsontwikkelingsplan van Lochem, Zutphen en Bronckhorst. Daarin is het gebied Bekenschot omschreven als een open landbouwgebied, dat open moet blijven.

Niet netjes

Hobama verwijst verder na een brief van de demissionaire ministers Jetten en De Jonge waarin ze gemeenten en provincies opdracht geven om geen zonneparken meer toe te laten op natuur- en landbouwgrond. Dit beleid geldt vanaf 1 januari. Dat het college van Lochem net voor die datum een besluit neemt vindt de belangenvereniging ‘niet netjes’. ‘Het kan betekenen dat de gemeente Lochem de twijfelachtige eer krijgt van het laatste te realiseren zonnepark van Gelderland en misschien wel van heel Nederland’, zo schrijft Hobama.

Bij energieprojecten van de omvang van Bekenschot speelt ook de provincie een rol. Eerder waren er in Arnhem bedenkingen ten aanzien van met name de landschappelijke inrichting. Het huidige plan van TPSolar kreeg de zegen van de provincie. Hobama noemt dit een verbazingwekkende ommezwaai. Het aantal voor natuur bestemde hectares is naar beneden bijgesteld. Hobama had graag gezien dat Lochem een nieuw provinciaal advies had gevraagd, gezien de nieuwe opstelling van het provinciebestuur, dat geen aanvragen voor grote zonneparken meer in behandeling neemt omdat het stroomnet vol is.

Garantie

TPSolar heeft eerder de garantie gekregen dat de gegenereerde elektriciteit naar een onderstation in de gemeente Berkelland kan worden geleverd. In die gemeente wordt de capaciteit van het net eerder uitgebreid dan in de gemeente Lochem, dat nog een aantal jaren moet wachten.